Tramffordd Y Gogarth

Tramffordd Y Gogarth

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Plentyn ifanc yn abseilio dros ymyl clogwyn gyda chefnfor yn y cefndir

Yn cynnig profiadau a hyfforddiant ar gyfer dringo creigiau, mynydda a cherdded ceunentydd ers 2017.

Pier Llandudno

Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr…

Cyfadeilad Copa'r Gogarth

O’r lleoliad trawiadol hwn, mae’r Summit Complex yn cynnig golygfeydd aruthrol i chi o Landudno,…

Eglwys a mynwent Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Canolfan Hamdden Y Morfa

Mae Canolfan Hamdden Y Morfa yn cynnig ystod eang o weithgareddau dan do ac awyr agored ac yn…

Eglwys Caerhun

Taith gylchol ysgafn o oddeutu 6.5km o Dal-y-Cafn ar hyd Afon Conwy.

Y tu allan i Ganolfan Cadwraeth Natur Pensychnant

Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant gyda…

Golygfa o'r Gogarth, gan gynnwys y system ceir cebl

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd. Mae’r profiad…

Mochyn bach yn rhedeg

Croeso i’n Parc Fferm. Gwyliwch ras y moch, cyfarfod â’n hymlusgiaid, rhoi mwythau i gwningod a…

Dau blentyn yn edrych ar fodel y Gogarth, Parc Gwledig y Gogarth

Gyda modelau, arddangosfeydd rhyngweithiol a ffilmiau cyffrous, bydd y teulu cyfan yn mwynhau…

Taith gerdded i deulu, Llyn Crafnant

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol…

Grwpiau o blant ac oedolion yn mwynhau rafftio ar yr afon

Canolfan gweithgareddau awyr agored mewn lleoliad trawiadol ond hygyrch ac sy’n cynnig dros 20 o…

Adventure Tours Snowdonia

Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

Plant ar wal ddringo

Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain, o…

Golygfa allanol o Dŷ Hyll

Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n ddirgelwch.…

Llun o logo Imagine ac elfennau o’r ap y gellir ei lawrlwytho

Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu - daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y…

Bwlch y Ddeufaen gyda'r ddwy garreg yn y golwg

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Llyn Crafnant

Dewch i ddarganfod yr awyr agored yn Nhrefriw ar ein llwybrau diddorol sydd wedi’u harwyddo ac sy’n…

Venue Cymru

Mae’r theatr 1,500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau derbyn y DU.

Ultimate Escape

Yn Llandudno, mae Ultimate Escape yn her ystafell ddianc llawn hwyl. Allwch chi a’ch ffrindiau…

Dyn yn bwrw gwialen bysgota i'r llyn brithyllod

Mae Tan-y-Mynydd yn hafan bysgota brithyllod. Mae’r tiroedd yn cael eu cynnal a’u cadw fel pin mewn…

Pentrefoelas

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas, sy’n enghraifft wych o bentref 'stad, sy'n…

Traeth Abergele Pensarn

Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer…

Llun o gastell Conwy a'r harbwr

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Pethau i’w Gwneud

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....