Golygfa o ben y Rhaeadr Ewynnol

Am

Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n llifo drwy hafn gul nes creu rhaeadr arbennig iawn gyda choed ffawydd, bythwyrdd a bedw yn y cefndir.

Mae’n bosibl gweld y rhaeadr wrth sefyll uwchben yr afon, ond os oes gennych ychydig mwy o egni gallwch fynd i lawr y stepiau sy’n arwain at blatfform yn agos at ymyl yr afon.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Lleoliad Pentref

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Y Rhaeadr Ewynnol

Nodwedd Naturiol

Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

Ffôn: 01690 710770

Beth sydd Gerllaw

 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.05 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.1 milltir i ffwrdd
 1. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.48 milltir i ffwrdd
 2. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  2.76 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  2.84 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.16 milltir i ffwrdd
 5. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.38 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  3.88 milltir i ffwrdd
 7. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  4.05 milltir i ffwrdd
 8. Wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Conwy rhwng Trefriw a Dolgarrog, mae Drysle Dyffryn…

  5.31 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.12 milltir i ffwrdd
 10. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  8.86 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.89 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  9.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....