Y Tŷ Lleiaf gyda thyred y tu ôl iddo

Am

Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng Nghonwy. Ni allwch golli’r tŷ lleiaf a byddech yn wallgof i beidio â bwrw’ch pen i mewn i gael golwg ar eich ffordd heibio. Mae’r trysor cenedlaethol hwn newydd gael ei adnewyddu ac mae’n werth ychydig funudau o’ch amser. Crëir argraff ar ein hymwelwyr gan awyrgylch arbennig iawn y tŷ ar y tu mewn - mae’r ymwelwyr yn mwynhau clywed hanes byr o’r eiddo hefyd.

Mae’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn 72 modfedd o led a 122 modfedd o uchder yn unig. Cafodd ei breswylio hyd at fis Mai 1900, ac ers hynny mae miloedd o bobl o bedwar ban byd wedi ymweld ag ef a rhyfeddu arno. Yr unigolyn olaf a fu’n byw yn y tŷ oedd pysgotwr lleol o’r enw Robert Jones (a oedd yn digwydd bod yn 6 troedfedd a 3 modfedd) - roedd pâr oedrannus yn byw yno cyn Mr Jones. Efallai bod y tŷ yn fach ond mae’n hynod ymarferol - mae digon o le am wely sengl, lle tân a howld lo yno.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Ar agor drwy apwyntiad y tu allan i'r oriau agor arferol
 • Derbynnir Grwpiau

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

Amgueddfa

Lower Gate Street, Conwy, Conwy, LL32 8BE

Ffôn: 01492 573965

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.18 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.82 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.96 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.93 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.28 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.37 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  2.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....