Bwyty Dylan's - Llandudno

Am

Mae Dylans yn Llandudno yn fwyty sy’n addas i deuluoedd sydd wedi’i leoli yn hen westy’r Washington yng Nghraig-y-Don, Llandudno. Wedi’i leoli tuag at ddiwedd promenâd a bae Victoria yn Llandudno mae’n nodwedd eiconig ar lan y môr.

Dyma’r trydydd a safle mwyaf gan Dylans hyd yn hyn, mae ystafell fwyty rhyfeddol i fyny’r grisiau gyda bar coctels a golygfeydd ar draws y môr, teras hyfryd ac ardaloedd agos atoch i yfed a bwyta ar y llawr gwaelod.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl
 • Seddau yn yr awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Nodweddion Darparwr

 • Glan y môr

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bwyty Dylan's - Llandudno

Bwyty

East Parade, Llandudno, Conwy, LL30 1BE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 860499

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul12:00 - 22:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.49 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.52 milltir i ffwrdd
 1. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.53 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.57 milltir i ffwrdd
 4. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.67 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.67 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.79 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.8 milltir i ffwrdd
 9. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.8 milltir i ffwrdd
 10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.81 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.82 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Dylan's Baked Goods & General StoresDylan's Baked Goods & General Stores, ConwyCynnyrch lleol ffres gan ein cyflenwyr lleol a’n nwyddau blasus, bara, cig, caws, pysgod a bwyd môr.

Dylans Restaurant in ConwyBwyty Dylans - Conwy, ConwyMae Dylan’s Conwy’n fwyty cyfeillgar sydd ond tafliad carreg o’r cei godidog yng Nghonwy.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....