Tafarndai a Bariau

Tafarndai a Bariau

Bwyd Tafarn

Bwyd Tafarn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Tafarndai a Bariau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 41

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

  Ychwanegu The Grill Room - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

  Ychwanegu Llugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710011

  Betws-y-Coed

  Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

  Ychwanegu Y Stablau - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  3 Victoria Buildings, Mostyn Avenue, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1YU

  Ffôn

  01492 870956

  Llandudno

  Meicro-dafarn yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Chwaer dafarn i Tapps Micropub, yn cynnig cwrw crefft go iawn.

  Ychwanegu The Ascot Tapproom i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6SP

  Ffôn

  01492 623107

  Penmaenmawr

  Tafarn wledig draddodiadol gyda chroeso cynnes Cymreig yng nghanol Dwygyfylchi.

  Ychwanegu Gwesty’r Fairy Glen i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llanelian, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8YA

  Ffôn

  01492 515807

  Colwyn Bay

  Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae Colwyn; tafarn gastro a bwyty gwledig hanesyddol sy’n cael ei redeg gan deulu ac yn llai na 5 munud o’r A55.

  Ychwanegu Tafarn y Llew Gwyn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  35 Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

  Ffôn

  01492 870956

  Llandudno

  Meicro-dafarn yn Llandudno sy’n cynnig cwrw casgen go iawn. Mae Tapps yn far bach, modern a chŵl gydag awyrgylch hamddenol braf.

  Ychwanegu Tapps Micropub i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  2 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536666

  Colwyn Bay

  Bar gwin hynaf Bae Colwyn, yn maethu a llonni’r enaid.

  Ychwanegu Briggs Wine Bar Ltd i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Old Road, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

  Ffôn

  01492 877993

  Llandudno

  Y Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno. Rydym yn agos at yr orsaf dramiau ac mae ein gardd gwrw yn llygad yr haul.

  Ychwanegu Kings Head (Henry's) i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

  Ffôn

  01492 640454

  Llanrwst

  Mae Bar a Bwyty’r Eagles yn arbenigo mewn bwyd Indiaidd, bwyd bar a mwy.

  Ychwanegu Gwesty'r Eryrod i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 651063

  Conwy

  Mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau gwahanol, melys a sawrus, wedi’u coginio yn y ffordd draddodiadol gyda chynhwysion ffres.

  Ychwanegu Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 593535

  Conwy

  Tafarn goetsys Sioraidd draddodiadol yw The Erskine Arms, sy’n swatio o fewn muriau canoloesol Conwy dafliad carreg o gaer ganoloesol fawreddog y Brenin Edward I, Castell Conwy.

  Ychwanegu The Erskine Arms i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  13 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536610

  Colwyn Bay

  Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw cymysgu lletygarwch Almaenig gyda chreadigrwydd Cymreig i ddarparu’r bwyd a diod gorau i chi yn yr ardal.

  Ychwanegu Haus i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Waterloo Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AR

  Ffôn

  01690 710411

  Betws-y-Coed

  Mae bwydlen bwyty Bridge wedi'i neilltuo ar gyfer cynnyrch lleol a thymhorol. Mae Bar 1815 yn gartref i ddetholiad anhygoel o jin o bedwar ban byd gyda nodwedd amlwg ar jin o Gymru.

  Ychwanegu Bwyty Bridge/Bar 1815 - Gwesty Waterloo i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TW

  Ffôn

  01492 877188

  Llandudno

  Tafarn brysur â bwyd da a chwrw go iawn i deuluoedd yng nghanol Llandudno.

  Ychwanegu Tafarn The Albert i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  1 Everard Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EY

  Rhos-on-Sea

  Meicro-dafarn a siop boteli annibynnol yn Llandrillo-yn-Rhos, yn arbenigo mewn cwrw casgen.

  Ychwanegu Tapps at Rhos i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NG

  Ffôn

  01492 548185

  Rhos-on-Sea

  Tafarn a bwyty ar lan y môr sy’n croesawu cŵn a phlant, gyda gardd gwrw fawr yn Llandrillo-yn-Rhos yn gweini bwyd tafarn ffres, blasus.

  Ychwanegu Rhos Fynach i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  07398 617191

  Abergele

  Mae Bar Coctel a Bwyty The Peacock Lounge ar agor ar gyfer bwyta dan do, awyr agored a’r opsiwn o gael bwyd i fynd, gan weini bwydlen flasus ac eang.

  Ychwanegu The Peacock Lounge yn Tŷ Gwyn i'ch Taith

 19. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 435 adolygiadau435 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Village, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BP

  Ffôn

  01745 832207

  Abergele

  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref hyfryd o'r enw Llansan Siôr yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Y Kinmel Arms i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  39-41 Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

  Ffôn

  01492 330740

  Llandudno

  Bwyty a bar teuluol yn cynnig bwyd tymhorol blasus ac amgylchedd braf i gael diod yn Llandudno.

  Ychwanegu Bwyty Indulge i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....