Plas Mawr

Am

Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o gestyll Edward I, mae Conwy y lle perffaith i’r sawl sy’n caru hanes. Prynodd Robert Wynn y tŷ yn 1576, am ffi o £200; aeth Wynn ati i adeiladu’r plasty i’w edrychiad presennol.

Gall ymwelwyr gamu yn ôl mewn amser a phrofi sut oedd bywyd mewn tŷ Tuduraidd. Archwiliwch 17 ystafell, y cyfan wedi eu haddurno i’w chwaeth gwreiddiol, a dychmygwch y sgyrsiau a gynhaliwyd yn ystod cyfnod anodd iawn yn hanes Prydain. Yn ogystal, yn dilyn pedair blynedd o waith adfer, mae’r ardd Elisabethaidd wedi dychwelyd i’w gorau, godidog blaenorol.

Sylwch: Mae Plas Mawrth ynghau dros fisoedd y gaeaf. 

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Siop
 • Sylwebaeth Sain mewn Ieithoedd Tramor
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr â Nam ar eu Golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Sylwebaeth Sain mewn Ieithoedd Tramor

 • Taith Sain Cymraeg

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Plas Mawr

Tŷ Hanesyddol / Palas

High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.86 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.84 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.37 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.44 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  2.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....