Pobl yn edrych i mewn i Gastell Conwy o'r tyredau

Am

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf diddorol, ac sydd wedi'i chynnal orau, yn Ewrop. Yn llawn cyfarwyddiadau hawdd i'w dilyn a gwybodaeth gefndir ddefnyddiol, bydd Llwybr Tref Conwy yn mynd â chi ar wibdaith o safleoedd mwyaf diddorol y dref hon sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO:

•  Ymgollwch eich hun yn nharddiadau canoloesol y dref a hanesion am Dywysogion Cymru a brenhinoedd Lloegr
•  Ymwelwch â’r tŷ lleiaf ym Mhrydain Fawr
•  Treiddiwch i hanes diwydiant pysgota cregyn gleision Conwy
•  Crwydrwch drwy strydoedd canoloesol o dai masnachwyr a thafarndai hanesyddol.

Cynhyrchwyd gan Gymdeithas Hanes Aberconwy ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Historypoints.org.

Cyfleusterau

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Llwybr Tref Conwy

Taith Gerdded

Muriau Buildings, Rose Hill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

Ychwanegu Llwybr Tref Conwy i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577566

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.12 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.15 milltir i ffwrdd
 5. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.31 milltir i ffwrdd
 7. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.94 milltir i ffwrdd
 8. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.96 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  1.88 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.35 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.52 milltir i ffwrdd
 12. Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn…

  2.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....