Teulu ar Draeth Penmaenmawr

Am

Traeth tywodlyd hir gyda phromenâd. Mae Penmaenmawr yn edrych allan ar Afon Menai ac mae’r cyfleusterau niferus yn yr ardal yn ei gwneud yn ganolfan wyliau boblogaidd i deuluoedd. Mae yno derasau wedi’u tirlunio, borderi blodau ac ardaloedd glaswelltog, caffi, arcêd a chabannau traeth ar gael i’w llogi. Mae pwll padlo ac ardal chwarae ar gael i blant. 

Mae’r traeth mewn lleoliad hyfryd ar bwynt ble mae’r môr yn cwrdd â’r mynyddoedd, ac mae’n edrych allan ar Ynys Seiriol ac Ynys Môn.

Gallwch fwynhau’r golygfeydd a gwynt y môr a mynd am dro ar hyd y promenâd, lle mae parc sgrialu i blant (a’r rheiny sy’n ifanc eu meddwl!) hefyd. Mae clwb hwylio lleol. Mae’r traeth yn un poblogaidd gyda phobl sy’n hoff o hwylfyrddio, hwylio a chanŵio.

Does dim achubwyr bywyd ar y traeth. Darllenwch yr arwyddion diogelwch wrth fynedfa’r traeth er mwyn cael gwybod beth yw’r peryglon lleol penodol.

A chofiwch, plîs peidiwch â bwydo’r gwylanod!

Cŵn ar y traeth

Gall dod â’ch ci i’r traeth fod yn uchafbwynt mawr i chi a’ch anifeiliaid anwes. Rydym ni’n eich annog i sicrhau bod eich ci dan reolaeth drwy’r amser, ar ac oddi ar y tennyn, a bod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd mewn grym ar rai o’n traethau.

Yn gyffredinol, mae traethau’n gwahardd cŵn (heb law am gŵn tywys cofrestredig a chŵn cymorth wedi’u hyfforddi) rhwng 1 Mai a 30 Medi, ond mae rhai’n gwahardd cŵn drwy’r flwyddyn ac eraill heb unrhyw gyfyngiadau o gwbl i fwynhau am dro ar lan y môr gyda’ch anifeiliaid anwes.

Rydym ni’n gofyn i chi godi baw eich ci bob tro gan ei bod yn drosedd peidio â’i lanhau ar unwaith.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael ymhob traeth, gweler wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cyfleusterau

Arall

 • Café on premises

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Penmaenmawr

Glan y môr

Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AZ

Ffôn: 01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2.13 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.39 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  3.83 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  3.89 milltir i ffwrdd
 4. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  3.91 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.91 milltir i ffwrdd
 6. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  3.97 milltir i ffwrdd
 7. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4 milltir i ffwrdd
 8. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  4.05 milltir i ffwrdd
 9. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  4.08 milltir i ffwrdd
 10. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  4.1 milltir i ffwrdd
 11. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  4.11 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Penmaenmawr beachCabannau Traeth Penmaenmawr, PenmaenmawrWedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda golygfeydd gwych o Ynys Môn ac Ynys Seiriol, mae traeth Penmaenmawr yn lleoliad poblogaidd iawn gydag ymwelwyr a thrigolion lleol. 

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....