Boutique Tours of North Wales

Am

Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr gorau ym Mhrydain.  

Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr yng Ngogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.  

Mae ein teithiau’n enwog am amrywiaeth o gynnwys diddorol, y ffyrdd yr ydym yn gyrru ar eu hyd, a’r lleoedd lle’r ydym yn mynd â chi. Yn ystod taith gyda ni, byddwn yn eich cyflwyno i iaith a diwylliant unigryw Cymru, ein hanes anhygoel, ynghyd â’r golygfeydd mwyaf godidog yng Nghymru. Byddwch wrth eich bodd!

Boed yn daith un diwrnod neu’n daith bum niwrnod gyda ni, rydym yn anelu i gynnig y profiad gorau o’r cyrchfannau i chi, a chewch deithio mewn cerbydau teithio cyfforddus gyda digonedd o le. Rydym yn darparu teithiau i grwpiau o 1 i 19 o bobl, ac mae pob un o’n teithiau’n cychwyn ac yn gorffen wrth ddrws eich llety. Mae’r diwrnod teithio’n cael ei ddylunio’n arbennig o amgylch eich gofynion chi o ran lle y dymunwch gael eich codi, yr amser yr hoffech gychwyn, a’r hyd dewisol. 

Mwynhewch deithio heb y tyrfaoedd, ac ymweld â lleoedd na fyddech wedi dod o hyd iddynt, na chlywed amdanynt efallai, ar eich pen eich hun, ynghyd â mynd i’r lleoedd nad yw bysiau teithio confensiynol yn gallu eu cyrraedd. I drefnu eich profiad taith breifat, cysylltwch â ni drwy ffonio 07500 209464 neu drwy e-bostio info@boutiquetours.co.uk.

Pris a Awgrymir

Prisiau amrywiol - Teithiau wedi'u cynllunio'n arbennig.

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Map a Chyfarwyddiadau

Boutique Tours of North Wales

Taith Bws / Coets

Llandudno, Conwy, LL30 2RP

Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

Ffôn: 07500 209464

Amseroedd Agor

* Teithiau ar gael drwy'r flwyddyn.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 5. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.25 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.26 milltir i ffwrdd
 9. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.27 milltir i ffwrdd
 10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 11. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....