Cŵn a throl Mynydd Sleddog gyda ddynes a hogyn

Am

A ydych chi erioed wedi breuddwydio am fynd ar daith fythgofiadwy i wlad ogoneddus llawn cyffro- gwlad sydd ar fin bod yn ‘Brifddinas Antur Ewrop’?

Dychmygwch fod yn rhan o antur fythgofiadwy anhygoel; teithio ar sled wedi’i thynnu gan dîm o gŵn a theimlo’r adrenalin a’r egni yn llifo drwyddoch wrth i’r tîm awchus ruthro’n gyffrous i’w harnesi. Cewch daith ar sled drwy lwybrau troellog, tonnog a barrugog wedi eu hamgylchynu gan goedwigoedd eang. Wrth i wres yr haul glirio’r niwl oeraidd, yn y pellter gallwch weld trwch o eira yn coroni’r mynyddoedd.

Wel, peidiwch â breuddwydio mwyach! Dyma’r gwirionedd yma yng Ngogledd Cymru.

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw yma yn cynnig y cyfle i unigolion, teuluoedd a grwpiau i fwynhau antur cŵn yn tynnu sled. Mae Anturiaethau Mynydd Sleddog hefyd yn cynnig teithiau sled cynhyrfus gyda tîm o gŵn rasio hysgi

Mae gennym cwta ugain mlynedd o brofiad hyfforddi a rasio cŵn tynnu sled yn y DU a thramor. Rydym yn falch iawn o gynnig anturiaethau cyffrous iawn gyda’n cŵn. Ar hyn o bryd mae ein gweithgareddau yn cael eu cynnal yng Nghoedwig De’r Alwen ger Cerrigydrudion, Conwy gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Rydyn yn cynnig amrywiaeth o anturiaethau, megis:

Antur Cyfarfod y Tîm - Dyma gyfle unigryw i unigolion, teuluoedd a gwpiau i ymgolli’n llwyr yn chwaraeon sleddog; cyfle i gyfarfod a rhwydweithio gyda’n tîm o gŵn tynnu sled, yn ogystal â gwylio sesiwn hyfforddi’r cŵn rasio drwy’r goedwig. I gau’r sesiwn cewch gyfle am baned o siocled poeth a gwrando ar rai o straeon difyr am hanes chwaraeon a rasio sleddog.

Antur Tîm Rasio - Dyma brofiad anhygoel ar gyflymdra. Cewch gyfle i gymryd taith yn ein trol i deithwyr a fydd yn cael ei thynnu gan dîm o gŵn rasio. Bydd y tîm yn eich cludo ar daith wefreiddiol drwy lwybrau tonnog Coedwig De’r Alwen. Mae’r llwybrau wedi ei lleoli yng nghanol gweundir agored syfrdanol, gyda bryniau tonnog Cymru a chadwyn o fynyddoedd yr Wyddfa yn y cefndir. I gau’r sesiwn cewch gyfle am baned o siocled poeth a gwrando ar rai o straeon difyr am hanes chwaraeon a rasio sleddog.

Heicio Hysgi - Os ydych yn hoffi heicio ac yn caru hysgis, dyma’r antur ar eich cyfer chi. Ar ôl cyfnod cynefino ar ddiogelwch byddwch yn cael eich cyflwyno i’ch Cyfaill Hysgi Siberaidd. Byddwch yn derbyn eich Gwregys Diogelwch Heicio Hysgi a’ch cysylltu i’ch Cyfaill. Mae ein heiciau natur yn ein arwain drwy dirweddau gwyllt a digyffwrdd.

Ymunwch â ni yma yng Ngogledd Cymru am antur awyr agored llawn adrenalin - dewch i Brifddinas Antur Ewrop!

Dilynwch ni ar Facebook: @MynyddSleddogAdventures.

Pris a Awgrymir

Cysylltwch â Mynydd Sleddog Adventures Ltd yn uniongyrchol i gael gwybodaeth am becynnau a phrisiau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Mynydd Sleddog Adventures Ltd

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

South Alwen Forest, Bwlch Hafod Einion, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TE
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 777022

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

* Gweler y wefan am argaeledd.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  2.75 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  4.07 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  4.99 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.88 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  7.93 milltir i ffwrdd
 2. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  9.3 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  9.44 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  9.53 milltir i ffwrdd
 5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  9.54 milltir i ffwrdd
 6. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.82 milltir i ffwrdd
 7. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  9.86 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  9.95 milltir i ffwrdd
 9. Plasty Gradd I rhestredig yng Ngogledd Cymru yw Castell Gwrych a adeiladwyd ddechrau’r…

  10.25 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i…

  10.27 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....