Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Atyniadau dan do yn Sir Conwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 32

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  New Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YF

  Ffôn

  01492 871032

  Llandudno

  Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr amgueddfa unigryw ac annibynnol hon, cewch brofi a thywys eich hunain o amgylch golygfeydd a synau bywyd dinesig yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

  Ychwanegu Amgueddfa’r Home Front Experience i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 701530

  Llandudno

  Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl canrif a mwy. Maent yn cynhyrchu wisgi a gwirodydd Cymreig sydd wedi ennill gwobrau ac maent yn allforio i dros 50 o wledydd ledled y byd.

  Ychwanegu Distyllfa Penderyn i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Rowen, Conwy, LL32 8YT

  Ffôn

  07842 980415

  Rowen

  Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes aur adeiladu capeli yn y 19eg Ganrif (1819).

  Ychwanegu Capel Seion i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Pensarn, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Ffôn

  07789 347085

  Abergele

  Arcêd Adloniant a chanolfan adloniant i deuluoedd ar y promenâd yn Abergele.

  Ychwanegu Pensarn Pleasure Beach i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Old Stables, 2 Garage Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DW

  Ffôn

  01492 471493

  Llandudno

  Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau ddatrys y cliwiau a dianc o’r ystafell?

  Ychwanegu Ultimate Escape i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Purification Plant, The Quay, Conwy, Conwy, LL32 8BB

  Ffôn

  01492 592689

  Conwy

  Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes a straeon gwych. Yn archwilio treftadaeth a thraddodiadau’r dref, mae perthynas Conwy gyda’r afon a’r cregyn gleision yn mynd yn ôl i oes y Rhufeiniaid. 

  Ychwanegu Amgueddfa Cregyn Glas i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Town Ditch Road, Conwy, Conwy, LL32 8NU

  Ffôn

  01492 577550

  Conwy

  Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Ddiwylliant Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  The Old Goods Yard, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Ffôn

  01690 710568

  Betws-y-Coed

  Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch amser yn yr amgueddfa, gyda phump rheilffordd model i’w gwylio a thaith ar y trên bach.

  Ychwanegu Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  John Street Cocoa Works, John Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AB

  Ffôn

  01492 339507

  Llandudno

  Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt Maiaidd, byddwch yn gwehyddu eich ffordd drwy naw cyfnod, gan archwilio sut mae siocled wedi dod yn rhan mor annatod o’n cymdeithas.

  Ychwanegu Profiad Siocled Llandudno i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  Ychwanegu Venue Cymru i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Tyn y Coed Gwydyr, Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

  Ffôn

  01492 641687

  Llanrwst

  Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff o’r tu mewn. Lle moethus ydyw sy’n cyfuno steiliau Gothig a Dadeni, gyda phulpud wedi’i addurno â ffigurau cerfiedig.

  Ychwanegu Capel Gwydir Uchaf i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Old Post Office, Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6UU

  Ffôn

  01492 621462

  Penmaenmawr

  Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o flynyddoedd i’r gorffennol gan arwain at y dref a welwn yma heddiw.

  Ychwanegu Amgueddfa Penmaenmawr i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640032

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst.

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 556677

  Colwyn Bay

  Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig i gwsmeriaid brofiad adloniannol o’r unfed ganrif ar hugain gyda blas cyfeillgar a thraddodiadol iddo.

  Ychwanegu Theatr Colwyn i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o gestyll Edward I, mae Conwy y lle perffaith i’r sawl sy’n caru hanes.

  Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

  Ffôn

  01492 871666

  Llandudno

  Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth am ddod â’r plant am sesiwn llawn hwyl yn Bonkerz, dewch i gyfarfod y tîm a mwynhau diwrnod allan i’r teulu, nid oes angen archebu ymlaen llaw.

  Ychwanegu Hwylfan Bonkerz i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....