Dringo Awyr Agored

Dringo Awyr Agored

Dringo Dan Do
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Dringo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 9

 1. Cyfeiriad

  Bryn y Gwynt, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  07800 666895

  Betws-y-Coed

  Croeso i North Wales Active. Rydym wedi ein lleoli ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru ac yn cynnig gweithgareddau antur preifat pwrpasol a chymysg bob dydd.

  Ychwanegu North Wales Active i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws-y-Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin - Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  07778 599 330

  Trefriw

  Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr isel a hyfforddiant dringo pwrpasol.

  Ychwanegu Cwmni Dringo Roc i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  07956 004002

  Llandudno

  Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

  Ychwanegu GO Vertical i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Deganwy, Conwy, LL31 9UB

  Ffôn

  01492 588069

  Deganwy

  Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd.

  Ychwanegu Adventurous Ewe i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

  Ffôn

  01248 601444

  Dolgarrog

  Ym mhentref hardd Dolgarrog yng nghanol Dyffryn Conwy, Zip World Conwy ar hen safle Parc Antur Eryri yw’r man delfrydol ar gyfer anturiaethau dan do cyffrous sy’n addas ym mhob tywydd.

  Ychwanegu Zip World Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0SU

  Ffôn

  01248 209576

  Llanfairfechan

  Wedi’i leoli yn Llanfairfechan, mae Expeditionguide.com yn cynnig gwersi gwe-lywio, sgramblo, dringo creigiau, sgiliau gaeaf, mynydda a dringo yn y gaeaf, yn ogystal â theithiau Cerdded yn y Mynyddoedd dramor.

  Ychwanegu Expeditionguide i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed Adventure Centre, Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710754

  Betws-y-Coed

  Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw prifddinas antur awyr agored Gogledd Cymru.

  Ychwanegu SerenVentures i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....