Conwy
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Traeth Penmaenmawr

Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda golygfeydd gwych…

Traeth Abergele Pensarn

Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer…

Llwybr Arglwyddes Fair

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Pont y Rhaeadr, The Dell, Gardd Bodnant

Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd Bodnant yr…

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o…

Grwpiau o blant ac oedolion yn mwynhau rafftio ar yr afon

Canolfan gweithgareddau awyr agored mewn lleoliad trawiadol ond hygyrch ac sy’n cynnig dros 20 o…

Pobl yn edrych i mewn i Gastell Conwy o'r tyredau

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Beicwyr yn beicio trwy Lanrwst

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-Coed ac yn…

Clwb Hwylio Bae Colwyn

Clwb Hwylio lleol, yn Llandrillo-yn-Rhos. Mae’r adran cychod criwser ar gynnydd. Rhaglen ar gyfer…

Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Clwb Golff Penmaenmawr

Fe gewch hyd i Glwb Golff Penmaenmawr ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri yn swatio wrth droed Bwlch…

Person yn cerdded ar lwybr glan yr afon

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Breese Adventures

Mae Breese Adventures yn gweithio gydag elusennau i greu heriau codi arian yn Eryri. Drwy helpu i…

Person yn sganio cod QR ar ffôn

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Delwedd o leoliadau paneli Llwybr Treftadaeth Llandudno

Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd…

Conwy RSPB

Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o ddeunydd a…

Coedwig Clocaenog

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000 acer) o…

Taith cwch Sea-Jay yn Llandudno

Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n mynd heibio…

Dau feiciwr yn marchogaeth ochr yn ochr

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig drwy’r goedwig ac ar hyd y glannau. Mae’r llwybr yn…

Arwyddbost i'r Glyn

Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r warchodfa’n…

Golffdroed Silver Birch

Golffdroed - Golff gyda pheli mwy! Mae golffdroed yn cyfuno'r gorau o ddwy gamp genedlaethol,…

Teulu ar Draeth Penmaenmawr

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe welwch Afon…

Castell Gwydir, Llanrwst

Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff ei…

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

Penwythnos llawn digwyddiadau… yr ŵyl chwisgi fwyaf, ac unigryw i Gymru!

Agoriadau

Gŵyl Chwisgi Cymru 2024 yng Ngwesty’r St George, Llandudno

1st Tachwedd 2024-3rd Tachwedd 2024
Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024

26th Hydref 2024
Thank ABBA for the Music yn Venue Cymru

Yn 1974, gwnaeth perfformiad eiconig ABBA o Waterloo yng nghystadleuaeth Eurovision greu hanes wrth…

Agoriadau

Thank ABBA for the Music yn Venue Cymru

9th Tachwedd 2024
The Drifters Girl yn Venue Cymru

Yn syth o’r West End, daw The Drifters Girl i Venue Cymru fel rhan o daith fawr o amgylch y DU ac…

Agoriadau

The Drifters Girl yn Venue Cymru

23rd Ionawr 2024-27th Ionawr 2024
RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Pontypridd yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

20th Ebrill 2024
Taith Gomedi’r New Welsh Wave yn Theatr Colwyn

Mae Little Wander yn falch o gyflwyno taith gomedi New Welsh Wave.

Agoriadau

Taith Gomedi’r New Welsh Wave yn Theatr Colwyn

17th Chwefror 2024
Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Mae Pistol Whipped yn fand teyrnged Sex Pistols, sy’n ail-greu sain sioe go iawn y Sex Pistols a…

Agoriadau

Pistol Whipped yn y Motorsport Lounge, Llandudno

26th Hydref 2024
Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

Mae dod ar draws ysbrydion yn gyffredin yng Nghastell Gwrych, ond ydych chi’n ddigon dewr i aros am…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

24th Chwefror 2024
Nötley Crüe yn y Motorsport Lounge, Llandudno

Bydd y deyrnged orau erioed i Mötley Crüe, "Nötley Crüe" yn chwarae yn y Motorsport Lounge yn 2024.

Agoriadau

Nötley Crüe yn y Motorsport Lounge, Llandudno

1st Mehefin 2024
Stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy 2024

13th Medi 2024
Ffair Nadolig 2023 yn RSPB Conwy

Ymunwch â ni i ddathlu’r Nadolig yn y warchodfa.

Agoriadau

Ffair Nadolig 2023 yn RSPB Conwy

10th Rhagfyr 2023
Peter Pan yn Venue Cymru

Mae Venue Cymru yn croesawu John Evans yn ôl ar gyfer yr antur bantomeim sy’n glasur oesol - Peter…

Agoriadau

Peter Pan yn Venue Cymru

9th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

10th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

13th Rhagfyr 2023-15th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

16th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

17th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

20th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

21st Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

22nd Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

23rd Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

24th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

27th Rhagfyr 2023-30th Rhagfyr 2023

Peter Pan yn Venue Cymru

31st Rhagfyr 2023
11.5k Llyn Alwen

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen a Canicross 2024

15th Medi 2024
Get it On! yn Venue Cymru

Mae’n bryd paratoi eich hun ar gyfer un noson o roc glam! Gan y cynhyrchwyr a oedd yn gyfrifol am y…

Agoriadau

Get it On! yn Venue Cymru

26th Ebrill 2024
Truly Collins yn Theatr Colwyn

Truly Collins yw’r sioe boblogaidd sy’n dathlu cerddoriaeth fythgofiadwy Phil Collins a Genesis.

Agoriadau

Seventh Avenue Arts Presents: Truly Collins yn Theatr Colwyn

29th Mehefin 2024
The Wizard of Oz yn Venue Cymru

Yn syth o theatr y Palladium yn Llundain, mae’r cynhyrchiad newydd anhygoel o un o’r sioeau cerdd…

Agoriadau

The Wizard of Oz yn Venue Cymru

5th Mawrth 2024-10th Mawrth 2024
Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

Mae dod ar draws ysbrydion yn gyffredin yng Nghastell Gwrych, ond ydych chi’n ddigon dewr i aros am…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

31st Rhagfyr 2023
Six The Musical yn Venue Cymru

Ar ôl teyrnasu ar Broadway ac yn y West End, mae’r sioe gerdd rhyngwladol poblogaidd Six yn dod i…

Agoriadau

Six The Musical yn Venue Cymru

13th Chwefror 2024-17th Chwefror 2024
RGC (Rygbi Gogledd Cymru)

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Glynebwy yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

13th Ionawr 2024
National Theatre Live: Vanya yn Theatr Colwyn

Mae Andrew Scott (Fleabag) yn dod â sawl cymeriad yn fyw yn fersiwn radical newydd Simon Stephens…

Agoriadau

National Theatre Live: Vanya yn Theatr Colwyn

23rd Chwefror 2024
Chitty Chitty Bang Bang yn Venue Cymru

Y sioe gerdd fwyaf ffantashudolus erioed!

Agoriadau

Chitty Chitty Bang Bang yn Venue Cymru

13th Awst 2024-18th Awst 2024
A Christmas Serenade gyda Sioned Terry yn Eglwys Festival, Towyn

Dewch i Hud y Gaeaf gyda ni wrth i ni fynd â chi ar daith gerddorol hudolus, yn cynnwys detholiad…

Agoriadau

A Christmas Serenade gyda Sioned Terry yn Eglwys Festival, Towyn

20th Rhagfyr 2023-21st Rhagfyr 2023
Ysgol John Bright yn cyflwyno ‘Chicago, Teen Edition’ yn Venue Cymru

Mae Ysgol John Bright yn falch o gyflwyno eu cyflwyniad diweddaraf o ‘Chicago, Teen Edition’ yn…

Agoriadau

Ysgol John Bright yn cyflwyno ‘Chicago, Teen Edition’ yn Venue Cymru

1st Chwefror 2024-2nd Chwefror 2024
Carmen yn Venue Cymru

Carmen - mwynhewch wefr angerdd tanllyd, cenfigen a thrais opera mwyaf poblogaidd Seville Bizet’s…

Agoriadau

Carmen yn Venue Cymru

19th Chwefror 2024

Uchafbwyntiau Llety

Tŷ Llety Southbourne

Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol Llandudno, tua hanner…

Caer Rhun Hall

Tŷ gwledig hyfryd wedi’i ailwampio yn Nyffryn Conwy, wedi’i amgylchynu gan 18 erw o erddi a…

Neuadd a Sba Bodysgallen

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bwthyn Gwyliau Henblas

Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan…

Gwesty Cae Môr

Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau…

Bwthyn Gwyliau Glan Dŵr

Mae Glan Dŵr yn fwthyn Cymreig traddodiadol gyda theras dec ger yr afon gyda golygfeydd machlud…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru. Mae’r Groes Inn yn dafarn draddodiadol, wedi’i lleoli rhwng…

Gwesty Bodnant

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein…

Adcote House

Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i…

Bwthyn Norbury

Bwthyn gwyliau dwy ystafell wely ym mhentref arfordirol Dwygyfylchi, ar droed mynyddoedd Parc…

Tŷ Llety The Cliffbury

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Fflat Gwyliau Balmoral

Fflat gwyliau dwy ystafell wely yw Balmoral, rhan o Westy Glan Môr Fictoraidd gynt. Mae'n edrych…

Pen y Bryn Holiday Cottages

Mae wedi'i leoli mewn man sydd â dros 25 erw o gefn gwlad hardd Cymru o’i gwmpas ac mae llwybrau…

Karden House

Tŷ Llety yng nghanol tref Llandudno, ar rodfa goediog dawel, ystafelloedd ar gael ar y llawr…

Osborne House

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno - cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Beach Bungalow

Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i…

Cegin - Fflatiau Gwyliau Claremont House

Mae fflatiau gwyliau Claremont House yn ddau o fflatiau moethus ag un ystafell wely ar stryd wastad…

Coedfa House

Tŷ mawr urddasol yw Coedfa (lle i 8) sy’n edrych dros Ddyffryn Lledr ac i lawr am Bont Waterloo -…

Llety Gwely a Brecwast Penmaenmawr

Llety Gwely a Brecwast cartrefol sy’n croesawu cŵn mewn tref arfordirol gyfeillgar, yn agos at…

Lolfa Bwthyn Castle View

Mae Castle View yn fwthyn pysgotwr dwy ystafell wely mewn lleoliad gwych yn wynebu’r castell gyda…

Bwthyn Gwyliau Hendre Wen

Mae bwthyn Hendre Wen yn eiddo tair ystafell wely ar wahân wedi’i leoli ym Metws-y-Coed, Eryri.

Gwesty’r Imperial

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau…

Gwesty Beachside

Mae Beachside Guest House yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Hendre Rhys Gethin

Detholiad o gabanau a bythynnod moethus 5-seren mewn lleoliad gwych, gyda Betws-y-Coed a’i…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont

Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst.…

Lavender Tea Rooms

Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

Tafarn y Llew Gwyn

Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae…

Bar Gwin Snooze

Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol…

Siop Hufen Iâ Parisella

Mae Siop Hufen Iâ Parisella yn cynnwys siop hufen iâ gyda man eistedd yn y cefn sy’n gweini diodydd…

Jaap's Catch

Siop pysgod a sglodion traddodiadol gyda chyfleuster bwyd i fynd a bwyty trwyddedig.

The Beach - Café Bar

Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer…

Bwyty’r Llofft Wair

Dewch i ymuno â ni ym Mar a Gril y Llofft Wair i gael pryd o fwyd blasus, lleol. Perffaith ar gyfer…

White Tower

Mae White Tower yn fwyty Groegaidd yng nghanol Llandudno sy’n gweini bwyd cartref Groegaidd. Caiff…

Siop Goffi Porter

Ni fyddai trip i Barc Eirias neu Ganolfan Hamdden Colwyn yn gyflawn heb stopio yn Porter's.

Upstairs at Annas

Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli…

Dinos

Mae Dinos Llandudno yn frwd dros ddarparu bwyd blasus o safon uchel.

Y Stablau yn y Royal Oak

Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn…

Alpine Coffee Shop

Alpine Coffee Shop and Gallery yw un o gaffis mwyaf poblogaidd Gogledd Cymru. Wedi’i leoli yng…

Flat White Café

Caffi yng nghanol Bae Colwyn sydd yn cynnig coffi gwych a bwyd hyfryd, yn cynnwys dewisiadau…

Tŷ Asha Balti House

Rydym ni’n fwyty a lleoliad bwyd i fynd Bangladeshi traddodiadol sydd wedi ennill gwobrau ac wedi'n…

Paned o goffi perffaith yn Providero

Mae Providero yn siop goffi arbenigol sydd dafliad carreg i ffwrdd o’r Gogarth yn Llandudno. Mae’n…

Mamma Rosa

Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno, Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad…

Caffi Conwy Falls

Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth…

East

Bwydlen helaeth o brydau Cantoneg, a rhywfaint o brydau Siapaneaidd, sy’n cael eu gweini mewn…

The Mulberry

Gyda seddau awyr agored yn edrych dros y marina, mae The Mulberry yn lle gwych i ymlacio a mwynhau…

Rhos Fynach

Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos…

Snowdonia Animal Sanctuary Café

Caffi codi arian gyda’r holl elw’n mynd i Warchodfa Anifeiliaid Eryri.

Bengal Dynasty

Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

Uchafbwyntiau Siopa

Historical Wales Gift Shop

Rhoddion a nwyddau o ansawdd o ganol Cymru. Lleolir ar brif stryd siopa Llandudno.

The Crystal Hut

Yn ysbrydoli pawb i archwilio, profi a charu grym grisial.

Siop Sioned

Nwyddau cartref bendigedig ac unigryw a siop anrhegion yng nghanol Gogledd Cymru yn Llanrwst, yn…

Beauty Bliss

Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad yn y diwydiant,…

Môr - Chwaraeon Dŵr

Gallwch brynu byrddau padl a byrddau syrffio, nofio mewn dŵr agored a phrynu Dillad Môr yn ein siop…

The Grate Cheese Deli

Yn cynnig dewis eang o gawsiau lleol, crefftus, cynnyrch deli a hamperi anrhegion.

LazyDaisy

Mae LazyDaisy yn cynnig amrywiaeth wedi’u dethol yn ofalus o ddillad merched gan frandiau…

Simon Baker gan Elevate Your Soul

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Siop Roc Llandudno

Roc glan môr traddodiadol gyda dewis eang o felysion a chofroddion Cymreig.

The Pet Shop

Rydym yn fusnes lleol, cyfeillgar, annibynnol wedi’i redeg gan ein teulu ers 2012. Rydym yn cynnig…

Fancy That

Pethau casgladwy, anrhegion, gwydr, addurniadau, tlysau, canhwyllau - y cyfan ar gael yn…

Naturally

Prynwr a gwerthwr henebion ac eitemau a dillad safonol a diddorol o’r gorffennol yn…

Siop Anrhegion Wonderland

Atgofion braf o’ch taith i Landudno! Mae’r siop hon yn cynnig amryw o ategolion ymarferol i fynd…

Wizarding Boutique

Rydym yn hoff iawn o Harry Potter ac yn angerddol am ddod o hyd i’r dewis gorau o nwyddau Harry…

Siop Mostyn

Siopa wedi’i ysbrydoli gan gelf, gan ein cymuned o grewyr. Mae Siop Mostyn yn cynnig casgliad o…

Snowdonia Nurseries and Garden Centre

Fe gewch yma ysbrydoliaeth ar gyfer eich gardd a’ch cartref dan un to, yn ogystal â chaffi’r Olive…

Canolfan Groeso Llandudno

Pan fyddwch chi’n dod i Landudno cofiwch ddod i’r Ganolfan Groeso.

The Gift Shop

Anrhegion hardd ac anghyffredin a/neu roddion i chi ar gael yn lleol am brisiau gwych. Eitemau…

Dylan's Baked Goods & General Stores

Cynnyrch lleol ffres gan ein cyflenwyr lleol a’n nwyddau blasus, bara, cig, caws, pysgod a bwyd môr.

Ffasiwn Merched Connect2

Wedi’i sefydlu yn 1990 mae Connect2 yn gwerthu amrywiaeth fawr o eitemau manwerthu am bris teg.

The Knight Shop

Y siop anrhegion hanesyddol fyd-enwog yng nghysgod Castell Conwy, sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o…

Dudley & George’s

Mae cŵn yn haeddu’r un moethusrwydd â phobl. Rydym yn canolbwyntio ar werthu cynnyrch nad yw’n…

Celtic Hat Co.

Rydym yn gwerthu hetiau, menig ac ategolion eraill ac mae gennym amrywiaeth o ddillad gweu Aran.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....