Clwb Golff Penmaenmawr

Am

Fe gewch hyd i Glwb Golff Penmaenmawr ar ffin Parc Cenedlaethol Eryri yn swatio wrth droed Bwlch Sychnant mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a’r môr. Mae’r golygfeydd ysblennydd o Ynys Seiriol, Aber Afon Conwy a’r Gogarth yn gwneud Clwb Golff Penmaenmawr yn un o’r clybiau golff gyda’r golygfeydd gorau ym Mhrydain.

Mae’r nawiau blaen a chefn arbennig wedi eu creu gan diau bob yn ail y cwrs naw twll, sy’n gwneud cwrs Penmaenmawr yn her i ymwelwyr ac aelodau fel ei gilydd, beth bynnag eu gallu. Mae nifer o leiniau llwyfandir a waliau sychion, sy’n rhannu rhai o’r ffyrdd teg, yn darparu heriau ychwanegol ac yn gofyn i bob golffiwr fod yn sicr o bob ergyd. Mae Penmaenmawr yn enwog yn lleol am ansawdd y griniau, y mae eu tyllau cynnil yn brawf diddorol ar allu pytio unrhyw un - os ydych yn ansicr, tybiwch fod y griniau yn disgyn i’r môr.

Byddwch wastad yn cael croeso cynnes yn y tŷ clwb. Mae Pen’s 19th Hole yn gweini prydau blasus a chwrw go iawn sydd wedi ennill gwobr CAMRA.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar

Nodweddion Darparwr

 • Arfordirol

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Golff Penmaenmawr

Cwrs Golff

Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RD

Ffôn: 01492 623330

Amseroedd Agor

* Mae Talu a Chwarae ar gael o ddydd Sul i ddydd Gwener ac ambell i ddydd Sadwrn (Ffoniwch i wirio’r amser ti sydd ar gael).

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.96 milltir i ffwrdd
 4. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.17 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  2.89 milltir i ffwrdd
 2. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  2.95 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  2.97 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.01 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.05 milltir i ffwrdd
 6. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  3.1 milltir i ffwrdd
 7. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  3.12 milltir i ffwrdd
 8. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  3.15 milltir i ffwrdd
 9. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  3.16 milltir i ffwrdd
 10. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  3.17 milltir i ffwrdd
 11. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  3.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....