Te prynhawn
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Tê Prynhawn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 17

 1. Cyfeiriad

  162 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7LR

  Ffôn

  01492 555100

  Colwyn Bay

  Caffi hyfryd ym Mae Colwyn gyda bwydlen amrywiol. Ar agor am frecwast, brecinio, cinio a chacennau cartref.

  Ychwanegu Botanical Lounge i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Pentrefoelas Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0PN

  Ffôn

  01690 710336

  Betws-y-Coed

  Cafodd Caffi Conwy Falls ei ddylunio gan Syr William Clough Ellis i gyd-fynd â saernïaeth Portmeirion. Mae wedi’i leoli ym Mharc Coedwig Conwy Falls sydd bron i 10 erw o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

  Ychwanegu Caffi Conwy Falls i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Tŷ Hyll, Capel Curig, Conwy, LL24 0DS

  Ffôn

  01492 642322

  Capel Curig

  Fe adeiladwyd y Tŷ Hyll ym 1485, ac mae’n cael ei redeg fel ystafell de deuluol bellach sy’n gweini seigiau cartref gan gynnwys brecinio, coffi a chacen, cinio a the phrynhawn.

  Ychwanegu Ystafell De Tŷ Hyll i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  7 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 596661

  Conwy

  P'un a ydych chi'n dod i mewn am goffi neu frecwast i fynd, cinio gyda'r teulu, neu de prynhawn gyda'ch ffrindiau, mae gan L's fwydlen wych o fwyd a diod i'ch denu ar unrhyw adeg o’r dydd.

  Ychwanegu Siop Goffi a Llyfrau L's i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  St David's Hospice, Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EN

  Ffôn

  01492 879058

  Llandudno

  Mae Caffi Dewi yn lle croesawgar a chyfeillgar i fwynhau bwyd cartref blasus. Rydym ni ddau funud ar droed o draeth Penmorfa. Mae’r holl elw yn mynd at ofalu am gleifion Hosbis Dewi Sant.

  Ychwanegu Caffi Dewi i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  9 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 580908

  Conwy

  Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli ar lawr cyntaf adeilad rhestredig Gradd II sy’n dyddio o’r 1800au.

  Ychwanegu Upstairs at Annas i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Dunoon Hotel, Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DW

  Ffôn

  01492 860787

  Llandudno

  Bwyty diweddaraf byd coginiol Gogledd Cymru. Mae’n ofod ffres a thrawiadol lle cewch chi fwynhau ansawdd ac ystryw ciniawa coeth heb yr holl ffaff a ffurfioldeb.

  Ychwanegu Bwyty Next Door - Gwesty Dunoon i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  71 Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EN

  Ffôn

  01492 544358

  Rhos-on-Sea

  Beth bynnag yr ydych yn chwilio amdano, o frecwast cynnar i ginio hwyr neu fyrbryd ysgafn i ginio prynhawn, mae’r pryd perffaith ar gael i chi.

  Ychwanegu Caffi a Siop Anrhegion Coast i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  11 Llewelyn Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2ER

  Ffôn

  01492 872290

  Llandudno

  Mwynhewch de prynhawn traddodiadol, brecwast hwyr neu ginio yng nghanol Llandudno yn y busnes teuluol hwn.

  Ychwanegu Characters Tea House and Restaurant i'ch Taith

 10. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 435 adolygiadau435 adolygiadau

  Cyfeiriad

  The Village, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BP

  Ffôn

  01745 832207

  Abergele

  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli mewn pentref hyfryd o'r enw Llansan Siôr yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Y Kinmel Arms i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  12 Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2PS

  Ffôn

  01492 875043

  Llandudno

  Yn gweini te, coffi, prydau traddodiadol a dewis anferthol o gacennau cartref ar stryd fawr Llandudno.

  Ychwanegu Ystafelloedd Te Habit i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0PL

  Ffôn

  01492 642752

  Llanrwst

  Mae Tu Hwnt i’r Bont yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 15fed Ganrif ac yn ystafell de yn Llanrwst. Mae bwthyn adnabyddus yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sefyll ar lan Afon Conwy, yr ochr draw i’r Bont Fawr.

  Ychwanegu Ystafell De Tu Hwnt i'r Bont i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Haulfre Gardens, Cwlach Road, Llandudno, Conwy, LL30 2HT

  Ffôn

  01492 876731

  Llandudno

  Mae Haulfre Tea Rooms wedi’i leoli yng Ngerddi Haulfre hardd mewn cornel o Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, y brif gyrchfan gwyliau.

  Ychwanegu Haulfre Tea Rooms i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  28 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 596445

  Conwy

  Yng nghanol Conwy, mae Pen-y-Bryn yn adeilad traddodiadol o’r unfed ganrif ar bymtheg.

  Ychwanegu Tŷ Te ac Ystafelloedd Pen-y-Bryn i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Porth Eirias, The Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  01492 533700

  Colwyn Bay

  Dafliad carreg o’r môr a thraeth hyfryd Porth Eirias y mae bistro Bryn Williams. Mae’r fwydlen yn llawn cynnyrch Cymreig sydd wedi cael ei gynhyrchu mor lleol â phosibl.

  Ychwanegu Bryn Williams ym Mhorth Eirias i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  15 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 534144

  Colwyn Bay

  Caffi yng nghanol Bae Colwyn sydd yn cynnig coffi gwych a bwyd hyfryd, yn cynnwys dewisiadau llysieuol a heb glwten.

  Ychwanegu Flat White Café i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....