Llugwy River Restaurant

Am

Mae’r bwyty’n dod â bwydlen i chi sy'n dathlu natur dymhorol a chynnyrch lleol. Mae ein hethos bwyd wedi cael ei ddylanwadu dros y blynyddoedd wrth i fwy o gynhyrchwyr a chyflenwyr anhygoel ddod i’r amlwg yn lleol i werthu, tyfu a magu cynnyrch a da byw Cymru.

Yn dilyn ymlaen o’n bwydlen benodol, Dathlu Cymru, bu i ni arbrofi gyda digwyddiadau pwrpasol a digwyddiadau dros dro yn 2019. Rydym ni wedi datblygu bwydlen newydd ar gyfer tymor yr haf 2022 sy’n cwmpasu ein hangerdd dros gynnyrch lleol, tymhorol a ffres.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith chwilio am gyflenwyr newydd ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu edrychwch ar ein blog. Rydym hefyd yn gweini bwydlen ein lolfa yn y Llugwy ar brynhawn dydd Sadwrn (beth am gacen a choctels….)

Ffoniwch ni am argaeledd ar 01690 710219.

Cyfleusterau

Arall

 • Yn Derbyn Partïon Bysiau

Arlwyo

 • Bar
 • Cinio ar gael
 • Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig
 • Pryd nos ar gael
 • Trwyddedig
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Ar gael ar gyfer derbyniad priodas
 • Cerddoriaeth fyw
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Derbynnir grwpiau
 • Nifer y bobl sy'n eistedd
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil

Cyfleusterau Lleoliad

 • Cyfleusterau toiled
 • Rhywfaint o fynediad anabl

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Lleoliad pentref
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Bwydlen plant
 • Cadeiriau uchel
 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llugwy River Restaurant - Gwesty’r Royal Oak

Bwyty

Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

Ffôn: 01690 710219

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd IauWedi cau
Dydd Gwener - Dydd Sadwrn17:00 - 20:30
Dydd Sul12:00 - 17:00

* Arweiniad yn unig yw’r oriau agor a gallent newid. Gwiriwch gyda’r gweithredwr cyn gwneud siwrne arbennig.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  0.18 milltir i ffwrdd
 2. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  1.89 milltir i ffwrdd
 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.03 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  2.21 milltir i ffwrdd
 3. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  2.36 milltir i ffwrdd
 4. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.67 milltir i ffwrdd
 5. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.76 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.13 milltir i ffwrdd
 7. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.15 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  4.84 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.95 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.96 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.17 milltir i ffwrdd
 12. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  9.8 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

The Stables at the Royal OakY Stablau - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch lleol. Lleolir yn nhref drawiadol Betws-y-Coed, a elwir yn Borth Eryri.

The Grill Room - Royal Oak HotelThe Grill Room - Gwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedMae'r tîm yn ‘The Grill Room’ ar dân i sicrhau eu bod yn gweini cynnyrch ffres lleol, tymhorol.

Royal Oak HotelGwesty’r Royal Oak, Betws-y-CoedArferai’r Royal Oak fod yn dafarn i goetsis yn Oes Fictoria ac fe saif yng nghanol pentref Betws-y-Coed. Tirlun godidog Eryri o’n cwmpas sydd wedi dylanwadu ar ddyluniad ein hystafelloedd sydd â gwelyau cyfforddus a defnyddiau a dodrefn moethus.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....