Traeth Llanfairfechan

Traeth Llanfairfechan

Llanfairfechan

Llanfairfechan

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llanfairfechan

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LB

  Ffôn

  07549 948853

  Llanrwst

  Nwyddau cartref bendigedig ac unigryw a siop anrhegion yng nghanol Gogledd Cymru yn Llanrwst, yn gwerthu nwyddau cartref bendigedig o Gymru ac anrhegion o amgylch y DU.

  Ychwanegu Siop Sioned i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Ymunwch â ni yng Nghastell Conwy i gael profiad brawychus mewn ystafell ddianc.

  Ychwanegu Ystafell Ddianc y Rhyfelglod yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP

  Ffôn

  01492 575290

  Llanfairfechan

  Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig.

  Ychwanegu Taith Ucheldir Llanfairfechan i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Llandudno

  Mae Gwesty’r Imperial sydd wedi ennill gwobrau, gwesty Pedair Seren mwyaf Llandudno, yn sicrhau ceinder a rhagoriaeth a golygfeydd trawiadol ar draws y bae o'i leoliad canolog ar y Promenâd.   

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  07769 958671

  Cerrigydrudion

  Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn gorffen yng Nghanolfan Ymwelwyr Brenig.

  Ychwanegu 9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross 2023 i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Bridge Street, Abergele, Conwy, LL22 7HA

  Ffôn

  07771 484446

  Abergele

  Cartref eitemau pren wedi ei uwchgylchu a’i adfer i’r cartref a’r ardd.

  Ychwanegu Scrap Wood Junkie i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  War Memorial, Penrhynside, Llandudno, Conwy, LL30 3BY

  Ffôn

  01492 879130

  Llandudno

  Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Ochr y Penrhyn am 10.15am, a Gweithred Goffa wrth y Gofeb Ryfel am 10.55am.

  Ychwanegu Sul y Cofio Ochr y Penrhyn i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  7,000 o deithwyr yn sownd. Un tref bach. Stori wir rhyfeddol.

  Ychwanegu Come From Away yn Venue Cymru i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn syth o theatr y Palladium yn Llundain, mae’r cynhyrchiad newydd anhygoel o un o’r sioeau cerdd mwyaf poblogaidd yn dod i Landudno.

  Ychwanegu The Wizard of Oz yn Venue Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Vaughan Street, Mostyn Street & Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2UP

  Ffôn

  01492 879130

  Llandudno

  Am 4pm bydd yr Orymdaith Nadolig hudol yn teithio o ardal yr Orsaf.

  Ychwanegu Gorymdaith Nadolig Llandudno 2023 i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Comedi gerddorol wedi ei chyflwyno gan ddisgyblion Ysgol John Bright.

  Ychwanegu Ysgol John Bright yn cyflwyno The Addams Family yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Hafodunos Hall, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8TY

  Abergele

  Bydd Ffair Haf i godi arian yn Neuadd Hafodunos yn cael ei chynnal ddydd Sul, 13 Awst - diwrnod allan bendigedig i’r teulu cyfan!

  Ychwanegu Ffair Haf Neuadd Hafodunos i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  0845 8381395

  Llandudno

  Gwahoddir chi i noson fythgofiadwy o ddirgelwch, lledrith a sgil. Lle bydd consuriwr a dewin Conwy, Jay Gatling yn cyflwyno ei sioe, Are You Watching Closely.

  Ychwanegu Are You Watching Closely? Yn The Magic Bar Live i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  2 Bank House, Lancaster Square, Conwy, Conwy, LL32 8HT

  Ffôn

  01492 203907

  Conwy

  Bwtîg merched sy’n gwerthu dillad, ategolion ac anrhegion.

  Ychwanegu Missy and Mabel i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....