Maen y Bardd, uwchben Rowen, Dyffryn Conwy

Am

Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd o Benmaenmawr ar yr arfordir drwy’r mynyddoedd i Rowen, pentref bychan yn Nyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy, y Gogarth ac ar draws yr arfordir a Bae Lerpwl. Mae sawl allt serth hyd at 300m ar hyd y daith cyn i’r llwybr ddisgyn i lawr i bentref Rowen. Gallwch barcio eich car ym maes parcio’r llyfrgell ym Mhenmaenmawr. Gallwch brynu bwyd a diod ym Mhenmaenmawr a Rowen.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Croesawgar i gŵn
 • Yn y wlad

Suitability

 • Families

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen

Llwybr Cerdded

New York Cottages, Bangor Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LE

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Ymunwch â ni ar daith trwy amser - taith a fydd yn mynd â ni yn ôl, dros filoedd o…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Wedi’u lleoli mewn ardal drawiadol ar arfordir Gogledd Cymru nepell o’r A55. Gyda…

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.22 milltir i ffwrdd
 1. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2.27 milltir i ffwrdd
 2. Mae Capel Seion yn enghraifft wych o gapel traddodiadol Cymreig a adeiladwyd yn ystod oes…

  3.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae gan Erddi Dŵr Conwy a’r Tŷ Crempog bopeth. Yn Rowen, caiff y teulu cyfan ei ddiddanu,…

  3.81 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.99 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  4.06 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  4.08 milltir i ffwrdd
 7. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  4.11 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4.15 milltir i ffwrdd
 9. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  4.2 milltir i ffwrdd
 10. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  4.22 milltir i ffwrdd
 11. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  4.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....