Ysbrydoliaeth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i…

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Gwely a Brecwast Y Stella

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Finding Alice

Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

What's Love Got To Do With It yn Venue Cymru

Ar ôl taith wych ledled y DU pan werthwyd pob tocyn, bydd y rhai sy’n hoff o Tina Turner wrth eu…

Agoriadau

What's Love Got To Do With It yn Venue Cymru

21st Mehefin 2025
Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni’r dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng mis Ebrill a mis Hydref, a chwrdd â’r tyfwyr,…

Agoriadau

Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

7th Medi 2024
Pine Fest, Llandudno

Mae Gŵyl Pine yn ŵyl gerddoriaeth newydd a chyffrous sy’n dod i Ogledd Cymru ym mis Awst 2024.

Agoriadau

Pine Fest, Llandudno

30th Awst 2024-31st Awst 2024
Hen gerdyn post o Landudno

Dyma’r unig ffair yn benodol ar gyfer cardiau post yng Ngogledd Cymru, ac mae’n cael ei threfnu gan…

Agoriadau

Ffair Gardiau Post Gogledd Cymru 2024, Llandudno

17th Awst 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

Pedwar hectar o erddi gogoneddus ar lethrau Dyffryn Conwy. Golygfeydd gwefreiddiol o Eryri ymysg…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

4th Awst 2024
Creaduriaid Chwedlonol yng Nghastell Gwrych

Ewch ar antur chwedlonol ar hyd llwybr golygfaol ymwelwyr Castell Gwrych a chwrdd â’u tylwythen…

Agoriadau

Creaduriaid Chwedlonol yng Nghastell Gwrych

24th Awst 2024-26th Awst 2024
Trwy Wahoddiad - Heather Eastes RCA ac Alan Salisbury RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Trwy Wahoddiad - Heather Eastes RCA ac Alan Salisbury RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

26th Hydref 2024-19th Tachwedd 2024
Amgueddfa Syr Henry Jones

Sut oedd bywyd gwledig Cymru yn ystod y cyfnod Fictoraidd? Ymwelch â chartref plentyndod yr…

Agoriadau

Diwrnodau Agored Amgueddfa Syr Henry Jones 2024

27th Gorffennaf 2024
Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni’r dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng mis Ebrill a mis Hydref, a chwrdd â’r tyfwyr,…

Agoriadau

Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

5th Hydref 2024
Mared Williams

Mared Williams a Llinos Emanuel yn perfformio'n fyw yn Neuadd Gymunedol, Llanfairfechan.

Agoriadau

Mared Williams a Llinos Emanuel yn Neuadd Gymunedol, Llanfairfechan

21st Medi 2024
The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

Dyma gyfle gwych i brofi sain anfarwol cenhedlaeth gyfan gyda Barry Steele ac ensemble o gerddorion…

Agoriadau

The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

31st Awst 2024
Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru

I ddathlu 50 mlynedd, mae’r mawrion cerddorol Squeeze wedi cyhoeddi taith anferth o amgylch y DU ar…

Agoriadau

Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru

21st Hydref 2024
Gwallgofrwydd Canoloesol yng Nghastell Gwrych

Dewch i Gastell Gwrych ar 17 ac 18 Awst ar gyfer digwyddiad Gwallgofrwydd Canoloesol bythgofiadwy!

Agoriadau

Gwallgofrwydd Canoloesol yng Nghastell Gwrych

17th Awst 2024-18th Awst 2024
Marchnad Gymreig Bae Colwyn

Dyma ein marchnad artisan Gymreig arbennig, yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr ac yn arddangos y gorau…

Agoriadau

Marchnad Gymreig Bae Colwyn

14th Medi 2024
Arddangosfa Flynyddol y Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng…

Agoriadau

Arddangosfa Flynyddol y Gaeaf yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

23rd Tachwedd 2024-28th Rhagfyr 2024
Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni yn y ffair fach gyfeillgar hon yn Neuadd yr Eglwys yng nghanol Betws-y-Coed.

Agoriadau

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

1st Awst 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

8th Awst 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

15th Awst 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

22nd Awst 2024

Ffair Hen Bethau, Pethau o’r Oes a Fu a Phethau Casgladwy, Betws-y-Coed

29th Awst 2024
Clwb Pêl-droed Bae Colwyn

Bydd Clwb Pêl-droed Bae Colwyn yn wynebu Bangor 1876 yng ngêm agoriadol tymor newydd JD Cymru North…

Agoriadau

Clwb Pêl-droed Bae Colwyn v Bangor 1876

26th Gorffennaf 2024
Francis Rossi yn Venue Cymru

Mae Francis Rossi’n cychwyn taith 34 dyddiad o’r DU o fis Ebrill i fis Mehefin 2025, gyda sioe…

Agoriadau

Francis Rossi yn Venue Cymru

16th Ebrill 2025
Dianne & Vito - Red Hot and Ready yn Venue Cymru

Dawnswyr proffesiynol Strictly, Dianne Buswell a Vito Coppola, sy’n serennu yn y sioe lwyfan newydd…

Agoriadau

Dianne & Vito - Red Hot and Ready yn Venue Cymru

8th Gorffennaf 2025
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Keighley Cougars yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

11th Awst 2024
Côr Dyffryn Peris yn Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Ymunwch â Chôr Meibion Dyffryn Peris yn Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed fel rhan o gyfres yr haf…

Agoriadau

Côr Dyffryn Peris yn Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

22nd Medi 2024
The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

Mae bandiau pop yn ôl! Bydd y peiriant gwynt wrth ei waith felly paratowch i ddathlu’r 90au!

Agoriadau

The Ultimate Boyband Party Show yn Venue Cymru

24th Hydref 2024
Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno 2024

Dyma ddigwyddiad i’r teulu cyfan lle mae croeso hyd yn oed i’ch anifail anwes ymuno yn yr hwyl.

Agoriadau

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno 2024

30th Tachwedd 2024
Ocean Film Festival yn Venue Cymru

Camwch ar fwrdd y llong am noson o antur ar y môr! Mae Gŵyl Ffilmiau Môr y Byd yn cynnwys dau…

Agoriadau

Ocean Film Festival yn Venue Cymru

23rd Hydref 2024

Uchafbwyntiau Llety

Gwyliau Sunset and Stars

Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt…

The Deep Sleep

Deep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below…

The Belmont

Wedi’i leoli yn nhref hardd Llandudno, 200 metr o bier Llandudno mae The Belmont Llandudno yn westy…

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Roomours Hotel

This hotel in Llandudno is set on a lovely quiet road populated with individual large Victorian…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Hotel No5

Gwesty gwely a brecwast boutique gradd II ar bromenâd Traeth y Gogledd, Llandudno. Wedi’i…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Gwesty'r Bae Llandudno

Croeso i’r Llandudno Bay Hotel, ein gwesty pedair seren sy’n cynnig y ‘waw ffactor’ o’r cychwyn…

Gwely a Brecwast Y Stella

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Fflat Gwyliau Dale

Fflat llawr isaf wedi ei hadeiladu’n bwrpasol yw Dale, sy’n hollol hunangynhaliol, gyda’i chegin ac…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Penrhyn Arms

Dyma dafarn sy’n cwrw a seidr go iawn ac sydd wedi ennill sawl gwobr. Mae gennym ni ddau dân…

Queen's Head

Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae…

Caffi Traeth Penmorfa

Croeso i Gaffi Traeth Penmorfa. Bwyd cartref gwych lathenni o Draeth Penmorfa, Llandudno, gyda…

Home From Home Restaurant

Wedi’i leoli ym Mae Penrhyn, mae Home from Home yn fwyty lleol annibynnol sydd yn cynnig croeso…

Fish Tram Chips

Caffi trwyddedig yn gweini pysgod a sglodion clasurol mewn ystafell fwyta achlysurol dafliad carreg…

Enochs Fish & Chips

Rydym wedi cymryd ein treftadaeth a’n profiad ac wedi ychwanegu ein harddull ein hun i greu eich…

Little Indian Chef

Mae'r Little Indian Chef yn darparu bwydydd traddodiadol gan gyflwyno blasau o ddiwylliant a…

Route 66 Diner

Bwyd Americanaidd ffantastig rhesymol. Dewch draw i roi cynnig ar un o’n heriau bwyta byrgyr!

Marmalade

Caffi i’r teulu sy’n cael ei redeg yng nghanol cymuned Llandrillo-yn-Rhos. Mae gweini bwyd a…

Archway Restaurant & Takeaway

Wedi’i sefydlu ers nifer o flynyddoedd, mae Archway yn fwyty a chyfleuster bwyd i fynd pysgod a…

Pen-y-Bryn

Does dim byd arbennig am du blaen Pen-y-Bryn, ond y tu mewn fe welwch loriau derw hyfryd, tanau…

Parlwr Hufen Iâ ‘The Looking Glass’

Parlwr hufen iâ yng nghanol Llandudno. Caiff yr holl hufen iâ ei baratoi’n fewnol gan ddefnyddio…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Swallows Nest

The Swallows Nest Conwy is based in Conwy Holiday Park just based outside the town of Conwy.

Haulfre Tea Rooms

Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir…

Tafarn y Llew Gwyn

Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae…

Betty's Café

Caffi bach cyfeillgar wedi’i leoli yng nghanol Penmaenmawr yn gweini bwyd wedi’i goginio’n ffres.

Bwyty Hickory’s Smokehouse

Tamaid bychan o nefoedd y De ar arfordir Gogledd Cymru yn Llandrillo-yn-Rhos, gyda gardd dawel ar…

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Characters Tea House and Restaurant

Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes…

Johnny Dough's Pizza

Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob…

Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i…

Bar Gwin Snooze

Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol…

The Mediterranean Restaurant

Nod Mediterranean Restaurant yw ail-greu'r teimlad gwyliau yn syth wrth i chi gamu i mewn i’r bwyty.

Siop Ar-Lein Dewch i Gowny

Llyfrau a Chanllawiau

Llyfrau gyda ffotograffau hyfryd, ffuglen leol a chanllawiau defnyddiol ar gyfer crwydro Sir Conwy…

Cynnyrch Cymreig

Mwynhewch flas o Gymru gartref! O gacennau Cymraeg blasus i gyffeithiau cartref, mae gennym bethau…

Calendrau

Get your self organised with our range of 2025 calendars. Featuring exceptional photography of…

Gifts from Wales

Blancedi clyd, deunydd ysgrifennu a nwyddau cartref wedi'u hysbrydoli gan natur, llwyau caru…

Visit Conwy Shop

Browse our selection of gift ideas for the perfect present for Father's day on Sunday 16th June 2024

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....