Tafarndai a Bariau

Tafarndai a Bariau

Bwyd Tafarn

Bwyd Tafarn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Tafarndai a Bariau

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 39

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  39-41 Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

  Ffôn

  01492 330740

  Llandudno

  Bwyty a bar teuluol yn cynnig bwyd tymhorol blasus ac amgylchedd braf i gael diod yn Llandudno.

  Ychwanegu Bwyty Indulge i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Pen y Bont Road, Glanwydden, Conwy, LL31 9JP

  Ffôn

  01492 546570

  Glanwydden

  Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae Penrhyn.

  Ychwanegu Queen's Head i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Swan Square, Llanfair Talhaiarn, Conwy, LL22 8RY

  Ffôn

  01745 720205

  Llanfair Talhaiarn

  I brofi’r dafarn goetsys draddodiadol orau, yna rhowch gynnig ar y Black Lion, Llanfair Talhaiarn.

  Ychwanegu The Black Lion i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  137 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE

  Ffôn

  01492 876744

  Llandudno

  Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn gadael fel ffrind. Cynhelir cerddoriaeth fyw bob wythnos o ddydd Mercher tan dydd Sul gydag amrywiaeth o genres.

  Ychwanegu The Irish Bar i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

  Ychwanegu Llugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Pen y Bryn Road, Upper Colwyn Bay, Conwy, LL29 6DD

  Ffôn

  01492 533360

  Upper Colwyn Bay

  Does dim byd arbennig am du blaen Pen-y-Bryn, ond y tu mewn fe welwch loriau derw hyfryd, tanau agored, cypyrddau llyfrau a hen ddodrefn.

  Ychwanegu Pen-y-Bryn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  The Village, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BP

  Ffôn

  01745 832207

  Abergele

  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref hyfryd o'r enw Llansan Siôr yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Y Kinmel Arms i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

  Ffôn

  01492 640454

  Llanrwst

  Mae Bar a Bwyty’r Eagles yn arbenigo mewn bwyd Indiaidd, bwyd bar a mwy.

  Ychwanegu Gwesty'r Eryrod i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710219

  Betws-y-Coed

  Mae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

  Ychwanegu The Grill Room - Gwesty’r Royal Oak i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  72 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SB

  Ffôn

  01492 873373

  Llandudno

  Gydag awyrgylch cyfeillgar a bwyd gwych, stêcs wedi'u grilio, byrgyrs a llawer mwy mewn steil nodweddiadol Bar a Gril Efrog Newydd.

  Ychwanegu Harvey's New York Bar & Grill i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Old Road, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

  Ffôn

  01492 877993

  Llandudno

  Y Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno. Rydym yn agos at yr orsaf dramiau ac mae ein gardd gwrw yn llygad yr haul.

  Ychwanegu Kings Head (Henry's) i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9TH

  Ffôn

  01492 583777

  Conwy

  Cwmni da, bwyd gwych, golygfeydd gwych - Mae ein tafarn deuluol, sydd wedi'i hadnewyddu i’r dim, yn cynnig croeso cynnes i bawb.

  Ychwanegu Bar a Bwyty Castle View i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  35 Madoc Street, Llandudno, Conwy, LL30 2TL

  Ffôn

  01492 870956

  Llandudno

  Meicro-dafarn yn Llandudno sy’n cynnig cwrw casgen go iawn. Mae Tapps yn far bach, modern a chŵl gydag awyrgylch hamddenol braf.

  Ychwanegu Tapps Micropub i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  162 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LR

  Ffôn

  01492 555100

  Colwyn Bay

  Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau cartref.

  Ychwanegu Botanical Lounge i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llanelian, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8YA

  Ffôn

  01492 515807

  Colwyn Bay

  Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae Colwyn; tafarn gastro a bwyty gwledig hanesyddol sy’n cael ei redeg gan deulu ac yn llai na 5 munud o’r A55.

  Ychwanegu Tafarn y Llew Gwyn i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 593535

  Conwy

  Tafarn goetsys Sioraidd draddodiadol yw The Erskine Arms, sy’n swatio o fewn muriau canoloesol Conwy dafliad carreg o gaer ganoloesol fawreddog y Brenin Edward I, Castell Conwy.

  Ychwanegu The Erskine Arms i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 651063

  Conwy

  Mae’r Tŷ Crempog Iseldiraidd enwog yn unigryw i’r ardal ac yn cynnig dewis o 65 o grempogau gwahanol, melys a sawrus, wedi’u coginio yn y ffordd draddodiadol gyda chynhwysion ffres.

  Ychwanegu Tŷ Crempog Iseldiraidd i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  2 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 536666

  Colwyn Bay

  Bar gwin hynaf Bae Colwyn, yn maethu a llonni’r enaid.

  Ychwanegu Briggs Wine Bar Ltd i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  3 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HD

  Ffôn

  01492 868221

  Llandudno

  Dewch i gael profiad bwyta moethus mewn awyrgylch hamddenol, a blasu ychydig o'r cynnyrch lleol gorau erioed.

  Ychwanegu Bar Gwin Snooze i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....