Finding Alice

Am

‘Dod o hyd i Alys’

Yn y naratif hudolus hwn, mae Alys wedi cael ei gwahodd yn gynnes gan yr Hetiwr Hurt i ddathlu ei Pharti Amhen-blwydd. Ond yn anffodus nid yw Alys yn cyrraedd y parti. Yn llawn pryder, mae’r Hetiwr Hurt yn galw am help gan y rheiny sy'n barod i gychwyn ar daith i ddod o hyd i Alys ac achub y Wlad Hud. Wrth i gred plant yn yr amhosib wanhau, mae'r ffiniau a fu unwaith yn anhreiddiadwy rhwng y Wlad Hud a'n byd ni, y Trostir, yn dechrau dadfeilio, gan ganiatáu i greaduriaid Y Wlad Hud grwydro.

Mae “Dod o hyd i Alys,” yn gêm ymdrochol sy'n cludo chwaraewyr i fyd hudolus Y Wlad Hud, lle maen nhw'n cychwyn ar gyrch sy'n llawn posau, codau, a heriau rhyngweithiol. Caiff cyfranogwyr eu harwain gan gymeriadau o'r stori annwyl hon i archwilio eu hamgylchedd, datrys posau, a gwneud penderfyniadau hanfodol yn eu cenhadaeth i ddod o hyd i Alys ac achub Y Wlad Hud.

Nid gêm yn unig yw “Dod o hyd i Alys”; mae'n antur sy'n gyfuniad o archwilio corfforol ag arloesi digidol, gan annog chwaraewyr i weld lleoedd cyfarwydd mewn ffyrdd newydd a rhyngweithio â'r byd o'u cwmpas mewn dulliau cwbl newydd. Trwy’r profiad hwn, mae anturiaethwyr o bob oed yn camu i mewn i stori sydd wedi’i saernïo’n fanwl, gan brofi unwaith eto eu gallu i greu bydoedd i bobl fynd ar goll ynddynt.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult£15.00 oedolyn
Child£7.50 plentyn

Under 10's free

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Finding Alice

Taith Gerdded

Llandudno, LL30 1AB

Amseroedd Agor

Open all year (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.05 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.36 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.37 milltir i ffwrdd
 8. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.41 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.43 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.47 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....