Towyn and Bae Cinmel

Towyn and Bae Cinmel

Twyni Cinmel

Twyni Cinmel

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Towyn a Bae Cinmel

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Mae byd cyfrinachol sy’n llawn o greaduriaid cudd anhygoel o’n cwmpas i gyd.

  Ychwanegu Saffari Pryfetach (6-12 oed) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Dyffryn Conwy Leisure Centre, Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

  Llanrwst

  Mae Clwb Triathlon GOG yn cynnal Triathlon Sbrint Llanrwst sy’n cynnwys nofio 400 metr, beicio 24km drwy Ddyffryn Conwy a rhedeg 5km trwy Goed Gwydir.

  Ychwanegu Triathlon Sbrint Llanrwst i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Bydd y Daith ‘Refueled!’ yn cynnwys caneuon o’u halbwm uchel ei glod diweddaraf, ‘Out of the Blue’ a rhai o glasuron Genesis.

  Ychwanegu Mike and the Mechanics yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Fe ddaeth Paul Young yn enwog 40 mlynedd yn ôl pan aeth ‘No Parlez’ i rif un gan arwain at glasuron eiconig fel ‘Wherever I Lay My Hat (That’s My Home)’.

  Ychwanegu Paul Young - Behind the Lens yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  0845 8381395

  Llandudno

  Gwahoddir chi i noson fythgofiadwy o ddirgelwch, lledrith a sgil. Lle bydd consuriwr a dewin Conwy, Jay Gatling yn cyflwyno ei sioe, Are You Watching Closely.

  Ychwanegu Are You Watching Closely? Yn The Magic Bar Live i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

  Ffôn

  01492 593413

  Conwy

  Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangos bywiog a rhaglen addysgol.

  Ychwanegu Arddangosfa Hunan Bortread yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Mae helfa wrachod ar gychwyn yn nameg gyfareddol Arthur Miller am bŵer gydag Erin Doherty (The Crown) a Brendan Cowell (Yerma).

  Ychwanegu National Theatre Live: The Crucible yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AA

  Penmaenmawr

  Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

  Ychwanegu Penmaenmawr i Gonwy - Taith Feicio ar y Ffordd i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  John Street Cocoa Works, John Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AB

  Ffôn

  01492 339507

  Llandudno

  Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt Maiaidd, byddwch yn gwehyddu eich ffordd drwy naw cyfnod, gan archwilio sut mae siocled wedi dod yn rhan mor annatod o’n cymdeithas.

  Ychwanegu Profiad Siocled Llandudno i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Ymunwch â ni ar gyfer dydd Mercher Gwyllt i fwynhau crefftau a gweithgareddau wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwyllt.

  Ychwanegu Dydd Mercher Gwyllt (5-8 oed) - Dydi Adar yn Wych!? yn RSPB Conwy i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  0300 4569525

  Colwyn Bay

  Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig prif gyfleusterau i aelodau o’r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

  Ychwanegu Canolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Great Orme Country Park, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 860963

  Llandudno

  O’r lleoliad trawiadol hwn, mae’r Summit Complex yn cynnig golygfeydd aruthrol i chi o Landudno, ardaloedd o Barc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

  Ychwanegu Cyfadeilad Copa'r Gogarth i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Ydych chi’n gwybod am berson ifanc sydd wrth ei fodd ag adar? Neu efallai eu bod wedi dangos diddordeb mewn bywyd gwyllt, ac yn awyddus i ddysgu mwy?

  Ychwanegu Taith Gerdded i Wylwyr Adar Ifanc (6 oed+) yn RSPB Conwy i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

  Ffôn

  01492 532320

  Colwyn Bay

  Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

  Ychwanegu Tŷ Llety Bryn Woodlands i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0NJ

  Ffôn

  07762 095257

  Trefriw

  Bwthyn Old Rectory, bwthyn ar wahân sy’n croesawu cŵn yn Nhrefriw, Eryri. Lleoliad tawel, golygfeydd godidog dros Ddyffryn Conwy.

  Ychwanegu Bwthyn Old Rectory i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....