Teulu ar Draeth Pen Morfa

Am

Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn bwrlwm. Dyma draeth tywodlyd sy’n boblogaidd iawn gyda phobl ar wyliau. Mae’r traeth yn wynebu Bae Conwy a phan fydd y llanw’n isel mae yna ddarn mawr o dywod sy’n berffaith ar gyfer hedfan barcud neu syrffio barcud. Dyma hefyd le arbennig i wylio'r haul yn machlud.

Os ydych chi’n mwynhau cerdded, fe allwch chi ymuno â Llwybr Arfordir Cymru neu ddringo i fyny pentir y Gogarth gerllaw - Parc Gwledig ac Ardal Cadwraeth Arbennig sy’n llawn bywyd gwyllt.

Mae yna gaffi gyda maes parcio a chyfleusterau toiled wrth ymyl y traeth.

Does dim achubwr bywydau ar y traeth. Cofiwch ddarllen yr arwyddion diogelwch wrth fynedfa’r traeth i wneud yn siŵr eich bod chi’n ymwybodol o beryglon lleol.

A chofiwch, plîs peidiwch â bwydo’r gwylanod!

Cŵn ar y traeth

Gall dod â’ch ci i’r traeth fod yn uchafbwynt mawr i chi a’ch anifeiliaid anwes. Rydym ni’n eich annog i sicrhau bod eich ci dan reolaeth drwy’r amser, ar ac oddi ar y tennyn, a bod yn ymwybodol o’r cyfyngiadau sydd mewn grym ar rai o’n traethau.

Yn gyffredinol, mae traethau’n gwahardd cŵn (heb law am gŵn tywys cofrestredig a chŵn cymorth wedi’u hyfforddi) rhwng 1 Mai a 30 Medi, ond mae rhai’n gwahardd cŵn drwy’r flwyddyn ac eraill heb unrhyw gyfyngiadau o gwbl i fwynhau am dro ar lan y môr gyda’ch anifeiliaid anwes.

Rydym ni’n gofyn i chi godi baw eich ci bob tro gan ei bod yn drosedd peidio â’i lanhau ar unwaith.

I gael mwy o wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael ymhob traeth, gweler wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Maes parcio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Pen Morfa Llandudno

Glan y môr

West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

Ffôn: 01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.29 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Distyllfa Penderyn yw cartref Wisgi Cymreig sydd wedi ail-gyflwyno distyllu i Gymru ar ôl…

  0.52 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.58 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.59 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.64 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.66 milltir i ffwrdd
 4. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.68 milltir i ffwrdd
 5. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni ar un o’r profiadau teithiau preifat dan arweiniad…

  0.7 milltir i ffwrdd
 7. Mae lein Dyffryn Conwy yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffrdd Cenedlaethol. Mae’n rhedeg wrth…

  0.74 milltir i ffwrdd
 8. Gadewch y car ac ewch ar antur ar draws Parc Cenedlaethol Eryri.

  0.74 milltir i ffwrdd
 9. Mae cerdded drwy dwneli a gafodd eu cloddio dros 3,500 o flynyddoedd yn ôl yn rhoi syniad…

  0.76 milltir i ffwrdd
 10. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.78 milltir i ffwrdd
 11. Ewch ar siwrnai siocled sy’n rhychwantu 5,000 o flynyddoedd. Gan ddechrau mewn cwt…

  0.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

West Shore Miniature RailwayRheilffordd Fach Pen Morfa, LlandudnoTrên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol ar ein trac ym Mhenmorfa.

West Shore Beach CaféCaffi Traeth Penmorfa, LlandudnoCroeso i Gaffi Traeth Penmorfa. Bwyd cartref gwych lathenni o Draeth Penmorfa, Llandudno, gyda golygfeydd ar draws y bae i Ynys Môn ac Ynys Seiriol.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....