Plummet 2

Plummet 2

Adventure Paintball

Adventure Paintball

GYG Karting

GYG Karting

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Adrenalin

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 17

 1. Cyfeiriad

  South Alwen Forest, Bwlch Hafod Einion, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TE

  Ffôn

  01745 777022

  Cerrigydrudion

  Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw yma yn cynnig y cyfle i unigolion, teuluoedd a grwpiau i fwynhau antur cŵn yn tynnu sled.

  Ychwanegu Mynydd Sleddog Adventures Ltd i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  07956 004002

  Llandudno

  Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

  Ychwanegu GO Vertical i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Conwy Falls Forest Park, Pentrefoelas Road, Penmachno, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710108

  Penmachno

  Profwch deithiau tanddaearol am hanner diwrnod neu ddiwrnod cyfan drwy’r hen fwyngloddiau yng nghrombil Eryri. Mae dewis o tri o anturiaethau unigryw sy’n amrywio o ran yr her a’r cyffro. Does dim angen unrhyw brofiad.

  Ychwanegu Anturiaethau Tanddaearol Go Below i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  07778 599 330

  Trefriw

  Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr isel a hyfforddiant dringo pwrpasol.

  Ychwanegu Cwmni Dringo Roc i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0ET

  Ffôn

  01690 720214

  Betws-y-Coed

  Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur o bob math. Mae Plas y Brenin wedi bod yn cynnal cyrsiau a gwyliau mewn gweithgareddau awyr agored a llawer mwy ers bron i 60 o flynyddoedd.

  Ychwanegu Plas y Brenin - Y Ganolfan Fynydda Genedlaethol i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0SU

  Ffôn

  01248 209576

  Llanfairfechan

  Wedi’i leoli yn Llanfairfechan, mae Expeditionguide.com yn cynnig gwersi gwe-lywio, sgramblo, dringo creigiau, sgiliau gaeaf, mynydda a dringo yn y gaeaf, yn ogystal â theithiau Cerdded yn y Mynyddoedd dramor.

  Ychwanegu Expeditionguide i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE

  Ffôn

  01248 601444

  Dolgarrog

  Ym mhentref hardd Dolgarrog yng nghanol Dyffryn Conwy, Zip World Conwy ar hen safle Parc Antur Eryri yw’r man delfrydol ar gyfer anturiaethau dan do cyffrous sy’n addas ym mhob tywydd.

  Ychwanegu Zip World Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Bryn y Gwynt, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  07800 666895

  Betws-y-Coed

  Croeso i North Wales Active. Rydym wedi ein lleoli ym Metws-y-Coed, Gogledd Cymru ac yn cynnig gweithgareddau antur preifat pwrpasol a chymysg bob dydd.

  Ychwanegu North Wales Active i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Zip World, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HA

  Ffôn

  01248 601444

  Betws-y-Coed

  Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan i bentref Betws-y-coed. Gyda chwe antur sy’n berffaith ar gyfer rhai o sawl gwahanol oed (yn dechrau o 3 i fyny).

  Ychwanegu Zip World Fforest i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Deganwy, Conwy, LL31 9UB

  Ffôn

  01492 588069

  Deganwy

  Yn Adventurous Ewe mae ein holl deithiau yn cael eu rhedeg gyda grwpiau bach fel y gallwn gynnig gwasanaeth pwrpasol, personol gyda’r effaith lleiaf ar yr amgylchedd.

  Ychwanegu Adventurous Ewe i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Dolben Hall, Bont Newydd, Nr St Asaph, Conwy, LL17 0HN

  Ffôn

  01745 585535

  Nr St Asaph

  Canolfan gweithgareddau awyr agored mewn lleoliad trawiadol ond hygyrch ac sy’n cynnig dros 20 o weithgareddau tir a dŵr ar y safle.

  Ychwanegu Open Door Adventure Ltd i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0RJ

  Ffôn

  01492 338877

  Trefriw

  Rydym yn gwmni hyfforddi beicio mynydd blaenllaw yng Ngogledd Cymru, ac rydym yn cael ein hadnabod ledled y byd am ddarparu hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar y cleient.

  Ychwanegu Pedal MTB i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Glan y Gors Park, Corwen, Conwy, LL21 0RU

  Ffôn

  01490 420770

  Corwen

  Trac certio #1 Redbull yn y DU! Cyfle i chi gael modd i fyw mewn mannau agored eang, yng nghanol Gogledd Cymru. Ar agor ym mhob tywydd drwy’r flwyddyn.

  Ychwanegu Cartio GYG i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Bod Petryal Picnic Site, Corwen, Conwy, LL21 9PR

  Corwen

  Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i 1500m o ddringo gan herio’r beicwyr mwyaf heini (graddfa coch). Mae’r golygfeydd a’r ddisgynfa hir a chyffrous ar drac sengl yn wirioneddol werth chweil.

  Ychwanegu Llwybr Beicio Anodd ar y Top i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed Adventure Centre, Vicarage Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710754

  Betws-y-Coed

  Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw prifddinas antur awyr agored Gogledd Cymru.

  Ychwanegu SerenVentures i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Old Lifeboat Station, Lloyd Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YG

  Ffôn

  01492 353535

  Llandudno

  Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o ddechreuwyr i ddringwyr profiadol ac uwch.   

  Ychwanegu Canolfan Ddringo Boathouse i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Llanfihangel GM, Conwy, LL21 9UR

  Llanfihangel GM

  Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy Goedwig Clocaenog i fyny at Gronfa Ddŵr Llyn Alwen ac ymlaen i Lyn Brenig ar hyd lonydd coedwig.

  Ychwanegu Taith y Ddau Lyn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....