Llety Hunan-Ddarpar

Llety Hunan-Ddarpar

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Hunanarlwyo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 63

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Henblas Farm, Tan-y-Gopa Road, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8DT

  Ffôn

  01492 515250

  Pris

  Amcanbriso £900.00i£1,154.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas. Wedi ei leoli uwch hen dref farchnad Abergele a’i amgylchynu gan gaeau a choetiroedd, mae Bwthyn Gwyliau Henblas yn y lleoliad perffaith ar gyfer archwilio’r ardal.

  Pris

  Amcanbriso £900.00i£1,154.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Henblas i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £510.00i£590.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a hwylus o fewn tafliad carreg i draeth y Gogledd a Phen Morfa. 

  Pris

  Amcanbriso £510.00i£590.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Apartments at Hamilton i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Alexandra Court, Southlands Road, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5BG

  Ffôn

  07766 023901

  Pris

  Amcanbriso £1,600.00i£2,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Kinmel Bay

  Mae’r eiddo cysurus 5 ystafell wely yma wedi ei leoli mewn ffordd bengaead dawel gyda mynediad i harbwr hardd a thraethau a thwyni tywod.

  Pris

  Amcanbriso £1,600.00i£2,300.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Beach Bungalow i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Cae'r Gnocell, Glan Conwy, Conwy, LL28 5PW

  Ffôn

  07901867007

  Pris

  Amcanbriso £108.00i£125.00 Fesul uned y noson

  Glan Conwy

  Mae’n bleser gennym gynnig dewis gwych o lety o ansawdd, sy’n cynnwys bwthyn gwyliau hyfryd a chwt bugail moethus – a’r ddau mewn lleoliad cyfleus i fwynhau holl brif atyniadau’r gogledd. Perffaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr, a theuluoedd sy’n…

  Pris

  Amcanbriso £108.00i£125.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Sunsets and Stars Holidays i'ch Taith

 5. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 50 adolygiadau50 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Craiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbriso £526.00i£850.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £526.00i£850.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Parc Carafanau Craiglwyd Hall i'ch Taith

 6. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 6 adolygiadau6 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Maenan, Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Pris

  Amcanbriso £340.00i£750.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Pris

  Amcanbriso £340.00i£750.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maes Carafanau Abaty Maenan i'ch Taith

 7. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 83 adolygiadau83 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Beach House Road, Llanddulas, Abergele, Conwy, LL22 8HA

  Ffôn

  01492 515345

  Pris

  Amcanbriso £416.00i£1,045.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr. 

  Pris

  Amcanbriso £416.00i£1,045.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maes Carafanau The Beach i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Tyddyn Du, Conwy Old Road, Dwygyfylchi, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RE

  Ffôn

  01492 622300

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00 Fesul uned yr wythnosi£480.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Penmaenmawr

  Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir Gogledd Cymru, ar fin Parc Cenedlaethol Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £1,000.00 Fesul uned yr wythnosi£480.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bwthyn Gwyliau Cae Cyd i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Cregyn, Shore Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BS

  Ffôn

  01248 681365

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanfairfechan

  Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol neu fel pâr.

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£700.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Gwylanedd Un a Dau i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Graiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 622338

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£1,400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Penmaenmawr

  Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog, a physgodfa brithyll gwych ar y safle.

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£1,400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Graiglwyd Springs i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8LT

  Ffôn

  07805 083499

  Pris

  Amcanbriso £411.00i£1,542.00 Fesul uned yr wythnos

  Conwy

  Mae Westfield yn fwthyn tair ystafell wely, llawn cyfleusterau sy’n cael ei gadw’n hyfryd.

  Pris

  Amcanbriso £411.00i£1,542.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Westfield i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Crafnant Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 641888

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Trefriw

  Bwthyn cerrig clyd, traddodiadol ar lannau hyfryd Llyn Crafnant gyda golygfeydd a lleoliad arbennig.

  Pris

  Amcanbriso £239.00i£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Ochr y Foel i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Mill Street, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690 710750

  Pris

  Amcanbris£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae bwthyn hunan-arlwy glan yr afon Glan Dulyn ym Metws-y-Coed, Parc Cenedlaethol Eryri, yn ffinio ag Afon Llugwy, dim ond 4 munud ar droed o siopau, bwytai a bariau. Cysgu 4.

  Pris

  Amcanbris£899.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Glan yr Afon Glan Dulyn i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  39 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 582492

  Pris

  Amcanbriso £340.00 Fesul uned yr wythnosi£1,600.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

  Pris

  Amcanbriso £340.00 Fesul uned yr wythnosi£1,600.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  07917 170220

  Pris

  Amcanbriso £450.00i£1,125.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae Glan-y-Rhyd yn fwthyn unllawr, traddodiadol sy’n 200 o flynyddoedd oed ac fe saif ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £450.00i£1,125.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bwthyn Glanrhyd Eryri i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Felin Isa, Llannefydd, Denbigh, Conwy, LL16 5HD

  Ffôn

  01745 870642

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson

  Denbigh

  Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y sawl sy’n caru natur yn teimlo’n gartrefol. Gyda theithiau cerdded bendigedig ar garreg drws, mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn lle gwych i ymlacio.

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu Tŷ Twt Dyffryn Aled i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Benar Farm, Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PS

  Ffôn

  01690 760551

  Pris

  Amcanbriso £450.00i£915.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws-y-Coed

  Mae bythynnod gwyliau hunanarlwyo Benar ar fryn hardd a thawel, o fewn pellter cerdded o bentref Penmachno a dim ond tair milltir o Fetws-y-Coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £450.00i£915.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bythynnod Benar i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650562

  Pris

  Amcanbriso £710.00i£1,478.00 Fesul uned yr wythnos

  Colwyn Bay

  Ystâd wledig hardd sy’n gorchuddio 5000 erw o olygfeydd gorau Gogledd Cymru yw Ystâd Bodnant. Mae ein bythynnod gwyliau yn rhai hunanarlwyo ac yn agos at yr arfordir hyfryd.

  Pris

  Amcanbriso £710.00i£1,478.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Ystâd Bodnant i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  35 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EH

  Ffôn

  01492 875504

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mewn lleoliad canolog ar dir gwastad, ychydig funudau ar droed o ganol y dref a dau draeth hyfryd, Gerddi Haulfre, ac o fewn cyrraedd i’r tram a’r llethr sgïo.

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Fflatiau Sunrise i'ch Taith

 20. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 75 adolygiadau75 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0HE

  Ffôn

  01492 701567

  Pris

  Amcanbriso £349.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Mae ein cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon ac o flaen y mynyddoedd. Rydym yn cynnig cabanau unllawr un, dwy a thair ystafell wely ar gyfer gwyliau hamddenol gartref.

  Pris

  Amcanbriso £349.00i£1,800.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rwst Holiday Lodges i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....