Amgueddfa Llandudno

Am

Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno’n amgueddfa aml gyfnod a gaiff ei chynnal gan ymddiriedolaeth elusennol.

Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan gynnwys y trigolion cynharaf, creu’r dref Fictoraidd, a’i lle fel hafan ddiogel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 

Dewch i ddarganfod pryd gynhaliodd Llandudno’r Ŵyl Olympaidd ddwywaith, ble lleolwyd asiantwyr dwbl yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a’r cadwraethwyr cynnar a fu’n ymgyrchu i achub yr Hebog tramor.

Mae digon o bethau i ddiddanu’r teulu cyfan, gan gynnwys llwybrau i blant, cwisiau, theatr Punch and Judy, a gweithgareddau â themâu tymhorol.

Mae’r Amgueddfa’n cynnal cyfres o deithiau cerdded rheolaidd yn seiliedig ar dreftadaeth y dref, taith Canfod Draeniau arbennig yn canolbwyntio ar isadeiledd Fictoraidd a thaith o amgylch yr Hen Dref yn edrych ar Landudno cyn iddi ddod yn gyrchfan boblogaidd. Yn ystod y gwanwyn a’r haf, rydym yn cynnal teithiau bioamrywiaeth sy’n archwilio blodau Llandudno.

Mae gan yr Amgueddfa siop sy’n gwerthu anrhegion Cymreig unigryw, gallwch ymweld â’r siop yn ogystal â’n gardd Fioamrywiaeth yn rhad ac am ddim.

Gellir prynu tocynnau ar ein gwefan neu drwy ddefnyddio’r tab tocynnau ar y dudalen hafan neu yn nerbynfa’r amgueddfa. Gellir archebu tocynnau dros e-bost neu dros y ffôn.

Mae gwybodaeth am y digwyddiadau sydd gennym ar y gweill ar gael ar ein tudalen Beth Sydd Ymlaen neu drwy ymweld â’n tudalen Facebook. 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01492 701490 neu anfonwch e-bost at info@llandudnomuseum.co.uk.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Myfyriwr£5.00 fesul math o docyn
Oedolyn£6.00 fesul math o docyn
Plentyn£3.00 fesul math o docyn
Teulu (2 oedolyn a 4 plentyn )£16.00 fesul math o docyn

Prisiau 2024 i'w cadarnhau.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amgueddfa ac Oriel Llandudno

Amgueddfa

Chardon House, 17-19 Gloddaeth Street, Llandudno, Conwy, LL30 2DD

Ffôn: 01492 701490

Amseroedd Agor

Ar agor Chwefror i Rhagfyr (1 Chwef 2024 - 16 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:00 - 17:00
Dydd SulWedi cau

* Mynediad olaf am 16:00.

Beth sydd Gerllaw

 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Penderyn wedi bod cynhyrchu wisgi brag sengl a gwirodydd sydd wedi ennill gwobrau yn…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 1. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.2 milltir i ffwrdd
 5. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.23 milltir i ffwrdd
 7. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.23 milltir i ffwrdd
 8. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.24 milltir i ffwrdd
 9. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.24 milltir i ffwrdd
 10. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.25 milltir i ffwrdd
 11. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....