Gwesty’r Imperial

Am

Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

Gyda’i ffasâd Fictoraidd trawiadol, addurn llawn steil ac enw da am fwyd a gwasanaeth, mae Gwesty'r Imperial yn leoliad perffaith ar gyfer busnes a hamdden ac yn ganolbwynt delfrydol ar gyfer crwydro Gogledd Cymru a Llandudno, un o'r cyrchfannau glan y môr traddodiadol gorau sydd wedi cadw ei gymeriad Fictoraidd a'i naws tra'n parhau i fod yn ddeniadol i ymwelwyr heddiw.   

Mae gan yr Imperial 98 o ystafelloedd gwely en-suite gan gynnwys rhai Safonol, Uwch, tair ystafell i deuluoedd, pedair ystafell gyda lolfeydd a phedair swît i deuluoedd. Mae gan nifer o’r ystafelloedd gwely olygfeydd trawiadol ar draws y bae ac mae gan rai o'r ystafelloedd ar y pumed llawr falconïau sy'n berffaith i dorheulo neu weld y golygfeydd o safbwynt arall! Mae gan yr holl ystafelloedd gwely y cyfleusterau y byddech yn eu disgwyl gan westy o’r radd flaenaf i sicrhau eich bod yn gwbl gyfforddus yn ystod eich ymweliad. Cynigir cyfleusterau i’r anabl hefyd.

O ran bwyta, gall y gwesteion ddewis rhwng Bwyty Chantrey sydd wedi ennill dwy roséd AA i fwynhau pryd o’r radd flaenaf neu'r Terrace i gael awyrgylch sy'n fwy anffurfiol. Mae’r ddau yn agored i rai nad ydynt yn aros yn y gwesty ond argymhellir y dylid archebu bwrdd.

Mae Bwyty Chantrey yn cynnig hyblygrwydd o ddewis un cwrs neu ddau i brofiad llawn o Fwydlen y Bwyty sy’n llawn prydau sy’n tynnu dŵr i’r dannedd. Yn ogystal â bwydlen Chantrey, mae pryd "Arbennig" ar gael yn ddyddiol ynghyd â chinio dydd Sul traddodiadol a blasus tra bo'r Terrace, sy'n cynnig golygfeydd trawiadol ar draws y bae, yn darparu cinio, lluniaeth ysgafn drwy'r dydd a phryd yn y gyda'r nos.  

Mae cyfleusterau ar gael ar gyfer ciniawa preifat, o achlysuron teuluol bychan i ddigwyddiadau corfforaethol mawr. Gyda dewis o saith ystafell gynadledda a gwledda, gall yr Imperial groesawu hyd at 150 o westeion neu briodasau gyda hyd at 120 o westeion ac mae tair ystafell wledda wedi'u trwyddedu ar gyfer Seremonïau Sifil.

Yr Imperial hefyd yw’r unig westy mawr yn yr ardal i gynnig canolfan iechyd a ffitrwydd, gydag aelodaeth am ddim i westeion yn ystod eu hymweliad. Gall y gwesteion fwynhau mynd i nofio'n hamddenol neu ymarfer corff yn un o'r ddwy gampfa sy'n cynnwys ystod o offer hyfforddi cardiofasgwlaidd a chodi pwysau. Mae bath sba, sawna ac ystafell stêm ynghyd â salon iechyd a harddwch.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
98
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwbl Safonol£125.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Ddwbl Uwch£165.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Deulu£205.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Sengl£110.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin Safonol£125.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Car Charging Point
 • Credit cards accepted
 • Electric Car Charging Points
 • Evening meal available / cafe or restaurant on-site
 • Licensed
 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig
 • Private Parking
 • Regular evening entertainment
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Swimming pool on site
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Telephone in room/units/on-site
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Welsh Spoken
 • Wireless internet

Arlwyo

 • Afternoon tea
 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty ar y safle
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer dietau arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Ychwanegiad llety a rhai prydau (£)

Cyfleusterau Darparwyr

 • Adloniant rheolaidd gyda'r nos
 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Lifft ar gael
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil
 • Wifi ar gael

Cyfleusterau Hamdden

 • Pwll nofio
 • Spa / Pwll Nofio

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr
 • Gwyliau canol wythnos ar gael
 • Gwyliau penwythnos ar gael
 • Mewn tref/canol dinas

Nodweddion Ystafell/Uned

 • Cyfleusterau te a choffi ym mhob ystafell wely
 • Ffôn ym mhob ystafell wely

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Season

 • Pecyn Nadolig/ Blwyddyn Newydd Arbennig

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Coach parties welcome

TripAdvisor

TripAdvisor

Sgôr Teithwyr TripAdvisor:

4.5 o 5 sêr
  • Service
   4.5 o 5 sêr
  • Value
   4 o 5 sêr
  • Cleanliness
   4.5 o 5 sêr
  • Location
   5 o 5 sêr
  • Ardderchog
   981
  • Da iawn
   462
  • Gweddol
   171
  • Gwael
   46
  • Ofnadwy
   30

  Adolygiadau Diweddar:

   Map a Chyfarwyddiadau

   Gwesty’r Imperial

   4 Sêr Croeso Cymru 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA 4 Sêr AA Gwesty
   Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor

   Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 1690 adolygiadau1690 adolygiadau

   Ffôn: 01492 877466

   Amseroedd Agor

   Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

   Graddau

   • 4 Sêr AA Gwesty
   • 4 Sêr Croeso Cymru
   • Listed/Verified Accommodation Visit Wales
   4 Sêr AA Gwesty 4 Sêr Croeso Cymru Listed/Verified Accommodation Visit Wales

   Beth sydd Gerllaw

   1. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

    0.13 milltir i ffwrdd
   2. Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud,…

    0.14 milltir i ffwrdd
   3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

    0.14 milltir i ffwrdd
   1. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

    0.19 milltir i ffwrdd
   2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

    0.21 milltir i ffwrdd
   3. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

    0.23 milltir i ffwrdd
   4. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

    0.23 milltir i ffwrdd
   5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

    0.23 milltir i ffwrdd
   6. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

    0.32 milltir i ffwrdd
   7. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

    0.37 milltir i ffwrdd
   8. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

    0.4 milltir i ffwrdd
   9. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

    0.4 milltir i ffwrdd
   10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

    0.4 milltir i ffwrdd
   11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

    0.4 milltir i ffwrdd
   Previous Next

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....

   Peidiwch â Methu....