Amgueddfa Syr Henry Jones

Am

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl gyffredin ond fe ddyrchafodd i fod yn Athro enwog ar Athroniaeth Foesol ym Mhrifysgol Glasgow ac roedd yn ddylanwad pwysig ar system addysg Cymru. 

Ewch i ymweld â’r amgueddfa bywyd cefn gwlad Cymru er mwyn:

•  Darganfod mwy o wybodaeth am fywyd Henry Jones a’i ymdrech galed i sicrhau addysg iddo’i hun
•  Ymlwybro drwy’r gegin a’r llofft fechan ble roedd teulu o chwech yn bwyta a chysgu
•  Gweld arddangosfeydd yn portreadu bywyd nodweddiadol mewn cymuned Gymreig
•  Gwrando ar sgyrsiau cryddion wrth iddynt weithio
•  Ymlacio mewn gardd bwthyn sydd wedi ei atgyweirio’n ddilys.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Croesewir rhoddion.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Lleoliad Pentref

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amgueddfa Syr Henry Jones

Amgueddfa

Y Cwm, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8PR
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 860630

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  5.74 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  5.8 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  6.08 milltir i ffwrdd
 1. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  6.15 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  6.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  6.63 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  6.97 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.29 milltir i ffwrdd
 6. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  7.34 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  7.37 milltir i ffwrdd
 8. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  7.39 milltir i ffwrdd
 9. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  7.56 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  7.57 milltir i ffwrdd
 11. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  7.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....