Gwesty Shelbourne

Gwesty Shelbourne

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Hendre Rhys Gethin

Detholiad o gabanau a bythynnod moethus 5-seren mewn lleoliad gwych, gyda Betws-y-Coed a’i…

Tŷ Llety Bryn Llewelyn

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-Coed ym Mharc…

Glampio a Champio Erw Glas

Wedi'i leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, mae’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n caru natur a…

Plas Penaeldroch Manor

Wedi'i adeiladu ym 1884, mae Plas Penaeldroch Manor wedi bod yn westy ers dros 30 mlynedd. Wedi’i…

Caer Rhun Hall

Tŷ gwledig hyfryd wedi’i ailwampio yn Nyffryn Conwy, wedi’i amgylchynu gan 18 erw o erddi a…

Bwthyn Gwyliau Hestia

Mae’r olygfa o aber afon Conwy a gewch chi yn y lolfa yn odidog ac mae Hestia mewn lle da i chi…

Gwesty St George

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Tŷ Crafnant

Lleolir Tŷ Crafnant yn Nhrefriw, pentref traddodiadol Cymreig yn nyffryn Conwy ar gyrion Parc…

The Vagabond Bunkhouse

Wedi’i leoli ym Metws-y-Coed mae’r Vagabond yn lleoliad ar gyfer archwilio harddwch Eryri.

Pen y Bryn Holiday Cottages

Mae wedi'i leoli mewn man sydd â dros 25 erw o gefn gwlad hardd Cymru o’i gwmpas ac mae llwybrau…

Bryn Bella

Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a…

Tŷ Llety The Merrydale

Mae tŷ llety Merrydale yn wely a brecwast teuluol sy’n darparu llety cyfforddus, ynghyd â’i…

Ystâd Bodnant

Ystâd wledig hardd sy’n gorchuddio 5000 erw o olygfeydd gorau Gogledd Cymru yw Ystâd Bodnant. Mae…

SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Stables Lodge

Os ydych chi’n chwilio am y lleoliad perffaith, yna dyma chi. Rydyn ni yng nghanol Betws-y-Coed…

Parc Carafanau Craiglwyd Hall

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Adcote House

Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i…

Lolfa Bwthyn Castle View

Mae Castle View yn fwthyn pysgotwr dwy ystafell wely mewn lleoliad gwych yn wynebu’r castell gyda…

Gwylanedd Un a Dau

Dwy fflat ddeulawr hunanddarpar fodern ar lan y môr. Lle i 2 neu 4 gysgu - gellir eu llogi’n unigol…

Apartments at Hamilton

Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a…

Gwesty Beachside

Mae Beachside Guest House yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Rees Holidays North Wales

Mae gennym bedwar tŷ gwyliau ym mhentref Glan Conwy. Mae pob tŷ yn cysgu dau berson.

The Basement

Cyfforddus, modern, eang a dim ond rhai munudau o lan y môr, pier a siopau yw rhai o brif…

Osborne House

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno - cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Llety yn Sir Conwy

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....