Go Below Underground Adventures

Go Below Underground Adventures

Dringo Dan Do
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Dan Do

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 31

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Great Orme Country Park, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 860963

  Llandudno

  O’r lleoliad trawiadol hwn, mae’r Summit Complex yn cynnig golygfeydd aruthrol i chi o Landudno, ardaloedd o Barc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn a Môr Iwerddon.

  Ychwanegu Cyfadeilad Copa'r Gogarth i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 874151

  Llandudno

  Gyda modelau, arddangosfeydd rhyngweithiol a ffilmiau cyffrous, bydd y teulu cyfan yn mwynhau darganfod mwy am fywyd gwyllt amrywiol a hanes y Gogarth.

  Ychwanegu Canolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

  Ffôn

  01492 471493

  Llandudno

  Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell?

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Town Ditch Road, Conwy, Conwy, LL32 8NU

  Ffôn

  01492 577550

  Conwy

  Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 701530

  Llandudno

  Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn eu distyllfa ym Mannau Brycheiniog ers 1999. Safle Penderyn Lloyd Street yw’r estyniad diweddaraf, ac fe’i agorwyd ym mis Mai 2021. 

  Ychwanegu Distyllfa Penderyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640223

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Old Church Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Ffôn

  01492 643526

  Betws-y-Coed

  Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae arddelw Gruffydd ap Dafydd Goch yn yr eglwys, bedyddfaen Normanaidd a nifer o nodweddion diddorol eraill.

  Ychwanegu Hen Eglwys Sant Mihangel i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Purification Plant, The Quay, Conwy, Conwy, LL32 8BB

  Ffôn

  01492 592689

  Conwy

  Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes a straeon gwych. Yn archwilio treftadaeth a thraddodiadau’r dref, mae perthynas Conwy gyda’r afon a’r cregyn gleision yn mynd yn ôl i oes y Rhufeiniaid. 

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 556677

  Colwyn Bay

  Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig i gwsmeriaid brofiad adloniannol o’r unfed ganrif ar hugain gyda blas cyfeillgar a thraddodiadol iddo.

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Llandudno Pier, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 860870

  Llandudno

  Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a gadewch i’ch ffrindiau ddyfalu ai chi ynteu un o’ch cyndadau sydd yn y llun! 

  Ychwanegu The Olde Victorian Picture House i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  John Street Cocoa Works, John Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AB

  Ffôn

  01492 339507

  Llandudno

  Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt Maiaidd, byddwch yn gwehyddu eich ffordd drwy naw cyfnod, gan archwilio sut mae siocled wedi dod yn rhan mor annatod o’n cymdeithas.

  Ychwanegu Profiad Siocled Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  New Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

  Ffôn

  01492 871032

  Llandudno

  Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr amgueddfa unigryw ac annibynnol hon, cewch brofi a thywys eich hunain o amgylch golygfeydd a synau bywyd dinesig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....