Bryn Euryn

Am

Mae Bryn Euryn yn fryn calchfaen amlwg uwchben Llandrillo-yn-Rhos, efo golygfeydd da o'r copa. Arno mae cymysgfa dda o laswelltir a choetir, efo rhan ohono yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Hefyd mae o ddiddordeb hanesyddol mawr, efo Llys Euryn - tŷ yn dyddio o'r 15ed Ganrif - a chaer o'r 6ed Ganrif ar ben y bryn. Mae rhwydwaith da o lwybrau yn ei wasanaethu, yn cynnwys Llwybr y Copa, sy'n cysylltu Llys Euryn a'r gaer ar y copa.

Mae taith gylch wedi ei harwyddo drwy'r coed. Mae taflen ar gael i'ch helpu i archwilio'r ardal sy'n rhoi gwybodaeth am hanes a bywyd gwyllt y lle.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Lleoliad Coedwig
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur Leol Bryn Euryn

Gwarchodfa Natur

Bryn Euryn, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4AB

Beth sydd Gerllaw

 1. Llandrillo-yn-Rhos yw cefnder sydêt Bae Colwyn. ** Mae gwaith yn cael ei wneud i…

  0.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan…

  0.68 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r gerddi hardd sy’n gartref i'r sw cadwraethol, gofalgar hwn wedi’u lleoli yn uchel…

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Bae Penrhyn ar Lwybr Arfordir Cymru ac mae yna lwybrau arfordirol hefyd i Fae…

  0.98 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.1 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  1.22 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr a sinema hanesyddol sy’n defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i…

  1.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  1.41 milltir i ffwrdd
 5. Bellach gall ymwelwyr i Fae Colwyn fwynhau traeth tywodlyd eang Porth Eirias a mwynhau…

  1.68 milltir i ffwrdd
 6. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno. Mae’n llai datblygedig na’i…

  1.72 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.79 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn Warchodfa Natur Leol a choetir hynafol. Mae’r llwybrau coediog drwy’r…

  2.49 milltir i ffwrdd
 9. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  2.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....