Golff

Golff

Clwb Golff Conwy

Clwb Golff Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Golff

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 12

 1. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RD

  Ffôn

  01492 623330

  Penmaenmawr

  Fe gewch hyd i Glwb Golff Penmaenmawr ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri yn swatio wrth droed Bwlch Sychnant mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a’r môr.

  Ychwanegu Clwb Golff Penmaenmawr i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Hospital Road, Llandudno, Conwy, LL30 1HU

  Ffôn

  01492 876450

  Llandudno

  Mae gan Glwb Golff Maesdu y cyfan: Cwrs o ansawdd Pencampwriaeth, dros gan mlynedd o hanes, golygfeydd godidog, a'r croeso cynhesaf ar y cwrs ac yn y Clwb.

  Ychwanegu Clwb Golff Maesdu Llandudno i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Silver Birch yw un o’r cyrsiau talu a chwarae mwyaf poblogaidd ar sîn golffio Gogledd Cymru lle rydym yn #MethrinyDechreuwr ac yn #Herio’rProfiadol!

  Ychwanegu Clwb Golff Silver Birch i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Bryniau Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2DZ

  Ffôn

  01492 875325

  Llandudno

  Mae Clwb Golff Gogledd Cymru yn nhref glan môr heulog Llandudno, gyda golygfeydd gwych dros foryd Conwy i Ynys Môn a mynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Clwb Golff Gogledd Cymru i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Clubhouse, Ffordd Hen Eglwys, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Ffôn

  01690 710556

  Betws-y-Coed

  Mae gan Glwb Golff Betws-y-Coed gwrs golff naw twll taclus dros ben, sydd wedi’i leoli yng nghalon Gogledd Cymru, ar odre trawiadol mynyddoedd Eryri sy’n ardal o harddwch naturiol eithriadol.

  Ychwanegu Clwb Golff Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Llannerch Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0EB

  Ffôn

  01248 680144

  Llanfairfechan

  Mae cwrs golff parcdir Llanfairfechan yn cynnig cefnlen fynyddig fendigedig, golygfeydd gwych dros y Fenai i Ynys Môn, a gallwch chwarae dwy rownd o naw twll o wahanol diau gyda rhai lawntiau ychwanegol.

  Ychwanegu Clwb Golff Llanfairfechan i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Silver Birch Golf Club, Betws-yn-Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Golffdroed - Golff gyda pheli mwy! Mae golffdroed yn cyfuno'r gorau o ddwy gamp genedlaethol, pêl-droed a golff.

  Ychwanegu GolffDroed Silver Birch i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Beacons Way, Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8ER

  Ffôn

  01492 592423

  Conwy

  Profiad golffio unigryw ar gwrs safon pencampwriaethau. Gwahoddwn ni chi i wynebu’r her, edmygu’r olygfa a mwynhau’r croeso.

  Ychwanegu Clwb Golff Conwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Tan y Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8DS

  Ffôn

  01745 824034

  Abergele

  Mae Clwb Golff Abergele’n glwb golff o ansawdd uchel sy’n agored i bawb. Dywedir mai dyma un o’r cyrsiau harddaf yng Nghymru.

  Ychwanegu Clwb Golff Abergele i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Summit Complex, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 5XF

  Ffôn

  01492 860870

  Llandudno

  Cwrs golff antur/mini 18 twll y tu allan i Ganolfan y Copa. Cwrs heriol i bob grŵp oed.

  Ychwanegu Cwrs Golff Antur Rocky Pines i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Rhos Fynach, Rhos Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4NG

  Ffôn

  01492 548185

  Rhos-on-Sea

  Mae Golff Gwyllt Rhos Fynach yn gwrs golff gwyllt 9 twll gwych, perffaith i’r teulu cyfan. Gyda’r môr y tu ôl i chi, gallwch daclo’r castell, cwch môr-ladron a’r goleudy i fynd o amgylch y cwrs.

  Ychwanegu Golff Gwyllt Rhos Fynach i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Glan-y-Mor Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PU

  Ffôn

  01492 549641

  Penrhyn Bay

  Mae Cwrs Golff Llandrillo-yn-Rhos yng Ngogledd Cymru yn gwrs parcdir gwastad yn bennaf, sy'n cynnig her deg i'r golffiwr cyffredin ac yn brawf da i'r rhai sydd â handicap is.

  Ychwanegu Clwb Golff Llandrillo-yn-Rhos i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....