Amgueddfa’r Home Front Experience

Am

Croeso i Amgueddfa Profiad yr Ail Ryfel Byd ac arddangosfa bersonol un dyn o arteffactau Ail Ryfel Byd a gasglwyd dros ddeugain mlynedd yn hen orsaf dân Llandudno yn ystod y rhyfel.

Dewch i fwynhau taith hunan-arweiniol sy’n rhychwantu chwe blynedd ar y ffrynt cartref.

Hel atgofion ac ymdrybaeddu mewn hiraeth

Darganfod sut enillwyd y rhyfel ar y ffrynt cegin

Masgiau nwy, llyfrau dogni, Palu am Fuddugoliaeth, y Gwarchodlu Cartref a mudo - mae popeth yma!

Arddangosfeydd dychmygus yn cynnwys miloedd o eitemau

Anrhegion di-ri yn y siop

Mae croeso i gŵn gydag ymddygiad da

Dyma atyniad na ddylid ei golli yn Llandudno!

“Profiad diddorol sy’n procio’r cof ac yn cynnig gwerth da am arian, a digonedd o bethau i’w gweld” Carol S.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Consesiwn£3.95 fesul math o docyn
Myfyriwr£3.95 fesul math o docyn
O dan 16 oed£2.30 fesul math o docyn
Oedolyn£4.25 fesul math o docyn
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)£11.50 fesul math o docyn

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Ar agor drwy apwyntiad y tu allan i'r oriau agor arferol

Hygyrchedd

 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   515
  • Da iawn
   173
  • Gweddol
   19
  • Gwael
   5
  • Ofnadwy
   4

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Amgueddfa’r Home Front Experience

   Amgueddfa

   New Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 716 adolygiadau716 adolygiadau

   Ffôn: 01492 871032

   Amseroedd Agor

   Ar agor (25 Maw 2024 - 25 Hyd 2024)
   DiwrnodAmseroedd
   Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 16:00

   * Mynediad olaf 30 munud cyn cau.

   Beth sydd Gerllaw

   1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

    0.02 milltir i ffwrdd
   2. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

    0.12 milltir i ffwrdd
   3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

    0.12 milltir i ffwrdd
   4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

    0.17 milltir i ffwrdd
   1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.18 milltir i ffwrdd
   2. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

    0.18 milltir i ffwrdd
   3. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.19 milltir i ffwrdd
   4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.22 milltir i ffwrdd
   5. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

    0.21 milltir i ffwrdd
   6. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

    0.23 milltir i ffwrdd
   7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

    0.23 milltir i ffwrdd
   8. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

    0.24 milltir i ffwrdd
   9. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

    0.24 milltir i ffwrdd
   10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.24 milltir i ffwrdd
   11. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

    0.32 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....