Llety Gwely a Brecwast
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llety Gwely a Brecwast a Thai Llety

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 45

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710627

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a Brecwast Bryn Bella.

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bryn Bella i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

  Ffôn

  01492 532320

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£240.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Colwyn Bay

  Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£240.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Bryn Woodlands i'ch Taith

 3. Sgôr Teithwyr TripAdvisor

  Sgôr Teithwyr TripAdvisor - 589 adolygiadau589 adolygiadau

  Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£175.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  64 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HG

  Llandudno

  The Stella provides high-quality accommodation in the Welsh seaside resort town of Llandudno.

  Located adjacent to the Llandudno Tram Stop at the base of the Great Orme, the property is only 200 metres from the Llandudno Pier and Promenade.

  Ychwanegu The Stella Llandudno Bed and Breakfast i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 876804

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Penmachno, Conwy, LL24 0PP

  Ffôn

  01690 710108

  Penmachno

  Deep Sleep is an adventure like no other on Earth! This newest epic experience from Go Below Underground Adventures leads you down through an abandoned Victorian Slate Mine to a remote off-grid adventure camp, a staggering 1,375 feet below the…

  Ychwanegu The Deep Sleep i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  10 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876184

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng nghanol tref wyliau boblogaidd Llandudno yng Ngogledd Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Hendy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  28 Chapel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SY

  Ffôn

  01492 877697

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£135.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Llandudno

  Mae Clifton Villa’n cynnig llety â gwasanaeth gyda chyfleusterau hunanarlwyo gan gynnwys cegin (hob/sinc/oergell/microdon) mewn lleoliad canolog, gyda’r pier a bwytai o fewn 2 funud.

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£135.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Tŷ Llety Clifton Villa i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  6 St David's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UL

  Ffôn

  01492 330795

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£102.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol Llandudno, tua hanner ffordd rhwng y ddau draeth, ac mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio'r Gogarth.

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£102.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Southbourne i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  39 St Mary’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UE

  Ffôn

  01492 473312

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein lleoli ar ffordd dawel, sydd ychydig funudau o gerdded o’r gorsaf drenau, traeth a chanol y dref.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bodnant i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  7 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB

  Ffôn

  01492 877730

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Lleolir yng nghyrchfan glan môr braf Llandudno, mae Cedar Lodge yn Westy/Gwely a Brecwast 3 Seren mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y dref.  

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Cedar Lodge i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BY

  Ffôn

  01690 710401

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Mae’r llety gwely a brecwast hwn yn lle delfrydol i ddechrau crwydro o amgylch Eryri a Gogledd Cymru - mae llawer o’n gwesteion yn dychwelyd bob blwyddyn. 

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Gorphwysfa House i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Pont-y-Pant, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PJ

  Ffôn

  01690 750316

  Pris

  Amcanbriso £150.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Dolwyddelan

  Wedi'i adeiladu ym 1884, mae Plas Penaeldroch Manor wedi bod yn westy ers dros 30 mlynedd. Wedi’i leoli yng nghanol Eryri, mae’r Afon Lledr yn rhedeg heibio drws ffrynt y Maenordy.

  Pris

  Amcanbriso £150.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Plas Penaeldroch Manor i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  The Town House, 18 Rose Hill, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 584356

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Conwy

  Mae Rhif 18 Conwy yn Wely a Brecwast twt yng nghanol tref Conwy, nid yn unig o fewn waliau’r Castell ond wedi’i leoli yn uniongyrchol gyferbyn â Chastell Conwy. Wedi’i adeiladu ar ddiwedd y 1800au, rydym wedi adfer y tŷ i gynnig llety gydag…

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£135.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Number 18 Bed and Breakfast i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  2 St Seiriol's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2YY

  Ffôn

  01492 877677

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Rosaire i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  4a Carmen Sylva Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  01492 876361

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Yn agos at Drwyn y Fuwch, mae’n ddelfrydol er mwyn ymweld â’r theatr neu er mwyn crwydro’r ardal.

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Carmen i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Conway Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JH

  Ffôn

  01492 641210

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Trefriw

  Wedi’i leoli yng nghanol pentref hardd Trefriw yn cynnig llety 3 seren cyfforddus gyda brecwast llawn Cymreig. Gwesteiwr croesawgar ar y safle.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Tŷ Newydd i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  1 St Seiriols Road, Llandudno, Conwy, LL30 2YY

  Ffôn

  07398 461160

  Pris

  Amcanbriso £72.00i£98.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Lle cartrefol, cyfeillgar a hamddenol, rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwyliau i’w gofio.

  Pris

  Amcanbriso £72.00i£98.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Cleave Court i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Rocklands, Brynmor Terrace, Penmaenmwr, Conwy, LL34 6AN

  Ffôn

  01492 623555

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Penmaenmwr

  Llety Gwely a Brecwast cartrefol sy’n croesawu cŵn mewn tref arfordirol gyfeillgar, yn agos at Eryri ac Ynys Môn. Bwyd cartref blasus lleol yn cael ei weini i frecwast.

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Penmaenmawr i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  4 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UF

  Ffôn

  01492 876882

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft. Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso Cymru sy’n cynnig prydau nos. 

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Sunnycroft i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....