Golygfa o'r Gogarth, gan gynnwys y system ceir cebl

Am

** Mae Cebl Ceir nawr ar agor - yn dibynnol ar y tywydd **

Sylwch mai Arian Parod yn Unig yw'r atyniad hwn ac nid oes peiriant arian ar gael am y Cyfadeilad Copa'r Gogarth.

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd.

Mae’r profiad unigryw hwn a agorwyd ar 30 Mehefin 1969 fel y system car cebl teithwyr hiraf ym Mhrydain, yn parhau i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y dref.

Golygfeydd Anhygoel

Wrth i Geir Cebl Llandudno lithro’n dawel o’r Fach i Ben y Gwylfryn, 679 troedfedd i fyny, gallwch weld golygfeydd panoramig syfrdanol o Fae Llandudno, Trwyn y Fuwch, Moryd Conwy a milltiroedd allan dros Fôr Iwerddon. Ac yna edrych i lawr ar erddi hardd y Fach neu gael cipolwg ar y cyffro yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Llandudno.

Y pellter i'r copa yw ychydig dros filltir ac mae'r daith hamddenol yn cymryd tua naw munud ar raff ddur ddiddiwedd.

Mae Ceir Cabl Llandudno wedi eu paentio’n goch, melyn, oren a glas golau gan eu gwneud yn ychwanegiad lliwgar i dirlun Parc Gwledig y Gogarth.

Y pellter mwyaf o'r ddaear yw tua 80 troedfedd ac mae naw peilon yn cynnal y cebl.

Pethau i'w gwneud ar Ben y Gwylfryn

Unwaith y byddwch ar y copa (Pen y Gwylfryn), mae mwy o olygfeydd trawiadol i’w mwynhau.

Mae Ynys Môn, mynyddoedd Eryri, Ynys Seiriol a’r tu hwnt i gyd i’w gweld.

Gallwch grwydro’r Gogarth trwy ddilyn un o'r llwybrau troed niferus.

Galwch i mewn i Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth lle mae arddangosion rhyngweithiol a chlyweledol yn disgrifio hanes, daeareg a bywyd gwyllt y Gogarth.

Gallwch hefyd brynu detholiad o daflenni llwybrau cerdded a natur.

Mae gan Ganolfan Pen y Gwylfryn ar y Gogarth, a fu unwaith yn eiddo i’r bocsiwr Randolph Turpin, fwyty, caffi, bar a siop yn ogystal â maes chwarae antur a Golff Antur Rocky Pines.

Prynu eich tocyn ar gyfer Car Cebl Llandudno

Gallwch brynu tocyn sengl neu ddwyffordd ar Gar Cebl Llandudno o orsaf y Fach neu o derfynfa Pen y Gwylfryn. (Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig). Nid oes modd trosglwyddo tocynnau i'w defnyddio ar Dramffordd y Gogarth.

Yn anffodus, ni all Ceir Cebl Llandudno weithredu ar ddiwrnodau gwyntog iawn, felly i osgoi cael eich siomi ffoniwch i gael amseroedd agor 01492 877205.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Dychweliad Oedolyn£13.00 fesul math o docyn
Dychweliad Plentyn£10.50 fesul math o docyn
Dychweliad Teulu (2 oedolyn, 2 blentyn)£37.50 fesul math o docyn
Plentyn Sengl£10.00 fesul math o docyn
Sengl Oedolyn£12.50 fesul math o docyn
Teulu Sengl (2 oedolyn, 2 blentyn)£35.50 fesul math o docyn

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig ** Nid yw’r tocynnau’n drosglwyddadwy ar gyfer eu defnyddio ar Dramffordd y Gogarth.
(Prisiau 2023 ar 04/04/2023).

Cyfleusterau

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Car Cebl Llandudno

Gweld Golygfeydd

Happy Valley, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877205

Amseroedd Agor

* Ni all y ceir cebl weithredu ar ddiwrnodau gwyntog - ffoniwch am amseroedd agor.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r Sea Jay a’r Seaborne yn cychwyn o'r lanfa ar Bromenâd Llandudno. Mae’r tripiau’n…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Ffotograffwyr sepia hen ffasiwn. Dewch i gael llun sepia o’ch hun wedi’i ail-greu, a…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r dollffordd 5 milltir o hyd ar agor drwy’r flwyddyn ac mae’n cynnig golygfeydd…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch daith deuluol hwyliog rhwng Pier Llandudno a’r Lan Orllewinol ar Drên Tir…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Pier glan môr traddodiadol yn dyddio o ddiwedd y 1800au gydag amrywiaeth o siopau,…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei sefydlu ym 1860, mae sioe Pwnsh a Jwdi hynaf Prydain yn cael ei pherfformio gan y…

  0.2 milltir i ffwrdd
 6. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i…

  0.28 milltir i ffwrdd
 8. Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o…

  0.31 milltir i ffwrdd
 9. Dewch i Amgueddfa’r Home Front i gamu’n ôl mewn amser - i’r 1940au ym Mhrydain. Yn yr…

  0.38 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan yr Amgueddfa chwe oriel barhaol yn adrodd hanesion gorffennol Llandudno gan…

  0.38 milltir i ffwrdd
 11. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd…

  0.39 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o…

  0.42 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....