Capel Gwydir Uchaf

Am

Pan oedd ar berchennog Castell Gwydir eisiau ei fan addoli ei hun, adeiladodd ei gapel preifat ei hun. Y perchennog dan sylw oedd Syr Richard Wynn, aelod o deulu dylanwadol Wynn a adeiladodd hefyd Blas Mawr yng Nghonwy, un o’r tai tref Elisabethaidd ceinaf ym Mhrydain.

Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi camargraff o’r tu mewn. Lle moethus ydyw sy’n cyfuno steiliau Gothig a Dadeni, gyda phulpud wedi’i addurno â ffigurau cerfiedig.

Ond pan syllwch am i fyny y datgelir gwir ogoniant Gwydir: nenfwd nefolaidd wedi’i beintio a’i addurno ag angylion, colomennod, cerubiaid a symbolau o’r haul, lleuad a sêr.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
MynediadAm ddim

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Capel Gwydir Uchaf

Eglwys / Capel

Tyn y Coed Gwydyr, Llanrwst, Conwy, LL26 0PN
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 641687

Amseroedd Agor

* Ar agor bob dydd 10am-4pm. Er mwyn trefnu apwyntiad i fynd i mewn i'r capel ffoniwch Geidwad yr Allweddi ar: 01492 641687. Dylech roi o leiaf 24 awr o rybudd cyn eich ymweliad. Gallwch ymweld drwy gydol y flwyddyn ar wahân i 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  0.47 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.23 milltir i ffwrdd
 1. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.57 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.64 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  2.98 milltir i ffwrdd
 5. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.21 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.66 milltir i ffwrdd
 7. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  5.65 milltir i ffwrdd
 8. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.15 milltir i ffwrdd
 9. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  6.78 milltir i ffwrdd
 10. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  7.13 milltir i ffwrdd
 11. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  7.31 milltir i ffwrdd
 12. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  7.61 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....