Bryn Derwen

Am

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno. Mae’n daith gerdded rwydd i bromenâd y gogledd a’r dref lle bydd digonedd o fariau, bwytai a siopau yn eich haros. Mae Pen Morfa yn bromenâd distawach lle gallwch fwynhau golygfeydd tuag at Gonwy ac Eryri.

Mae’r llety gwely a brecwast hwn yn dy cain a adeiladwyd yn wreiddiol fel cartref gwyliau gan deulu Fictoraidd cyfoethog ym 1878, mae wedi’i drawsnewid yn ofalus a’i ddiweddaru i gynnal y cymeriad a’r nodweddion gwreiddiol. Mae gan Bryn Derwen awyrgylch hamddenol, cyfeillgar ac unigryw.

Gall gwesteion fwynhau lolfa gyda thân agored, atriwm gwydr a gardd gefn furiog hardd ac ardal batio gydag ystafell ardd gyfforddus wrth ddarllen neu fwynhau diod o’r bar trwyddedig. Mae’r ystafell frecwast hyfryd a helaeth yn edrych dros yr ardd ffrynt liwgar ac mae gan bob gwestai eu byrddau unigol eu hunain. Gellir darparu ar gyfer anghenion deietegol a dewisiadau gan fod brecwast yn cael ei goginio'n ffres yn ôl yr archeb.

Mae gan y Bryn Derwen risiau cain prydferth sy’n arwain at naw ystafell wely en-suite a phob un wedi eu dylunio'n unigol gyda'r holl gyfleusterau y byddech yn eu disgwyl mewn eiddo gwely a brecwast pum seren. Mae detholiad da o ystafelloedd dwbl safonol, ystafelloedd dwbl mawr/maint brenin ac ystafelloedd pâr.

Mae lleoliad Bryn Derwen yn cynnig parcio stryd heb gyfyngiad ac mae hefyd yn cynnwys maes parcio am ddim yn y cefn. Mae hefyd garej diogel ar gyfer beiciau a beiciau modur.  

Mae’r perchnogion Mark a Lyn wedi magu enw da am wasanaeth o'r radd flaenaf ac am safon ei lendid ac edrychwn ymlaen at eich croesawu chi'n fuan.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell Ddwbl£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Senglo£49.00 i £67.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell Twin£100.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Bryn Derwen

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA 5 Sêr Aur AA Gwely a Brecwast
34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

Ffôn: 01492 876804

Amseroedd Agor

Ar agor (1 Chwef 2024 - 20 Rhag 2024)

Graddau

 • 5 Sêr Aur AA
 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Aur AA 5 Sêr Croeso Cymru

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.22 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.31 milltir i ffwrdd
 6. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.33 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.33 milltir i ffwrdd
 10. Mae Trenau Tir Llandudno yn cynnig ffordd hyfryd o archwilio prydferthwch golygfeydd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 11. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.34 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....