Castell Gwydir, Llanrwst

Am

Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri.

Caiff ei ystyried yn un o’r tai Tuduraidd gorau yng Nghymru, ac arferai’r castell fod yn gartref i hynafiaid y teulu Wynn pwerus.

Erbyn 1994, roedd y tŷ a’r ardd wedi troi’n adfeilion. Mae’r gwaith adfer wedi cymryd dros ugain mlynedd i’w orffen ac mae’r perchnogion presennol yn dal i weithio arno. Mae’n hynod o atgofus ac atmosfferig, ac yn brofiad unigryw o ran ymweld â chartrefi gwledig.

Cafodd Gwydir y sgôr uchaf (4 seren) gan Simon Jenkins yn ei lyfr ‘Wales, Churches, Houses, Castles’.

Pris a Awgrymir

Gweler y wefan am fanylion prisiau tocynnau.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Castell Gwydir

Castell / Caer

Llanrwst, Conwy, LL26 0PN

Ffôn: 01492 641687

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor. Teithiau tywys trwy drefniant.

Beth sydd Gerllaw

 1. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  0.1 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  0.37 milltir i ffwrdd
 3. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  2.32 milltir i ffwrdd
 4. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  2.66 milltir i ffwrdd
 1. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  2.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  2.84 milltir i ffwrdd
 3. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  3.05 milltir i ffwrdd
 4. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  3.29 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.75 milltir i ffwrdd
 6. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  5.74 milltir i ffwrdd
 7. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.08 milltir i ffwrdd
 8. Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol. ​​​​​Mae Dolwyddelan mor Gymreig…

  6.87 milltir i ffwrdd
 9. Yn ymestyn dros 80 erw ac â mwy na 250 o flynyddoedd o hanes garddwriaethol, mae Gardd…

  7.03 milltir i ffwrdd
 10. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  7.22 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  7.52 milltir i ffwrdd
 12. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  7.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....