Caffis yn Sir Conwy

Caffis yn Sir Conwy

Siopau Coffi yn Sir Conwy
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Caffis a Siopau Coffi

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 54

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  7 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 596661

  Conwy

  P'un a ydych chi'n dod i mewn am goffi neu frecwast i fynd, cinio gyda'r teulu, neu de prynhawn gyda'ch ffrindiau, mae gan L's fwydlen wych o fwyd a diod i'ch denu ar unrhyw adeg o’r dydd.

  Ychwanegu Siop Goffi a Llyfrau L's i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  13 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536610

  Colwyn Bay

  Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw cymysgu lletygarwch Almaenig gyda chreadigrwydd Cymreig i ddarparu’r bwyd a diod gorau i chi yn yr ardal.

  Ychwanegu Haus i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Hadden Court, Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NH

  Ffôn

  01492 544662

  Rhos-on-Sea

  Ym mwyty Forte’s, rydyn ni’n falch o gynnig dau beth: profiad bwyta hamddenol a chyfeillgar a bwydlen eang sy’n cynnig rhywbeth i bawb.

  Ychwanegu Forte's Wales Ltd i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  18 Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Llandudno

  Siop goffi bach ond cyfeillgar sydd wedi’i leoli yng Nghraig-y-Don a’u cenhadaeth yw i’ch helpu i ddarganfod eich cwpaned perffaith o goffi.

  Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  2 Lancaster Square, Conwy, Conwy, LL32 8HT

  Ffôn

  01492 330760

  Conwy

  Yn cynnig coffi da a bwyd blasus yng nghanol tref gaerog ganoloesol Conwy.

  Ychwanegu Two The Square i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  12 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PS

  Ffôn

  01492 875043

  Llandudno

  Yn gweini te, coffi, prydau traddodiadol a dewis anferthol o gacennau cartref ar stryd fawr Llandudno.

  Ychwanegu Ystafelloedd Te Habit i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  West Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 872958

  Llandudno

  Croeso i Gaffi Traeth Penmorfa. Bwyd cartref gwych lathenni o Draeth Penmorfa, Llandudno, gyda golygfeydd ar draws y bae i Ynys Môn ac Ynys Seiriol.

  Ychwanegu Caffi Traeth Penmorfa i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Marine Drive, Llandudno, Conwy, LL30 2XD

  Ffôn

  01492 870004

  Llandudno

  Mae mynd am dro o amgylch Marine Drive ar y Gogarth yn brofiad hynod ddiddorol, gyda chyfoeth o archeoleg, daeareg a bioleg i’w gweld. Ond mae tipyn o waith cerdded am i fyny.

  Ychwanegu Rest And Be Thankful i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  14 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PP

  Ffôn

  01492 543024

  Rhos-on-Sea

  Caffi i’r teulu sy’n cael ei redeg yng nghanol cymuned Llandrillo-yn-Rhos. Mae gweini bwyd a theisennau o ansawdd gyda dewisiadau llysieuol, fegan a heb glwten yn rhan fawr o’n bwydlenni ffres, cartref.

  Ychwanegu Marmalade i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Haulfre Gardens, Cwlach Road, Llandudno, Conwy, LL30 2HT

  Ffôn

  01492 876731

  Llandudno

  Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, y brif gyrchfan gwyliau.

  Ychwanegu Haulfre Tea Rooms i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

  Ffôn

  01492 642752

  Llanrwst

  Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst. Mae bwthyn adnabyddus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sefyll ar lan Afon Conwy, yr ochr draw i’r Bont Fawr.

  Ychwanegu Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  11 Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

  Ffôn

  01492 872290

  Llandudno

  Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes teuluol hwn.

  Ychwanegu Characters Tea House and Restaurant i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  16 Colwyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4RB

  Ffôn

  01492 485388

  Rhos-on-Sea

  Deli a siop deisennau sydd wedi’i leoli yn nhref hyfryd arfordirol Llandrillo-yn-Rhos.

  Ychwanegu Tom's Treats i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  1 Mostyn Broadway, Llandudno, Conwy, LL30 1YL

  Ffôn

  01492 471193

  Llandudno

  Parlwr hufen iâ llwyddiannus â dewis o 33 blas, sydd hefyd yn gweini waffls, crempogau a diodydd poeth ffres, lathenni o Draeth y Gogledd, Llandudno.

  Ychwanegu Parlwr Hufen Iâ Forte's i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Rhuddlan Road, Abergele, Conwy, LL22 7HZ

  Ffôn

  01745 823188

  Abergele

  Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i gŵn sydd gennym i’w cynnig.

  Ychwanegu Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi) i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  12-14 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DS

  Ffôn

  01492 338995

  Llandudno

  Mae The Loaf Coffee & Sandwich Bar yn arbenigo mewn coffi arbennig, cacennau cartref a bwyd hyfryd mewn awyrgylch cynnes a chartrefol.

  Ychwanegu The Loaf Coffee & Sandwich Bar i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Porth Eirias, The Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  01492 533700

  Colwyn Bay

  Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn llawn cynnyrch Cymreig sydd wedi cael ei gynhyrchu mor lleol â phosibl.

  Ychwanegu Bryn Williams ym Mhorth Eirias i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 651063

  Conwy

  Mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau gwahanol, melys a sawrus, wedi’u coginio yn y ffordd draddodiadol gyda chynhwysion ffres.

  Ychwanegu Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  69 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN

  Ffôn

  01492 877910

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar ac rydym ni’n gwarantu gwasanaeth gyda gwên ond yr un mor bwysig rydym ni’n gweini bwyd ffres a blasus.

  Ychwanegu Forte's Restaurant i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  148 Conwy Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9DU

  Ffôn

  01492 338220

  Llandudno Junction

  Coffi, te dail, cacennau ffres a llawer mwy ar gael i fynd o’n tŷ te a choffi yng Nghyffordd Llandudno.

  Ychwanegu Tŷ Te a Choffi Providero i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....