Twyni Cinmel

Twyni Cinmel

Towyn and Bae Cinmel

Towyn and Bae Cinmel

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Towyn a Bae Cinmel

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  07500 209464

  Llandudno

  Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr yng Ngogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.  

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Town Centre, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU

  Colwyn Bay

  Mae dros 20 o’n siopau, caffis a bariau lleol ym Mae Colwyn ar agor yn hwyrach dros yr ŵyl i’ch helpu gyda’ch siopa Nadolig.

  Ychwanegu Digwyddiad Siopa Nadolig Hwyr y Nos Bae Colwyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llandudno Museum & Gallery, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Ymunwch â ni bob dydd Mercher am 11am i grwydro a darganfod y planhigion anhygoel sydd o dan draed a’r rhai hynny sy’n arbennig i Landudno a’r Gogarth.

  Ychwanegu Taith Gerdded Bioamrywiaeth, Llandudno - Rhyfeddwch at ein planhigion cynhenid! i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  1 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 875928

  Llandudno

  Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

  Ychwanegu Bengal Dynasty i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  The 80s Show - Y deyrnged orau i’r degawd gorau, a pharti gorau’r 80au ar y blaned ar eich cyfer!

  Ychwanegu The 80s Show yn Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Bodnant Business Studios, Ffordd Penrhyd, Tal y Cafn, Conwy, Conwy, LL28 5RW

  Ffôn

  01492 650153

  Conwy

  Bydd tair stiwdio gelf yn agor eu drysau ar gyfer Penwythnos Gŵyl y Banc gydag arddangosfeydd celf a chrochenwaith byw.

  Ychwanegu Penwythnos Agored Stiwdios Celf Bodnant i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae stori newydd yn dechrau… Croeso i House of JoJo.

  Ychwanegu Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  43 Station Road, Deganwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 583690

  Deganwy

  Sefydlwyd Clwb Hwylio Conwy yn 1911, ac mae’n un o’r rhai hynaf yn yr ardal. Cynhelir rasys yn rheolaidd yn ystod yr haf ac mae’r clwb hefyd yn cynnig cyfleusterau cymdeithasol gyda byrddau snwcer a phŵl, teithiau i chwarae golff a mwy.

  Ychwanegu Clwb Hwylio Conwy i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  11 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PP

  Ffôn

  01492 541454

  Rhos-on-Sea

  Mae The Lovely Room wedi’i leoli yn Llandrillo-yn-Rhos: ger y traeth ac nid yn bell o fynyddoedd bendigedig Eryri. Perffaith!

  Ychwanegu The Lovely Room i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Eirias Events Centre, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  07761 539339

  Colwyn Bay

  United Wrestling yn cyflwyno noson o reslo cyffrous ym Mae Colwyn.

  Ychwanegu United Wrestling yn cyflwyno ‘Battle of the Bay’ yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Plas y Brenin National Outdoor Centre, Capel Curig, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01248 723553

  Capel Curig

  Penwythnos o chwaraeon dygnwch yn cynnwys: The Craft Snowman Triathlon; The Craft Snowman Duathlon a’r Aquasphere Snowman Swim.

  Ychwanegu Snowman 2024, Capel Curig i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Deganwy Beach, Deganwy, Conwy, LL31 9YR

  Ffôn

  07752117575

  Deganwy

  Llety encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos at y traeth.

  Ychwanegu Rhandy Sea View, Deganwy i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ar ôl llwyddiant ysgubol eu ‘Him and Me Tour’, mae’r pâr poblogaidd, Anton Du Beke a Giovanni Pernice, yn ôl gyda’u taith fyw newydd sbon - ‘Together’!

  Ychwanegu Anton and Giovanni: Together yn Venue Cymru i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Wrth feddwl am reggae, dim ond un enw sy’n dod i’r meddwl. Y seren arbennig, Bob Marley.

  Ychwanegu Legend: The Music of Bob Marley yn Venue Cymru i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn mynd â chi o Landudno i Ddeganwy, Ochr y Penrhyn, Nant y Gamar, Trwyn y Fuwch a’r Gogarth.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Ardal Llandudno i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....