Llun o’r awyr o Marine Drive a’r Gogarth

Am

Ar y daith sain hunan-dywysedig hon gallwch ddarganfod yr amgylchedd, hanes, archeoleg ac atyniadau amrywiol sydd i’w gweld ar y Gogarth. Fe glywch gan John Crewdson am ei brofiadau fel hyfforddwr magnelau yma ar Marine Drive yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Fe ddysgwch am wladychwyr yr Oes Efydd a oedd yma dros 4,000 o flynyddoedd yn ôl, a pham y gwneir cymaint o ymdrech i warchod y cynefin cyfoethog ac amrywiol hwn.

Bydd yr adroddwr yn eich tywys o amgylch 14 o wahanol bwyntiau ar Marine Drive ac yn cyflwyno arbenigwyr lleol i chi ar eich taith. Lawrlwythwch y ffeiliau MP3. Mae arwyddion y llwybr sain i’w gweld ar Marine Drive i ddangos i chi ble i wrando ar bob pwynt. Gallwch hefyd lawrlwytho taflen y llwybr sain isod i gael map a mwy o wybodaeth.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol
 • Croesawgar i gŵn

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Sain Marine Drive

Taith Hunan Dywys

Marine Drive, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ychwanegu Llwybr Sain Marine Drive i'ch Taith

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.11 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.15 milltir i ffwrdd
 5. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.16 milltir i ffwrdd
 6. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.17 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.17 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.18 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.24 milltir i ffwrdd
 11. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.25 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r…

  0.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....