Pet Place Abergele

Pet Place Abergele

Croesawgar i Gŵn

Croesawgar i Gŵn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gŵn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 185

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 240 adolygiadau240 adolygiadau

  Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389227

  Cerrigydrudion

  Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i osgoi’r dorf a mwynhau awyr iach wrth i chi gerdded, beicio, pysgota, bwyta ac edmygu’r golygfeydd

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Old Church Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Ffôn

  01492 643526

  Betws-y-Coed

  Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae arddelw Gruffydd ap Dafydd Goch yn yr eglwys, bedyddfaen Normanaidd a nifer o nodweddion diddorol eraill.

  Ychwanegu Hen Eglwys Sant Mihangel i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Llandudno

  Mae’r pedwar rhandy wedi derbyn sgôr 4 seren gan Croeso Cymru ac yn cynnig llety cyfforddus, glân a hwylus o fewn tafliad carreg i draeth y Gogledd a Phen Morfa. 

  Ychwanegu Apartments at Hamilton i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Bron y Llan, Llysfaen, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8SP

  Colwyn Bay

  Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn gwlad gerllaw, yn ogystal â mynyddoedd Eryri a Bryniau Clwyd yn y pellter.

  Ychwanegu Mynydd Marian i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

  Ffôn

  01492 532320

  Colwyn Bay

  Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

  Ychwanegu Tŷ Llety Bryn Woodlands i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Chardon House, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

  Ffôn

  01492 701490

  Llandudno

  Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y trigolion cynharaf, creu’r dref Fictoraidd, a’i lle fel hafan ddiogel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

  Ychwanegu Amgueddfa ac Oriel Llandudno i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640032

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst.

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 9. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 268 adolygiadau268 adolygiadau

  Cyfeiriad

  64 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HG

  Llandudno

  The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno.

  Located adjacent to the Llandudno Tram Stop at the base of the Great Orme, the property is only 200 metres from the Llandudno Pier and Promenade.

  Ychwanegu The Stella Llandudno Bed and Breakfast i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

  Ffôn

  01766 510120

  Betws-y-Coed

  Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn yn hanes a diwylliant Cymru.

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DA

  Ffôn

  01492 575200

  Penmaenmawr

  Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n gyforiog o rywogaethau bywyd gwyllt ac adar.

  Ychwanegu Taith Uwchdir Penmaenmawr i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Hafna Mine, Nant Bwlch Haearn Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JB

  Ffôn

  0300 0680300

  Trefriw

  Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd wedi’u capio, mynedfeydd y twnnelau a gweddillion hen felinau, lle bu cenedlaethau o fwynwyr yn cloddio plwm a mwyn sinc o’r bryniau.

  Ychwanegu Llwybr Mwynwyr Hafna i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llandudno, LL30 1AB

  Llandudno

  Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen nhw'n cychwyn ar gyrch sy'n llawn posau, codau, a heriau rhyngweithiol. Caiff cyfranogwyr eu harwain gan gymeriadau o'r stori annwyl hon i archwilio eu…

  Ychwanegu Finding Alice i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL24 0LD

  Pentrefoelas

  Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas, Cerrigydrudion, Llanfihangel Glyn Myfyr a Llanrhaeadr ar hyd cyfres o lwybrau cyhoeddus, lonydd a ffyrdd gwledig tawel.

  Ychwanegu Llwybr Hiraethog i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Moelfre, Abergele, Conwy, LL22 9RF

  Ffôn

  01745 826722

  Abergele

  Mae Tan-y-Mynydd yn hafan bysgota brithyllod. Mae’r tiroedd yn cael eu cynnal a’u cadw fel pin mewn papur ac mae’r bysgodfa mewn ardal o gefn gwlad hygyrch, hardd a thawel yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Tan-y-Mynydd i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Cerrigydrudion

  Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion mwyaf diddorol o’r Oes Efydd ac Oes y Cerrig ger Llyn Brenig.

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol Brenig - Taith trwy Amser - Llwybr Byr i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Ap Treftadaeth am Ddim | Free Heritage App, Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Ffôn

  01492 574253

  Bae Colwyn | Colwyn Bay, Mochdre, Hen Golwyn | Old Colwyn, Llandrillo-yn-Rhos | Rhos-on-Sea

  Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu - daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y gellir ei lawrlwytho’n rhad ac am ddim.

 18. Cyfeiriad

  Cae'n y Coed, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0TN

  Betws-y-Coed

  Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Llwybr Craig Forris i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DH

  Colwyn Bay

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol gyfoethog y dref trwy gerdded trwy amser.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Pentrefoelas

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond hyfryd tu hwnt ac dyma un o’r llefydd gorau i bysgota cwrs yn yr ardal.

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....