Rheilffordd Dyffryn Conwy

Am

Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth ochr un o afonydd mwyaf Cymru, Afon Conwy, wedyn yn dilyn glannau’r Afon Lledr wyllt, wedi iddi uno ag Afon Conwy ym Metws-y-Coed.

O’ch cychwyniad ger lan y môr yn Llandudno, hyd gyrraedd dyffrynnoedd dwfn Blaenau Ffestiniog, cewch amrywiaeth aruthrol o olygfeydd yn pasio o flaen eich llygaid. O gastell hanesyddol Conwy, heibio aber sy’n heigio o fywyd gwyllt, i fryniau lechweddog sy’n ildio i greigiau urddasol, wrth i’r trên groesi’r Afon Lledr wrth draphont drawiadol Pont Gethin.

Fe gewch gipolwg ar dirweddau arallfydol, fel petaent o fyd y tylwyth teg; castell mawreddog Dolwyddelan o’r 12fed Ganrif, chwareli a lonydd hynafol, a choedwigoedd a chopaon uchel Eryri, cyn plymio i grombil y mynydd ac ailymddangos ychydig funudau’n ddiweddarach yn nhir diwydiannol hanesyddol Blaenau Ffestiniog, wrth union galon diwydiant chwarelyddol a chloddio llechi Cymru.

Yn sicr mae lein Dyffryn Conwy, a hithau’n 27 milltir o hyd, yn cynnig un o’r profiadau rheilffordd prydferthaf ym Mhrydain.

Gwyliwch ein fideo diweddaraf yma - Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Rheilffordd

Railway Station, Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AF

Amseroedd Agor

* I gael manylion llawn am wasanaethau trên a phrisiau tocynnau, ewch i www.tfwrail.wales neu www.nationalrail.co.uk

Beth sydd Gerllaw

 1. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch…

  0.08 milltir i ffwrdd
 3. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. “Finding Alice,” is an immersive game transporting players into the enchanting world of…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.31 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.31 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.39 milltir i ffwrdd
 9. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.45 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

  0.46 milltir i ffwrdd
 11. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....