Caffis yn Sir Conwy

Caffis yn Sir Conwy

Siopau Coffi yn Sir Conwy
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Caffis a Siopau Coffi

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 52

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Conwy Garden World, Glan Conwy, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5TH

  Ffôn

  01492 562755

  Colwyn Bay

  Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

  Ychwanegu Lavender Tea Rooms i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  162 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LR

  Ffôn

  01492 555100

  Colwyn Bay

  Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau cartref.

  Ychwanegu Botanical Lounge i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  5 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  07927 440933

  Conwy

  Bwyd cyflawn, salad a bar coffi yng nghanol tref gaerog ganoloesol Conwy.

  Ychwanegu FIVE i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  12 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PS

  Ffôn

  01492 875043

  Llandudno

  Yn gweini te, coffi, prydau traddodiadol a dewis anferthol o gacennau cartref ar stryd fawr Llandudno.

  Ychwanegu Ystafelloedd Te Habit i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  7 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 596661

  Conwy

  P'un a ydych chi'n dod i mewn am goffi neu frecwast i fynd, cinio gyda'r teulu, neu de prynhawn gyda'ch ffrindiau, mae gan L's fwydlen wych o fwyd a diod i'ch denu ar unrhyw adeg o’r dydd.

  Ychwanegu Siop Goffi a Llyfrau L's i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  5-5a St George's Place, Llandudno, Conwy, LL30 2NR

  Ffôn

  01492 471568

  Llandudno

  Ystafelloedd te chwaethus gyda thema Alys yng Ngwlad Hud yn gweini brechdanau, teisenni a thatws trwy'u crwyn.

  Ychwanegu The Lemon Tree Tea Rooms Ltd i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  1 Mostyn Broadway, Llandudno, Conwy, LL30 1YL

  Ffôn

  01492 471193

  Llandudno

  Parlwr hufen iâ llwyddiannus â dewis o 33 blas, sydd hefyd yn gweini waffls, crempogau a diodydd poeth ffres, lathenni o Draeth y Gogledd, Llandudno.

  Ychwanegu Parlwr Hufen Iâ Forte's i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Pensarn, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Ffôn

  07508 200537

  Abergele

  Beth am gael saib ar eich taith yng Nghaffi a Bar Castle View ar hyd y llwybr beicio ym Mhensarn. Croeso i bawb!

  Ychwanegu Caffi a Bar Castle View i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  71 Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EN

  Ffôn

  01492 544358

  Rhos-on-Sea

  Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, o frecwast cynnar i ginio hwyr neu fyrbryd ysgafn i ginio prynhawn, mae’r pryd perffaith ar gael i chi.

  Ychwanegu Caffi a Siop Anrhegion Coast i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Bodnant Welsh Food, Tal y Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RP

  Ffôn

  01492 651100

  Colwyn Bay

  Gyda golygfeydd anhygoel yn edrych dros Ddyffryn Conwy a’n cwrt cysgodol, mae Y Ffwrnais yn lle perffaith i gwrdd â ffrindiau a theulu.

  Ychwanegu Caffi Ffwrnais a’r Parlwr Hufen Iâ i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Haulfre Gardens, Cwlach Road, Llandudno, Conwy, LL30 2HT

  Ffôn

  01492 876731

  Llandudno

  Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, y brif gyrchfan gwyliau.

  Ychwanegu Haulfre Tea Rooms i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  2 Lancaster Square, Conwy, Conwy, LL32 8HT

  Ffôn

  01492 330760

  Conwy

  Yn cynnig coffi da a bwyd blasus yng nghanol tref gaerog ganoloesol Conwy.

  Ychwanegu Two The Square i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  28 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 596445

  Conwy

  Yng nghanol Conwy, mae Pen-y-Bryn yn adeilad traddodiadol o’r unfed ganrif ar bymtheg.

  Ychwanegu Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  West Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 872958

  Llandudno

  Croeso i Gaffi Traeth Penmorfa. Bwyd cartref gwych lathenni o Draeth Penmorfa, Llandudno, gyda golygfeydd ar draws y bae i Ynys Môn ac Ynys Seiriol.

  Ychwanegu Caffi Traeth Penmorfa i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  21 Mostyn Avenue, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Ffôn

  01492 588848

  Llandudno

  Rydyn ni’n fecws bara go iawn (surdoes) llawn steil yng Nghraig-y-don, Llandudno.

  Ychwanegu Benjamin Lee Artisan Bakery i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  102-104 Upper Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SW

  Ffôn

  01492 875378

  Llandudno

  Bar caffi a bwyty trwyddedig teuluol sy’n arbenigo mewn bwyd blasus, cacennau cartref a diodydd yng nghanol tref glan môr Fictoraidd hardd Llandudno.

  Ychwanegu Kava Café i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  79 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN

  Ffôn

  01492 868222

  Llandudno

  Caffi ar brif stryd siopa Llandudno, Mostyn Street, tafliad carreg o’r promenâd a’r traeth.

  Ychwanegu Café Culture i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  St David's Hospice, Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EN

  Ffôn

  01492 879058

  Llandudno

  Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud ar droed o draeth Penmorfa. Mae’r holl elw yn mynd at ofalu am gleifion Hosbis Dewi Sant.

  Ychwanegu Caffi Dewi i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Alex Munro Way, Happy Valley, Llandudno, Conwy, LL30 2QL

  Ffôn

  01492 592770

  Llandudno

  Mae Caffi Parisella, Y Fach, yn gwerthu amrywiaeth eang o fwyd poeth ac oer, diodydd, lolipops rhew a chabinet gyda 24 blas yn llawn hufen iâ arobryn Parisella.

  Ychwanegu Siop Hufen Iâ Parisella - Y Fach i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....