Croesawgar i Gŵn

Croesawgar i Gŵn

Pet Place Abergele

Pet Place Abergele

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 178

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn 63 erw ac wedi’i stocio â brithyllod seithliw, gan ychwanegu at y brithyllod gwyllt.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Crafnant i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Library Building, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch Llandudno, a darganfyddwch beth yw’r cysylltiad ag Alice Liddell (yr Alys yng Ngwald Hud go iawn).

  Ychwanegu Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Tan-Y-Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 826023

  Abergele

  Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r 19fed Ganrif mewn arddull pensaernïol Ewropeaidd canoloesol.

  Ychwanegu Castell Gwrych i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

  Ffôn

  01492 575290

  Llanrwst

  Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst ac mae’n arwain drwy goetir i ddatgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1 i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640223

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  137 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE

  Ffôn

  01492 876744

  Llandudno

  Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn gadael fel ffrind. Cynhelir cerddoriaeth fyw bob wythnos o ddydd Mercher tan dydd Sul gydag amrywiaeth o genres.

  Ychwanegu The Irish Bar i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Zip World, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HA

  Ffôn

  01248 601444

  Betws-y-Coed

  Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan i bentref Betws-y-coed. Gyda chwe antur sy’n berffaith ar gyfer rhai o sawl gwahanol oed (yn dechrau o 3 i fyny).

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Colwyn Road, Llandudno, Conwy, LL30 3AL

  Llandudno

  Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i gymydog mwy ac enwog, Y Gogarth, gan olygu ei fod yn wych ar gyfer archwilio ac yn hafan ar gyfer bywyd gwyllt.

  Ychwanegu Trwyn y Fuwch i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Sandilands, 2 Dale Road, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 202820

  Llandudno

  Rhandy Gwyliau Seashells Seaside yn llety bach cartrefol gyda dwy ystafell wely, ar y llawr gwaelod, gyda nifer o gysylltiadau personol drwyddi draw, a gall hyd at bedwar gwestai aros yno.

  Ychwanegu Seashells i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  18 Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YS

  Llandudno

  Siop goffi bach ond cyfeillgar sydd wedi’i leoli yng Nghraig-y-Don a’u cenhadaeth yw i’ch helpu i ddarganfod eich cwpaned perffaith o goffi.

  Ychwanegu Coffee V i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0EL

  Ffôn

  01690 720225

  Betws-y-Coed

  Yn sefyll yn dalog ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae llety moethus The Rocks ym Mhlas Curig - un o’r hostelau gorau yn y DU a’r unig hostel annibynnol 5 seren yng Ngogledd Cymru sy’n croesawu cŵn.

  Ychwanegu The Rocks yn Hostel Plas Curig i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 650063

  Rowen

  Ar safle Gerddi Dŵr Conwy mae tri llyn pysgota sydd â chyflenwad da o bysgod breision. Mae golygfeydd trawiadol o’r llynnoedd hyn i gyfeiriad Dyffryn Rowen ac mae coetir naturiol a thir amaethyddol o’u cwmpas.

  Ychwanegu Pysgodfa Fras Gerddi Dŵr Conwy i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo gwesteion o amgylch Y Gogarth yn Llandudno.  

  Ychwanegu Taith Fawr y Gogarth i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 864114

  Llandudno

  Dewis gwych o randai glan y môr. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-5) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd.

  Ychwanegu Fflatiau Hunanarlwyo Rhif 9 i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn mynd â chi o Landudno i Ddeganwy, Ochr y Penrhyn, Nant y Gamar, Trwyn y Fuwch a’r Gogarth.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Ardal Llandudno i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8TN

  Ffôn

  01492 650545

  Conwy

  Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru. Mae’r Groes Inn yn dafarn draddodiadol, wedi’i lleoli rhwng aber hardd Conwy a mynydd prydferth Tal y Fan.

  Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Bryn Euryn, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4AB

  Rhos-on-Sea

  Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r copa. Arno mae cymysgfa dda o laswelltir a choetir, efo rhan ohono yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

  Ychwanegu Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

  Ychwanegu Llwybrau’r Gogarth i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....