Traeth Bae Colwyn

Traeth Bae Colwyn

Sŵ Fynydd Gymreig
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Bae Colwyn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Stick a pony in your pocket - Mae’r Trotters yn ôl ac yn dod i’ch bro chi!

  Ychwanegu Only Fools and Horses yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  St John's Methodist Church, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN

  Ffôn

  07912 292230

  Llandudno

  Côr cymysg pedwar llais sy’n perfformio bob nos Lun o 5 Mehefin tan 25 Medi 2023.

  Ychwanegu Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Y sioe gerdd enwog o’r West End.

  Ychwanegu The Commitments yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Dwygyfylchi, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RB

  Ffôn

  07935 365071

  Penmaenmawr

  Bwthyn 2 ystafell wely mewn lleoliad godidog yw Warrandyte, mae’n berffaith ar gyfer teuluoedd ac yn gallu cysgu hyd at 5 o bobl.

  Ychwanegu Bwthyn Warrandyte i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  20 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876511

  Llandudno

  Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog yn Llandudno. 

  Ychwanegu Tŷ Llety Min y Don i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Wales Outdoors

  Ffôn

  07830 381930

  Teithiau tywys sydd wedi ennill gwobrau ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

 12. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, Conwy, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640223

  Llanrwst

  Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol Llanrwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Crwst i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Royal Cambrian Academy of Art, Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

  Conwy

  Ffurfiwyd yr Academi Frenhinol Gymreig yn 1881 a’i chyfansoddi yn 1882 gan y Frenhines Fictoria.

  Ychwanegu Drysau Agored - Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  7 St George's Place, Llandudno, Conwy, LL30 2NR

  Ffôn

  01492 338547

  Llandudno

  Dewch i Petticoat Lane i weld ein hamrywiaeth gwych o eitemau cartref addurniadol, dodrefn, paent sialc Annie Sloan, dillad, gemwaith ac anrhegion.

  Ychwanegu Petticoat Lane i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  21 Augusta Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AD

  Ffôn

  01492 868555

  Llandudno

  Bwydlen helaeth o brydau Cantoneg, a rhywfaint o brydau Siapaneaidd, sy’n cael eu gweini mewn awyrgylch ymlaciol.

  Ychwanegu East i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Personoliaeth cwisio mwyaf eiconig y blaned, ‘The Beast’, sef Mark Labbett o raglen The Chase ar ITV.

  Ychwanegu Meet and Beat the Beast yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Oriel Colwyn, Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 577888

  Colwyn Bay

  Dechreuodd David Hurn ei yrfa fel ffotograffydd wedi hyfforddi’i hun.

  Ychwanegu 30 Mile Radius - David Hurn yn Oriel Colwyn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  7 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 583185

  Conwy

  Gwerthwr dillad gweu a dillad merched gan Jayley, Tigi a Viz-a-Viz yn ogystal â dewis mawr o ategolion.

  Ychwanegu Matier of Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Station Approach, Station Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Ffôn

  07810 805137

  Betws-y-Coed

  Fflat ar y llawr cyntaf mewn adeilad unigryw a arferai fod yn orsaf, gyda lle i 8 o bobl mewn 4 o ystafelloedd gwely. Man canolog ym Metws-y-Coed.

  Ychwanegu Rhandy Snowdonia Station i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....