Llety Hunan-Ddarpar

Llety Hunan-Ddarpar

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Hunanarlwyo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 61

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  1 Glanrafon Terrace, Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9TU

  Ffôn

  07747 804704

  Pris

  Amcanbriso £295.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Conwy

  Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref Deganwy, rhwng tref Fictoraidd Llandudno a thref ganoloesol Conwy. Ceir golygfeydd o Gastell, aber, mynydd, môr a marina ac mae traethau gwych ar gael gerllaw.

  Pris

  Amcanbriso £295.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau The View i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Alexandra Court, Southlands Road, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5BG

  Ffôn

  07766 023901

  Pris

  Amcanbriso £1,600.00i£2,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Kinmel Bay

  Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i harbwr hardd a thraethau a thwyni tywod.

  Pris

  Amcanbriso £1,600.00i£2,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Beach Bungalow i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0HE

  Ffôn

  01492 701567

  Pris

  Amcanbriso £349.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Mae ein cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon ac o flaen y mynyddoedd. Rydym yn cynnig cabanau unllawr un, dwy a thair ystafell wely ar gyfer gwyliau hamddenol gartref.

  Pris

  Amcanbriso £349.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rwst Holiday Lodges i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £345.00i£580.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd. Mae’r fflatiau yn lleoliad delfrydol i aros er mwyn archwilio Gogledd Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £345.00i£580.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Apartments at Summer Hill i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Mill Street, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690 710750

  Pris

  Amcanbris£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae bwthyn hunan-arlwy glan yr afon Glan Dulyn ym Metws-y-Coed, Parc Cenedlaethol Eryri, yn ffinio ag Afon Llugwy, dim ond 4 munud ar droed o siopau, bwytai a bariau. Cysgu 4.

  Pris

  Amcanbris£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Glan yr Afon Glan Dulyn i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Station Approach, Station Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Ffôn

  07810 805137

  Pris

  Amcanbriso £695.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Fflat ar y llawr cyntaf mewn adeilad unigryw a arferai fod yn orsaf, gyda lle i 8 o bobl mewn 4 o ystafelloedd gwely. Man canolog ym Metws-y-Coed.

  Pris

  Amcanbriso £695.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rhandy Snowdonia Station i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£550.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a hwylus o fewn tafliad carreg i draeth y Gogledd a Phen Morfa. 

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£550.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Apartments at Hamilton i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Henblas Farm, Tan-y-Gopa Road, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8DT

  Ffôn

  01492 515250

  Pris

  Amcanbriso £825.00 Fesul uned yr wythnosi£840.00 Fesul uned y noson

  Abergele

  Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan gaeau a choetiroedd, mae Bwthyn Gwyliau Henblas yn y lleoliad perffaith ar gyfer archwilio’r ardal.

  Pris

  Amcanbriso £825.00 Fesul uned yr wythnosi£840.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Henblas i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Pentre Felin, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690 733827

  Pris

  Amcanbriso £825.00i£2,600.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng nghanol Betws-y-Coed, Parc Cenedlaethol Eryri ac yn cysgu hyd at 11 o bobl.

  Pris

  Amcanbriso £825.00i£2,600.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Sŵn-y-Dŵr i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BU

  Ffôn

  01248 680833

  Pris

  Amcanbris£650.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanfairfechan

  Fflat gwyliau dwy ystafell wely yw Balmoral, rhan o Westy Glan Môr Fictoraidd gynt. Mae'n edrych dros y traeth/môr tuag at Ynys Seiriol, Ynys Môn a'r Gogarth.

  Pris

  Amcanbris£650.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Fflat Gwyliau Balmoral i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llannerch Goch, Capel Garmon, Betws-y-Coed, Conwy, LL26 0RL

  Ffôn

  01690 710261

  Pris

  Amcanbriso £380.00i£1,150.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae pob dyfais fodern i’w chael yn ein 3 bwthyn hunanarlwyo moethus. Lle i 1-4 o bobl gysgu. Dwy filltir o bentref prydferth Betws-y-Coed.

  Pris

  Amcanbriso £380.00i£1,150.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bythynnod Moethus Llannerch Goch i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Deganwy Beach, Deganwy, Conwy, LL31 9YR

  Ffôn

  07752 117575

  Pris

  Amcanbriso £595.00i£1,295.00 Fesul uned yr wythnos

  Deganwy

  Os ydych chi’n chwilio am encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos at y traeth, yna mae’r rhandy yma yn ticio bob bocs.

  Pris

  Amcanbriso £595.00i£1,295.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rhandy Sea View i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  52 Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2BN

  Ffôn

  07768 972908

  Pris

  Amcanbriso £260.00i£480.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Bwthyn gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa, sy’n cysgu 4 oedolyn. Gardd fach gaeedig â phatio, Wi-Fi ar gael, dillad gwely a gwasanaethau wedi eu darparu, a man parcio penodedig oddi ar y ffordd.

  Pris

  Amcanbriso £260.00i£480.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Sunset i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Felin Isa, Llannefydd, Denbigh, Conwy, LL16 5HD

  Ffôn

  01745 870642

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson

  Denbigh

  Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y sawl sy’n caru natur yn teimlo’n gartrefol. Gyda theithiau cerdded bendigedig ar garreg drws, mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn lle gwych i ymlacio.

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Tŷ Twt Dyffryn Aled i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Craiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbriso £526.00i£850.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £526.00i£850.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Parc Carafanau Craiglwyd Hall i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  2 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

  Ffôn

  01492 879721

  Pris

  Amcanbriso £650.00i£900.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae fflatiau gwyliau Claremont House yn ddau o fflatiau moethus ag un ystafell wely ar stryd wastad ynghanol Llandudno - un o’r strydoedd coediog braf sy’n cael eu hadnabod fel gardd y dref.

  Pris

  Amcanbriso £650.00i£900.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Fflatiau Gwyliau Claremont House i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  35 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EH

  Ffôn

  01492 875504

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mewn lleoliad canolog ar dir gwastad, ychydig funudau ar droed o ganol y dref a dau draeth hyfryd, Gerddi Haulfre, ac o fewn cyrraedd i’r tram a’r llethr sgïo.

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Fflatiau Sunrise i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Crafnant Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 641888

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Trefriw

  Bwthyn cerrig clyd, traddodiadol ar lannau hyfryd Llyn Crafnant gyda golygfeydd a lleoliad arbennig.

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Ochr y Foel i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  29 Bryn Rhys, Glan Conwy, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5NU

  Ffôn

  07810 012292

  Pris

  Amcanbriso £690.00i£970.00 Fesul uned yr wythnos

  Colwyn Bay

  Mae gennym bedwar tŷ gwyliau ym mhentref Glan Conwy. Mae pob tŷ yn cysgu dau berson.

  Pris

  Amcanbriso £690.00i£970.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rees Holidays North Wales i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Flat 1, 7 Clement Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ED

  Ffôn

  07534 748563

  Pris

  Amcanbriso £690.00i£1,400.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Cyfforddus, modern, eang a dim ond rhai munudau o lan y môr, pier a siopau yw rhai o brif fanteision y llety gwyliau moethus hwn.

  Pris

  Amcanbriso £690.00i£1,400.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu The Basement i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....