Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Lemon Tree Tea Rooms Ltd

Ystafelloedd te chwaethus gyda thema Alys yng Ngwlad Hud yn gweini brechdanau, teisenni a thatws…

Tafarn y Llew Gwyn

Mae Simon a Nina Cole yn eich croesawu i The White Lion Inn, Llanelian-yn-Rhos, y tu allan i Fae…

Caffi Ffwrnais a’r Parlwr Hufen Iâ

Gyda golygfeydd anhygoel yn edrych dros Ddyffryn Conwy a’n cwrt cysgodol, mae Y Ffwrnais yn lle…

Y Stablau yn y Royal Oak

Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn…

The Copper Mill @ Min y Don

Mwynhewch olygfeydd heb eu tebyg ar draws y Promenâd hyd at Drwyn y Fuwch wrth fwyta.

Route 66 Diner

Bwyd Americanaidd ffantastig rhesymol. Dewch draw i roi cynnig ar un o’n heriau bwyta byrgyr!

Queen's Head

Mae’r Queen's Head yn drysor cudd ym mhentref hyfryd Glanwydden, y tu allan i Landudno a Bae…

Caffi petplace (Parc i Gŵn a Bar Coffi)

Rhywle i chi a'ch ffrindiau pedair coes! Cewch eich syfrdanu gan yr holl ddewis o ddanteithion i…

Bengal Dynasty

Mae gennym fwydlen helaeth yn cynnig detholiad eang o fwyd Indiaidd yn Llandudno.

Johnny Dough's yn y Bridge Inn

Pizza traddodiadol bendigedig wedi’u crasu â thân coed a dewis heb ei ail o jin a chwrw lleol, o…

Mamma Rosa

Bwyty Eidalaidd teuluol yn Llandudno, Gogledd Cymru yw Mamma Rosa. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad…

The Cottage Loaf

The Cottage Loaf, tafarn wledig draddodiadol yng nghanol tref arfordirol Llandudno.

Little Indian Chef

Mae'r Little Indian Chef yn darparu bwydydd traddodiadol gan gyflwyno blasau o ddiwylliant a…

Tŷ Te a Choffi Providero

Coffi, te dail, cacennau ffres a llawer mwy ar gael i fynd o’n tŷ te a choffi yng Nghyffordd…

The Jackdaw

O fewn muriau tref gaerog ganoloesol Conwy y mae The Jackdaw, bwyty gan y Cogydd Nick Rudge. 

Caffi Traeth Penmorfa

Croeso i Gaffi Traeth Penmorfa. Bwyd cartref gwych lathenni o Draeth Penmorfa, Llandudno, gyda…

Lavender Tea Rooms

Nid yw ymweliad â Conwy Garden World yn gyflawn heb fynd draw i Lavender Tea Rooms.

Haus

Rydym ni’n gaffi a bar annibynnol sydd wedi'n lleoli ar Penrhyn Road, Bae Colwyn. Ein nod yw…

Parlwr Hufen Iâ ‘The Looking Glass’

Parlwr hufen iâ yng nghanol Llandudno. Caiff yr holl hufen iâ ei baratoi’n fewnol gan ddefnyddio…

Forte's Restaurant

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn Forte’s Restaurant - Mae’r awyrgylch yn gynnes a chroesawgar…

Marmalade

Caffi i’r teulu sy’n cael ei redeg yng nghanol cymuned Llandrillo-yn-Rhos. Mae gweini bwyd a…

Coffee V

Siop goffi bach ond cyfeillgar sydd wedi’i leoli yng Nghraig-y-Don a’u cenhadaeth yw i’ch helpu i…

Home From Home Restaurant

Wedi’i leoli ym Mae Penrhyn, mae Home from Home yn fwyty lleol annibynnol sydd yn cynnig croeso…

Kava Café

Bar caffi a bwyty trwyddedig teuluol sy’n arbenigo mewn bwyd blasus, cacennau cartref a diodydd yng…

Bwyd a Diod

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....