Golygfa allanol o Dŷ Hyll

Am

Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n ddirgelwch. Cartref i dŷ te bendigedig gyda gardd naturiol yn derbyn gofal gan grŵp o wirfoddolwyr. 

O fewn Tŷ Hyll, sy’n fwthyn carreg dymunol, mae Tŷ Te’r Pot Mêl. Mae’r tŷ te yn boblogaidd gyda phobl leol a thwristiaid ac yn paratoi bwyd cartref yn defnyddio cynnyrch lleol. Mwynhewch Fara Brith cartref, mewn bwthyn Cymreig traddodiadol. I losgi’r calorïau, archwiliwch yr ardd bywyd gwyllt a’r coetir sy’n amgylchynu’r Tŷ.

Mae’r gerddi bywyd gwyllt a’r coetir yn agored drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r Tŷ Te Pot Mêl yn cau o ddiwedd mis Hydref tan fis Mawrth. Gallwch gysylltu â’r Tŷ Te Pot Mêl drwy ffonio 01492 642322.

Prif reswm cael gwirfoddolwyr yn y Tŷ Hyll yw i ofalu am natur, yn arbennig y gwenyn mêl. Wrth i chi gerdded yn y coetir, byddwch yn dod ar draws llawer o gychod gwenyn. I helpu gwaith y gwirfoddolwyr, mae yna blanhigion cyfeillgar i wenyn yno i’w prynu.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Nodweddion Darparwr

 • Lleoliad Pentref

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tŷ Hyll

Tŷ Hanesyddol / Palas

Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 642322

Amseroedd Agor

* Mae’r ardd a’r coetir ar agor drwy’r dydd bob dydd drwy gydol y flwyddyn. Ystafell De a Chanolfan Gwenyn Mêl: Ffoniwch yr ystafell de (01492 685498) ar gyfer archebion ac amseroedd agor cyfredol.

Beth sydd Gerllaw

 1. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  0.34 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  0.54 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.53 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  3 milltir i ffwrdd
 2. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  3.21 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  3.29 milltir i ffwrdd
 4. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  3.34 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  3.59 milltir i ffwrdd
 6. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  3.69 milltir i ffwrdd
 7. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  8.94 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  9.45 milltir i ffwrdd
 11. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  9.57 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

The Ugly HouseYstafell De Tŷ Hyll, Betws-y-CoedFe adeiladwyd y Tŷ Hyll ym 1485, ac mae’n cael ei redeg fel ystafell de deuluol bellach sy’n gweini seigiau cartref gan gynnwys brecinio, coffi a chacen, cinio a the phrynhawn.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....