Upstairs at Annas

Am

Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli ar lawr cyntaf adeilad rhestredig Gradd II sy’n dyddio o’r 1800au. Yn cynnwys grisiau agored uchder llawn gyda charpedi moethus addurniadol drwyddi draw, dyma urddas a cheinder nas gwelir yn unman arall yng Nghonwy. 

Gan ddarparu amrywiaeth o brydau wedi'u paratoi'n ffres, te prynhawn, coctels a rhestr win helaeth, rydym yn cynnig gwasanaeth bwrdd llawn mewn awyrgylch hamddenol a chyfforddus i ffwrdd o brysurdeb tref Conwy.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Brecwast ar gael
 • Cinio ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn gweini te prynhawn

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Map a Chyfarwyddiadau

Upstairs at Annas

Ystafell De/Siop Goffi

9 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

Ychwanegu Upstairs at Annas i'ch Taith

Ffôn: 01492 580908

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Iau09:30 - 16:00
Dydd Gwener09:30 - 17:00
Dydd Sadwrn09:30 - 18:00
Dydd Sul09:30 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.09 milltir i ffwrdd
 1. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.1 milltir i ffwrdd
 3. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.15 milltir i ffwrdd
 5. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.88 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.94 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.93 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.28 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....