Coeden Ywen Hynafol Llangernyw

Coeden Ywen Hynafol Llangernyw

Eglwys Saint Digain

Eglwys Saint Digain

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Pentrefi Dyffryn Elwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Corwen

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu stocio’n dda â brithyll seithliw, ond mae yma ddigonedd o ddraenogiaid hefyd. Lleoliad delfrydol ar gyfer dechreuwyr.

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae stori newydd yn dechrau… Croeso i House of JoJo.

  Ychwanegu Johannes Radebe - House of JoJo yn Venue Cymru i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Côr Meibion Johns’ Boys o Gymru wedi cynnull miloedd o ddilynwyr ers ymddangos ar Britain's Got Talent.

  Ychwanegu Johns' Boys Male Chorus yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  3 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 592988

  Conwy

  Mae ein siop Stryd Fawr annibynnol yn cynnig rhoddion a ddewiswyd yn ofalus, nwyddau i’r tŷ a ffasiwn gan frandiau yn seiliedig ar ansawdd a chrefftwaith.

  Ychwanegu Luther and Co i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  5-5a St George's Place, Llandudno, Conwy, LL30 2NR

  Ffôn

  01492 471568

  Llandudno

  Ystafelloedd te chwaethus gyda thema Alys yng Ngwlad Hud yn gweini brechdanau, teisenni a thatws trwy'u crwyn.

  Ychwanegu The Lemon Tree Tea Rooms Ltd i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  St Mary's Church, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AY

  Ffôn

  01690 710149

  Betws-y-Coed

  Mae'r Cyngherddau Côr Meibion Cymraeg poblogaidd yn dychwelyd i Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed ar Nos Sul am 7.30pm.

  Ychwanegu Côr Dyffryn yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Byddwch yn rhan o noson hollol unigryw wrth i ni ail-greu dwyawr hudolus o gerddoriaeth Queen yn fyw ar y llwyfan.

  Ychwanegu Radio GaGa yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  18 High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

  Ffôn

  01492 592443

  Conwy

  Mae Edwards o Gonwy yn Gigydd a gwneuthurwr Selsig a Phasteiod sydd wedi ennill gwobrau Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ac wedi’i leoli yn nhref Treftadaeth y Byd hanesyddol a hardd, Conwy.

  Ychwanegu Edwards o Gonwy i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Diversity, grŵp dawnsio mwyaf llwyddiannus Prydain, wedi cyhoeddi eu taith newydd yn y DU ac Iwerddon, Supernova.

  Ychwanegu Diversity - Supernova Tour yn Venue Cymru i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  35 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EH

  Ffôn

  01492 875504

  Llandudno

  Mewn lleoliad canolog ar dir gwastad, ychydig funudau ar droed o ganol y dref a dau draeth hyfryd, Gerddi Haulfre, ac o fewn cyrraedd i’r tram a’r llethr sgïo.

  Ychwanegu Fflatiau Sunrise i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Datganiad gan Dawn French: "Mae’r enw ar y sioe hon, yn anffodus, yn hynod o gywir".

  Ychwanegu Dawn French is a Huge Tw*t yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Peidiwch â cholli’r noson wych hon o glasuron Soul a Motown yn Ystafell Orme yn Venue Cymru.

  Ychwanegu Soul & Motown Night yn Venue Cymru i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Manorafon Farm Park, Llanddulas Road, Abergele, Conwy, LL22 8ET

  Ffôn

  01745 833237

  Abergele

  Newydd ar gyfer 2023! Yn galw ar bartiwyr! Gwyliwch ein sioe ferlod, neidio mewn parti ewyn, neu hyd yn oed eistedd ar dractor ffermwr go iawn! Mae hi am fod yn llawer o hwyl!

  Ychwanegu Gŵyl Fferm Fechan ym Mharc Fferm Manorafon i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  0300 4569525

  Colwyn Bay

  Mae Canolfan Ddigwyddiadau Eirias yn cynnig prif gyfleusterau i aelodau o’r cyhoedd, trefnwyr digwyddiadau a thimau a chlybiau chwaraeon proffesiynol.

  Ychwanegu Canolfan Ddigwyddiadau Eirias i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 575290

  Llandudno

  Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn mynd â chi o Landudno i Ddeganwy, Ochr y Penrhyn, Nant y Gamar, Trwyn y Fuwch a’r Gogarth.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Ardal Llandudno i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....