Llanfairfechan

Llanfairfechan

Traeth Llanfairfechan

Traeth Llanfairfechan

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llanfairfechan

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1313

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Bodnant Welsh Food, Tal-y-Cafn, Conwy, LL28 5RP

  Ffôn

  07495 585757

  Tal-y-Cafn

  Dewch i’n gweld yn lleoliad bendigedig ‘Bwyd Cymru Bodnant’ gyda golygfeydd godidog ar draws Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Marchnad Bwyd Artisan Cymru Bodnant i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Oriel Colwyn, Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 577888

  Colwyn Bay

  Detholiad o waith gan siaradwyr Gŵyl y Northern Eye, wedi’u harddangos ym mhrif oriel Oriel Colwyn.

  Ychwanegu Detholiad y Siaradwyr - Arddangosfa Grŵp yn Oriel Colwyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  I ddathlu 50 mlynedd, mae’r mawrion cerddorol Squeeze wedi cyhoeddi taith anferth o amgylch y DU ar gyfer 2024.

  Ychwanegu Squeeze 50th Anniversary Tour yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 872000

  Colwyn Bay

  Yn dychwelyd i’r sgrin fawr bron i ddegawd yn ddiweddarach, mae Bill Nighy (Living) a Carey Mulligan (Promising Young Woman) yn serennu yn yr addasiad ardderchog yma o ddrama David Hare.

  Ychwanegu National Theatre Live: Skylight yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  07500 209464

  Llandudno

  Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat dan arweiniad gyrwyr yng Ngogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri ac Ynys Môn.  

  Ychwanegu Boutique Tours of North Wales i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  129 Upper Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PE

  Ffôn

  01492 871813

  Llandudno

  Cartref pizzas wedi’u coginio ar dân yng Ngogledd Cymru. Pizzas wedi’u gwneud yn arbennig i bob archeb gan ddefnyddio cynhwysion lleol a’u pobi o’ch blaen yn ein poptai tân.

  Ychwanegu Johnny Dough's Pizza (Llandudno) i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Y Gwinwydd, Llangwstenin, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9JF

  Ffôn

  01492 545596

  Llandudno Junction

  Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw mewn ardal hyfryd o Ogledd Cymru.

  Ychwanegu Gwinllan Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  77 Conwy Road, Llandudno, Conwy, LL30 1PN

  Ffôn

  01492 879180

  Llandudno

  Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd ar y ffordd i mewn i dref Llandudno.

  Ychwanegu Gwesty Links i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Colwyn Bay, Conwy, LL29 9PN

  Ffôn

  01492 514437

  Colwyn Bay

  Gwasanaeth tacsi ar gyfer Bae Colwyn a’r ardaloedd cyfagos.

  Ychwanegu Atlas Taxis i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  01492 370013

  Llandudno

  Dewch i ymuno yn hwyl yr ŵyl yn The Magic Bar Live gyda’r Quaynotes ar Noswyl Noswyl y Nadolig!

  Ychwanegu Noson gyda’r Quaynotes yn The Magic Bar Live, Llandudno i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r dduwies bop, a drodd yn un o sêr Hollywood, yr enillydd Grammy®, Oscar®, Emmy® a Golden Globe®, a brenhines ailddyfeisio’i hun, wedi concro’r cyfan.

  Ychwanegu The Cher Show yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  07855 432268

  Betws-y-Coed

  Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a Brecwast Bryn Bella.

  Ychwanegu Gwesty Bryn Bella i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Trefriw

  Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n eich arwain i fyny ac allan o’r pentref at y bryniau, y llynnoedd a’r afonydd hardd sydd o amgylch.

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Holyhead - Chester, Conwy

  Holyhead - Chester

  Mae rhan Sir Conwy o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn mynd â chi ar hyd yr arfordir.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 - Sir Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Ymunwch â’r warden am daith anffurfiol o amgylch y warchodfa natur a darganfod adar hir-goes anhygoel RSPB Conwy.

  Ychwanegu Taith Gerdded Adar Hir-goes RSPB Conwy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....