Llety Gwely a Brecwast
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llety Gwely a Brecwast a Thai Llety

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 41

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

  Ffôn

  01492 532320

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£250.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Colwyn Bay

  Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£250.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Bryn Woodlands i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  5 St Mary's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UB

  Ffôn

  01492 874294

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Heb fod yn bell o Fae Llandudno, mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon yng Ngogledd Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Bodeuron i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8TN

  Ffôn

  01492 650545

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Conwy

  Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru. Mae’r Groes Inn yn dafarn draddodiadol, wedi’i lleoli rhwng aber hardd Conwy a mynydd prydferth Tal y Fan.

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  8 Chapel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SY

  Ffôn

  01492 490435

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Fe hoffai Annamarie eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Hafan y Môr i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  4a Carmen Sylva Road, Llandudno, Conwy, LL30 1LZ

  Ffôn

  01492 876361

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Yn agos at Drwyn y Fuwch, mae’n ddelfrydol er mwyn ymweld â’r theatr neu er mwyn crwydro’r ardal.

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Carmen i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  5 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 878908

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Hoffai Gavin a Mandie Jacob eich croesawu i Albany House, llety gwely a brecwast teuluol bach cyfeillgar.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  8 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 877962

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast coeth, tawel gyda naw ystafell wely ag en-suite, pob un â golygfeydd godidog o fae prydferth Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Rhagorol Stratford House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  07855 432268

  Pris

  Amcanbris£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Ceir golygfeydd panoramig yn edrych dros Fetws-y-Coed a Choedwig Gwydir, Eryri yn llety Gwely a Brecwast Bryn Bella.

  Pris

  Amcanbris£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bryn Bella i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  39 St Mary’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UE

  Ffôn

  01492 473312

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein lleoli ar ffordd dawel, sydd ychydig funudau o gerdded o’r gorsaf drenau, traeth a chanol y dref.

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bodnant i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Pont-y-Pant, Dolwyddelan, Conwy, LL25 0PJ

  Ffôn

  01690 750316

  Pris

  Amcanbriso £150.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Dolwyddelan

  Wedi'i adeiladu ym 1884, mae Plas Penaeldroch Manor wedi bod yn westy ers dros 30 mlynedd. Wedi’i leoli yng nghanol Eryri, mae’r Afon Lledr yn rhedeg heibio drws ffrynt y Maenordy.

  Pris

  Amcanbriso £150.00i£170.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Plas Penaeldroch Manor i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  12 South Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN

  Ffôn

  01492 877369

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Beachside Guest House yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi gerdded i’r traeth mewn dau funud, a dydi’r orsaf reilffordd ddim yn bell chwaith (10 munud ar droed).

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Beachside i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710441

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Wedi’i leoli ar lethrau Dyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Eryri, mae Maes-y-Garth yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed.

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Maes-y-Garth i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Conway Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JH

  Ffôn

  01492 641210

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Trefriw

  Wedi’i leoli yng nghanol pentref hardd Trefriw yn cynnig llety 3 seren cyfforddus gyda brecwast llawn Cymreig. Gwesteiwr croesawgar ar y safle.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Tŷ Newydd i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  15 Craig-y-Don Parade, Craig-y-Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 877185

  Pris

  Amcanbris£124.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Britannia yn dŷ llety Fictoraidd cyfeillgar ar y promenâd gyda golygfeydd godidog o fae Llandudno.

  Pris

  Amcanbris£124.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Britannia i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  6 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HD

  Ffôn

  01492 473035

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwesty clyd sy’n agos at holl amwynderau’r dref, bariau a bwytai, y traeth, y pier a Phen y Gogarth.

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£110.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu No 6 Quality Guest House i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Rhiwiau Isaf, Gwyllt Road, Llanfairfechan, LL33 0EH

  Ffôn

  01248 681143

  Pris

  Amcanbris£120.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llanfairfechan

  Safai Rhiwiau 160 o fetrau i fyny mewn dyffryn tawel rhwng Llanfairfechan ac Abergwyngregyn, llety traddodiadol o garreg mewn lleoliad delfrydol gyda golygfeydd godidog dros y Fenai ac Ynys Môn.

  Pris

  Amcanbris£120.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Llety Rhiwiau i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  High Street, Trefriw, Conwy, LL27 0JH

  Ffôn

  01492 640809

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Trefriw

  Lleolir Tŷ Crafnant yn Nhrefriw, pentref traddodiadol Cymreig yn nyffryn Conwy ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tŷ Crafnant i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 876804

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno.

  Pris

  Amcanbriso £49.00i£100.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  10 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876184

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Hen-Dy mewn lleoliad delfrydol yn y lleoliad gorau un sy'n edrych allan ar lan y môr, yng nghanol tref wyliau boblogaidd Llandudno yng Ngogledd Cymru.

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Llety Gwely a Brecwast Hendy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....