Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Llanrwst

Llanrwst

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llanrwst

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 1300

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Llandudno

  Mae Llwybr Tref Llandudno newydd sbon yn cynnwys 15 lleoliad, o’r promenâd i’r pier, o strydoedd siopa i draethau euraid, o erddi i bentir y Gogarth.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Llandudno i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Snowdonia National Park Information Centre, Royal Oak Stables, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AH

  Ffôn

  01690 710426

  Betws-y-Coed

  Mae’n wir, i dderbyn y cyngor gorau holwch bobl leol! Ond fe allwn ni fynd gam gymhellech na hynny, mae’r cyngor y cewch chi gan ein Canolfannau Croeso ar lefydd i fynd a phethau i’w gwneud hefyd yn cynnwys ystod o wasanaethau eraill.

  Ychwanegu Canolfan Croeso - Betws-y-Coed i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Ty’r Dref, 19 Ancaster Square, Llanrwst, Conwy, LL26 0LD

  Ffôn

  01492 643221

  Llanrwst

  Mae Cyngor Tref Llanrwst wedi sefydlu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiad yn ei adeilad newydd yng nghanol y dref, mewn lleoliad cyfleus ar Sgwâr Ancaster.

  Ychwanegu Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid Llanrwst i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Victoria Shopping Centre, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2RP

  Ffôn

  01492 577577

  Llandudno

  Angen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  01492 577566

  Conwy

  Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy.

  Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy, Conwy, LL32 8AN

  Ffôn

  01492 593413

  Conwy

  Elusen yw’r Academi Frenhinol Gymreig sydd â’r nod o greu mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangos bywiog a rhaglen addysgol.

  Ychwanegu Noelle Griffiths RCA a Flora McLachlan RCA yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Oriel Colwyn, Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 577888

  Colwyn Bay

  Mae'n dechrau gyda deialog bwysig rhwng 2 artist o wahanol gefndiroedd - y ffotograffydd Jamaicaidd Prydeinig Vanley Burke a'r ffotonewyddiadurwr Prydeinig Glenn Edwards.

  Ychwanegu Home: In Another Land - Glenn Edwards (+Vanley Burke) yn Oriel Colwyn i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Promenade, North Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2XS

  Llandudno

  Taith mini flynyddol o Bromborough i Landudno, wedi ei threfnu gan Wirral Minis.

  Ychwanegu Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno 2024 i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Peidiwch â cholli’r noson wych hon o glasuron Soul a Motown yn Ystafell Orme yn Venue Cymru.

  Ychwanegu Soul & Motown Night yn Venue Cymru i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Steve Steinman, cynhyrchydd sioe uchel ei glod ac artist recordio sydd wedi cyrraedd brig y siartiau yn cyflwyno cynhyrchiad newydd sbon - Love Hurts.

  Ychwanegu Love Hurts - Power Ballads and Anthems yn Venue Cymru i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Station Road and Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU

  Ffôn

  07495 585757

  Colwyn Bay

  Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn yw Marchnad Grefftwyr fwyaf Gogledd Cymru, sy’n arddangos y talentau lleol gorau o ardal Gogledd Cymru a thu hwnt.

  Ychwanegu Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Dolben Hall, Bont Newydd, Nr St Asaph, Conwy, LL17 0HN

  Ffôn

  01745 585535

  Nr St Asaph

  Canolfan gweithgareddau awyr agored mewn lleoliad trawiadol ond hygyrch ac sy’n cynnig dros 20 o weithgareddau tir a dŵr ar y safle.

  Ychwanegu Open Door Adventure Ltd i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  The Motorsport Lounge, Builder Street, Llandudno, Conwy, LL30 1DR

  Ffôn

  01492 875991

  Llandudno

  Ymunwch â ni am noson o gomedi gyda Gavin Webster, Harriet Dyer a Tony Vino.

  Ychwanegu Noson Gomedi yn y Motorsport Lounge, Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  118 Glan-y-Môr Road, Penrhyn Bay, Conwy, LL30 3PR

  Ffôn

  01492 549297

  Penrhyn Bay

  Mae’r café-bar wedi’i leoli reit gyferbyn â’r traeth ym Mae Penrhyn. Rydym ni ar agor ar gyfer brecwast, cinio, byrbrydau, crempogau, te prynhawn a choffi, ond mae ein bar ar agor bob amser os mai diod rydych chi ei awydd.

  Ychwanegu The Beach - Café Bar i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Conwy, LL28 5RE

  Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol 130-milltir o hyd sy’n mynd o Abaty Dinas Basing i Ynys Enlli.

  Ychwanegu Taith Pererin Gogledd Cymru i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Conwy Road, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9AU

  Ffôn

  01492 593398

  Llandudno Junction

  Croeso i Castle Cabs (Conwy) Ltd. Rydym yn cynnig cludiant cyfleus, dibynadwy a moethus ledled ardal Gogledd Cymru a’r tu hwnt ar draws y DU.

  Ychwanegu Castle Cabs (Conwy) Ltd i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Y Morfa Venue, Conwy, Conwy, LL32 8HA

  Ffôn

  07771 869876

  Conwy

  Ymunwch â ni am noson gyda dyn y mae pawb wedi clywed amdano!

  Ychwanegu Noson gyda Neville Southall MBE yn Y Morfa, Conwy i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Station Road and Sea View Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8BU

  Ffôn

  07495 585757

  Colwyn Bay

  Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn yw Marchnad Grefftwyr fwyaf Gogledd Cymru, sy’n arddangos y talentau lleol gorau o ardal Gogledd Cymru a thu hwnt.

  Ychwanegu Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Porth Eirias, Promenade, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8HH

  Ffôn

  07769 958671

  Colwyn Bay

  Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

  Ychwanegu Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 2024 i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  9 Castle Street, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 580908

  Conwy

  Yn sefyll allan yng Nghonwy mae ein bwyty wedi’i addurno a’i ddodrefnu’n glasurol ac wedi’i leoli ar lawr cyntaf adeilad rhestredig Gradd II sy’n dyddio o’r 1800au.

  Ychwanegu Upstairs at Annas i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....