Gwesty Shelbourne

Gwesty Shelbourne

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Llety Sea View, Deganwy

Llety encil glan y môr i ymlacio, gwyliau arbennig gyda golygfeydd di-dor o’r môr a llety sy’n agos…

Bwthyn Gwyliau Moethus Siabod View

Yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri gyda theithiau cerdded hardd gerllaw, ac o fewn cyrraedd hawdd…

The Oasis

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy gwely a brecwast teuluol sydd wedi ennill gwobrau,…

Tŷ Llety Carmen

Yn agos at Drwyn y Fuwch, mae’n ddelfrydol er mwyn ymweld â’r theatr neu er mwyn crwydro’r ardal.

Aberconwy House

Llety Gwely a Brecwast teuluol ydym ni a’n nod yw darparu awyrgylch ymlaciol, lle gallwch fwynhau’r…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru. Mae’r Groes Inn yn dafarn draddodiadol, wedi’i lleoli rhwng…

Gwesty Beachside

Mae Beachside Guest House yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Gwely a Brecwast Escape

Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n…

Bwthyn Garreg Lwyd

Garreg Lwyd, bwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys yr…

The Basement

Cyfforddus, modern, eang a dim ond rhai munudau o lan y môr, pier a siopau yw rhai o brif…

Gwesty Tyn-y-Coed

Mae Gwesty Tyn-y-Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn…

Llety Gwely a Brecwast Hendy

Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng…

Ystâd Bodnant

Ystâd wledig hardd sy’n gorchuddio 5000 erw o olygfeydd gorau Gogledd Cymru yw Ystâd Bodnant. Mae…

Tŷ Llety Bryn Llewelyn

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-Coed ym Mharc…

Tŷ Llety Garth Dderwen

Tŷ Fictoraidd ar wahân ar ffordd ymyl dawel 2 funud ar droed o ganol Betws.

Gwesty Cae Môr

Mae gwesty Cae Môr Hotel wedi ei leoli yn ganolog y drws nesaf i Theatr a Chanolfan Gynadleddau…

Tŷ Llety Southbourne

Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol Llandudno, tua hanner…

Hostel Llandudno

Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd, rydym mewn lleoliad perffaith i grwydro tref glan y môr…

Ystafell Ddwbl - The Shelbounre

Croeso i’r Shelbourne, Llandudno. Ar ôl cerdded drwy ddrysau croesawgar gwesty’r Shelbourne yn…

Craig-y-Dderwen Riverside Hotel

Gwesty Tŷ Gwledig 4 seren sydd wedi ennill gwobr Aur gyda bwyty Dau Rosette. Mae’r gwesty wedi’i…

Bwthyn Gwyliau Cae Cyd

Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir…

Castle Cottage

Yn edrych allan dros dref gaerog, furiog Conwy, cafodd y bwthyn ei adnewyddu yn 2022. Llety…

Tŷ Llety Bryn Woodlands

Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os…

Plas Penaeldroch Manor

Wedi'i adeiladu ym 1884, mae Plas Penaeldroch Manor wedi bod yn westy ers dros 30 mlynedd. Wedi’i…

Llety yn Sir Conwy

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....