Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Ein Uchafbwyntiau Dewch i Gonwy

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Finding Alice

“Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of Wonderland,…

Anturiaethau Tanddaearol Go Below, Betws-y-Coed

Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng…

Bws City Sightseeing wedi'i barcio ger ei faneri hysbysebu

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Amgueddfa Llandudno

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Gwyliau Sunset and Stars

We are delighted to offer a choice of superb quality accommodation, comprising a beautiful holiday…

Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwesty'r Bae Llandudno

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to…

Hotel No5

A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno,…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Pistol Whipped yn fand teyrnged Sex Pistols, sy’n ail-greu sain sioe go iawn y Sex Pistols a…

Agoriadau

Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

26th Hydref 2024
Mini ar Bromenâd Llandudno

Taith mini flynyddol o Bromborough i Landudno, wedi ei threfnu gan Wirral Minis.

Agoriadau

Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno 2025

12th Ionawr 2025
Cars and Coffee on the Prom, Abergele

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn…

Agoriadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Abergele

21st Gorffennaf 2024
Paul Maheke: To Be Blindly Hopeful at MOSTYN, Llandudno

Mae Paul Maheke, artist cyfoes arbennig, yn cyflwyno ei arddangosfa unigol fwyaf yn y DU hyd yma ym…

Agoriadau

Paul Maheke: To Be Blindly Hopeful ym MOSTYN, Llandudno

23rd Mawrth 2024-29th Mehefin 2024
Dinosaur Adventure Live - Trouble on Volcano Island yn Venue Cymru

Ymunwch â’n Ceidwaid dewr am antur ddinosoriaid gynhyrfus arall yn y sioe newydd a chyffrous hon:…

Agoriadau

Dinosaur Adventure Live - Trouble on Volcano Island yn Venue Cymru

26th Mai 2024
Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

Ymunwch ag Erwyd le Fol, Cellweiriwr Conwy, yn y castell bob dydd Gwener yn ystod gwyliau haf yr…

Agoriadau

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

2nd Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

9th Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

16th Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

23rd Awst 2024

Diwrnod Cellweiriwr Conwy yng Nghastell Conwy

30th Awst 2024
Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

Pedwar hectar o erddi gogoneddus ar lethrau Dyffryn Conwy. Golygfeydd gwefreiddiol o Eryri ymysg…

Agoriadau

Y Cynllun Gerddi Cenedlaethol: Neuadd Maenan

4th Awst 2024
Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Penwythnos llawn digwyddiadau… yr ŵyl chwisgi fwyaf, ac unigryw i Gymru!

Agoriadau

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

1st Tachwedd 2024-3rd Tachwedd 2024
Dr Louise Newson: Hormones and Menopause - The Great Debate yn Venue Cymru

Mae Dr Louise Newson, arbenigwr meddygol blaenllaw ar y menopos a hormonau, yn cychwyn ar ei thaith…

Agoriadau

Dr Louise Newson: Hormones and Menopause - The Great Debate yn Venue Cymru

2nd Hydref 2024
Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

Gwahoddir chi i noson fythgofiadwy o ddirgelwch, lledrith a sgil.

Agoriadau

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

1st Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

8th Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

15th Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

22nd Awst 2024

Are You Watching Closely? Yn y Magic Bar Live, Llandudno

29th Awst 2024
Gŵyl Gerdded Trefriw 2024

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd! Darganfyddwch olygfeydd, hanes naturiol a straeon…

Agoriadau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2024

17th Mai 2024-19th Mai 2024
Fury yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd Fury, band roc caled o Loegr, yn dod â’u sioe o ganeuon gwreiddiol i Landudno nos Wener 5…

Agoriadau

Fury yn y Motorsport Lounge, Llandudno

5th Gorffennaf 2024
Magic Bar Live, Llandudno

Camwch i fyny a byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan Chris Williams a’i sioe Mystery Box Magic!

Agoriadau

Chris Williams Mystery Box Magic yn y Magic Bar Live, Llandudno

27th Ebrill 2024
Ras Cefn y Ddraig Montane yng Nghastell Conwy

Ydych chi’n barod am ras fynydd anoddaf y byd? O Gastell Conwy i Gastell Caerdydd, taith redeg…

Agoriadau

Ras Cefn y Ddraig Montane, Dechrau’n Swyddogol yng Nghastell Conwy

2nd Medi 2024
National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

Michael Sheen sy’n chwarae rhan Nye Bevan ar y daith swrrealaidd ac ysblennydd hon drwy fywyd ac…

Agoriadau

National Theatre Live: Nye yn Theatr Colwyn

23rd Ebrill 2024
Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

Mae’r ras boblogaidd hon yn ôl yn 2024! Ras redeg gyda golygfeydd hyfryd ar hyd Aber Afon Conwy at…

Agoriadau

Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

31st Mai 2024
Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

Ymunwch â ni’r dydd Sadwrn cyntaf bob mis rhwng mis Ebrill a mis Hydref, a chwrdd â’r tyfwyr,…

Agoriadau

Marchnad Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Eryri a’r Cylch, Betws-y-Coed

7th Medi 2024
The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

Mae The Simon and Garfunkel Story yn parhau i syfrdanu cynulleidfaoedd ym mhob cwr o’r byd, sy’n ei…

Agoriadau

The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

26th Mehefin 2024
New Jovi yn y Motorsport Lounge, Llandudno

New Jovi yw’r band teyrnged gorau un i Bon Jovi. Maen nhw’n gallu ail-greu egni ac awyrgylch sioe…

Agoriadau

New Jovi yn y Motorsport Lounge, Llandudno

31st Awst 2024
MANIA: The Abba Tribute yn Venue Cymru

Yn dod yn syth o West End Llundain mae MANIA, y sioe deyrnged ABBA fwyaf poblogaidd yn y byd.

Agoriadau

MANIA: The Abba Tribute yn Venue Cymru

29th Mehefin 2024
Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir Ceir a Choffi ar y Prom rhwng mis Ebrill a mis Medi ar ddydd Sul cyntaf y mis yn…

Agoriadau

Ceir a Choffi ar y Prom, Llandrillo-yn-Rhos

4th Awst 2024
An Inspector Calls yn Venue Cymru

Mae cynhyrchiad y Theatr Genedlaethol gan Stephen Daldry sydd wedi ennill amryw o wobrau o ddrama…

Agoriadau

An Inspector Calls yn Venue Cymru

13th Mai 2025-17th Mai 2025
Magic Bar Live, Llandudno

Mae sioe Scoop Magic yn cyfuno rhithiau, comedi, jyglo, rheoli meddwl a pheryglon i greu profiad…

Agoriadau

Scoop's Magic Show yn The Magic Bar Live, Llandudno

29th Mehefin 2024
Steve Starr - Coastal Encounters, Reflecting on Appearances & Associations yn Oriel Colwyn

Mewn Reflecting on Appearances & Associations, mae Steve Starr yn crwydro’n unionsyth o’i gartref…

Agoriadau

Steve Starr - Coastal Encounters, Reflecting on Appearances & Associations yn Oriel Colwyn

12th Mawrth 2024-26th Ebrill 2024

Uchafbwyntiau Llety

Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

Gwesty'r Dunoon

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Tu allan i'r Shelbourne

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Maes Carafanau The Beach

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

The Stella Guest House

The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno…

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Maes Carafanau Abaty Maenan

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

The Empire

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Gwyliau Sunset and Stars

We are delighted to offer a choice of superb quality accommodation, comprising a beautiful holiday…

Gwesty’r Royal Oak

Arferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref…

Gwesty'r Bae Llandudno

Welcome to Llandudno Bay Hotel, our four-star hotel offering the 'Wow-Factor' from arrival to…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Bryn Bella B and B

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Gwely a Brecwast Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Hotel No5

A stylish Grade ll listed boutique b&b hotel located on the North Shore promenade of Llandudno,…

The Belmont

Situated in the beautiful town of Llandudno. In the Conwy region, 200 metres from Llandudno…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Rousta's Greek Restaurant

Bwyty Groegaidd a chyfleuster bwyd i fynd teuluol sy’n gweini bwyd Groegaidd cartref modern a…

Tom's Treats

Deli a siop deisennau sydd wedi’i leoli yn nhref hyfryd arfordirol Llandrillo-yn-Rhos.

Tal-y-Cafn

Mae tafarn Tal-y-Cafn yn sefyll yn falch mewn man croesi hanesyddol ar Afon Conwy.

Llugwy River Restaurant

Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a…

Alfredo's Italian Restaurant

Agorodd bwyty eiconig Alfredo’s ei drysau yn 1960 fel y bwyty Eidalaidd cyntaf yng ngogledd Cymru,…

Queen's Head

Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae…

The Beach - Café Bar

Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer…

Caffi Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Mewn lleoliad uchel perffaith, y peth cyntaf fyddwch yn sylwi arno wrth gerdded i mewn i Gaffi Llyn…

Tapps at Rhos

Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

Bwyty Casanova Italian Restaurant Ltd

Pizza, pasta, prydau â stêc o Gymru a rhai traddodiadol o Fôr y Canoldir mewn lleoliad cyfeillgar,…

Jai-Ho Restaurant

Bwyty a chyfleuster bwyd i fynd sydd wedi ennill gwobrau sydd yn gweini bwyd Indiaidd ym mhentref…

Lavender Tea Rooms

Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

The Copper Mill @ Min y Don

Mwynhewch olygfeydd heb eu tebyg ar draws y Promenâd hyd at Drwyn y Fuwch wrth fwyta.

Ristorante Romeo's

Yn Ristorante Romeo rydym ni’n cynnig bwydlen helaeth Eidalaidd gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau a…

Caffi Dewi

Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud…

The Jackdaw

O fewn muriau tref gaerog ganoloesol Conwy y mae The Jackdaw, bwyty gan y Cogydd Nick Rudge. 

Bar Caffi Catlin yn Venue Cymru

Wedi’i enwi ar ôl yr impresario theatr lleol Will Catlin, dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

The Black Lion

I brofi’r dafarn goetsys draddodiadol orau, yna rhowch gynnig ar y Black Lion, Llanfair Talhaiarn.

Frydays

Pysgod a sglodion traddodiadol wedi'u coginio'n ffres i'w harchebu; pasteiod stêc a chwrw cartref i…

Bwyty Carlo's

Yn Carlo's, mae’r fwydlen fodern wych yn cyfuno bwyd Eidalaidd traddodiadol ag arddull gyfoes.

The Mulberry

Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau…

Cantîn

Wedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio,…

The Mediterranean Restaurant

Nod Mediterranean Restaurant yw ail-greu'r teimlad gwyliau yn syth wrth i chi gamu i mewn i’r bwyty.

Mamma Rosa

Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno, Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....