Castell Dolwyddelan

Castell Dolwyddelan

Dolwyddelan

Dolwyddelan

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Dolwyddelan

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1316

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

  Ychwanegu Rock of Ages yn Venue Cymru i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Conwy Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8GA

  Ffôn

  01492 596253

  Conwy

  Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn gleision helaeth Bae Conwy. Mae’n lleoliad da ar gyfer pysgota, mae yma farina ac mae cwrs golff gerllaw.

  Ychwanegu Traeth Morfa Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Llandudno

  Llety gwely a brecwast bwtic cyfoes hynod boblogaidd a llwyddiannus yn Llandudno yw Escape. Mae’n cynnig llety nodweddiadol, steilus a moethus mewn fila Fictoraidd unigryw.

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NL

  Ffôn

  0845 838 1395

  Llandudno

  Bob penwythnos Gwyliau Banc Calan Mai, cynhelir Ecstrafagansa Fictoraidd.

  Ychwanegu Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2PQ

  Ffôn

  01492 546717

  Llandudno

  Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol ar ein trac ym Mhenmorfa.

  Ychwanegu Rheilffordd Fach Pen Morfa i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Rumours of Fleetwood Mac, band teyrnged gorau’r byd i Fleetwood Mac yn dychwelyd i’r llwyfan yn 2023.

  Ychwanegu Rumours of Fleetwood Mac yn Venue Cymru i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  01492 584091

  Llandudno Junction

  Eisiau cael dechrau gwych i’ch penwythnos? Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau hobi newydd?

  Ychwanegu Taith Dywys Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  The Magic Bar Live, 14 Clonmel Street, Llandudno, Conwy, LL30 2LE

  Ffôn

  01492 370013

  Llandudno

  Camwch i fyd o hud y Nadolig hwn gyda’r Christmas Tea Time Wonder Show!

  Ychwanegu Christmas Tea Time Wonder Show yn The Magic Bar Live, Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  73 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HE

  Ffôn

  01492 860555

  Llandudno

  Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno.

  Ychwanegu Gwesty’r Empire i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  10-12 Rhos Road, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PP

  Ffôn

  01492 330204

  Rhos-on-Sea

  Siop liwgar a disglair sy’n gwerthu llenni, clustogau, anrhegion, bagiau llaw, sgarffiau, gemwaith a llu o bethau hardd eraill!

  Ychwanegu Details i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Llanfairfechan, Conwy, LL33 0SU

  Ffôn

  01248 209576

  Llanfairfechan

  Wedi’i leoli yn Llanfairfechan, mae Expeditionguide.com yn cynnig gwersi gwe-lywio, sgramblo, dringo creigiau, sgiliau gaeaf, mynydda a dringo yn y gaeaf, yn ogystal â theithiau Cerdded yn y Mynyddoedd dramor.

  Ychwanegu Expeditionguide i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Pier Entrance, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 879133

  Llandudno

  Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o olygfeydd y Gogarth gan fynd heibio tirnodau hanesyddol a golygfeydd godidog, gan oedi ar gopa’r Gogarth cyn dechrau ar ei siwrnai yn ôl i lawr.

  Ychwanegu Archwiliwr y Gogarth i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Promenade, Abergele, Conwy, LL22 7PP

  Ffôn

  01492 596253

  Abergele

  Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

  Ychwanegu Traeth Abergele Pensarn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Shop 4, Bank Buildings, Pant-yr-Afon, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6BY

  Ffôn

  07544 668730

  Penmaenmawr

  Dewch o hyd i gasgliad newydd o ddarnau a grefftwyd â llaw yn Siop Gardiau ac Anrhegion Penmaenmawr.

  Ychwanegu Cardiau ac Anrhegion Penmaenmawr i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  03000 252239

  Conwy

  Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

  Ychwanegu Haf o Straeon yng Nghastell Conwy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....