Mynedfa flaen y Ganolfan Ddiwylliant gyda golygfa o Gastell Conwy

Am

Porth Diwylliannol i Sir Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol Conwy.

Mae’r adeilad golau ac agored hwn, a gwblhawyd yn 2019, wedi cymryd ei le’n dda ym Mharc Bodlondeb ac mae’n gartref i archifau sirol, llyfrgell ardal, arddangosfeydd treftadaeth, caffi a chanolbwynt celfyddydau cymunedol newydd sbon.

Mae’n fan cychwyn gwych ar gyfer eich siwrnai trwy hanes Sir Conwy. Mae’r arddangosfeydd yn mynd ag ymwelwyr trwy bum mil o flynyddoedd o hanes ac mae’n cynnwys gwrthrychau unigryw, gwaith celf hyfryd a dehongliad rhyngweithiol sy’n addas i’r teulu cyfan.

Llyfrgell a llawer mwy; dyma loches, lle i ymlacio neu wneud tipyn o waith. Rhywle i eistedd ac ymlacio gyda llyfr da a choffi.

Ydych chi erioed wedi rhoi cynnig ar ymchwilio i hanes lleol neu hanes teulu? Dyma’r cyfle perffaith, gyda staff cyfeillgar wrth law i’ch helpu i ddechrau arni.

Yn yr ardaloedd wedi’u tirlunio o amgylch y ganolfan mae gardd synhwyraidd heddychlon gyda llwybrau a seddi hygyrch sy’n ystyriol i bobl â dementia. Gallwch wrando ar leisiau lleol yn adrodd eu storïau wrth i chi eistedd ar fainc sain ac edmygu'r planhigion meddyginiaethol yn yr Ardd Ffisig; sy'n cydnabod hanes mynachaidd cyfoethog Conwy cyn y castell.

Mae’r Ganolfan Ddiwylliant yn hygyrch i bawb.

Mae cyfleusterau newid babi, dolen glyw a dehongli Iaith Arwyddion Prydain ar gael.

Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy yn gweithio tuag at fod yn ystyriol o bobl â dementia.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Hygyrchedd

 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Iaith Arwyddion

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithio a Masnachu

 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Canolfan Dreftadaeth / Ymwelwyr

Town Ditch Road, Conwy, Conwy, LL32 8NU

Ffôn: 01492 577550

Amseroedd Agor

* Gweler y wefan am oriau agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  1.07 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.78 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.43 milltir i ffwrdd
 11. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.43 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  2.7 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

CantînCantîn, ConwyWedi’i leoli yng Nghanolfan Ddiwylliant Conwy, mae Cantîn yn gweini coffi, brecwast, cinio, cacennau a mwy!

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....