Canolfan Groeso - Conwy

Canolfan Groeso

Muriau Buildings, Rosehill Street, Conwy, Conwy, LL32 8LD

Ychwanegu Canolfan Groeso - Conwy i'ch Taith

Ffôn: 01492 577566

Canolfan Groeso - Conwy

Am

Angen cymorth i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, danteithion blasus neu anrheg a wnaed yn lleol ar gyfer rhywun arbennig? Dewch draw i Ganolfan Groeso Conwy. 

Bydd ein staff cyfeillgar a gwybodus yn falch o’ch cynorthwyo drwy ddarparu: 

• Gwasanaeth Archebu Llety
• Gwybodaeth am atyniadau
• Cynllunio eich diwrnod
• Gwybodaeth am ddigwyddiadau
• Gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus
• Archebu teithiau bws lleol 
• Llyfrau, mapiau a chyhoeddiadau 
• Ystod eang o gynnyrch ac anrhegion lleol. 

Mae modd canfod manylion Canolfan Groeso Llandudno yma hefyd.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

 • Hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amseroedd Agor

Haf (1 Ebr 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn09:30 - 13:00
14:00 - 17:00
Dydd Sul10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Gaeaf (1 Tach 2024 - 31 Maw 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sadwrn10:00 - 13:00
14:00 - 16:00
Dydd SulWedi cau

* Ar gau dros cinio 13:00-14:00.
Ar gau Noswyl Nadolig hyd at y Flwyddyn Newydd a Sul y Pasg.
Gwyl y Banc 10:00-13:00 a 14:00-16:00.

Beth sydd Gerllaw

 1. Pan adeiladodd y Brenin Edward I Gastell Conwy ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg y…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd UNESCO sy’n cynnwys cestyll ysblennydd ym Miwmares,…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria am fordaith i weld golygfeydd i fyny’r afon Conwy tuag…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Cerddwch dros yr Afon Conwy ar Bont Grog Thomas Telford, gyda golygfa o Gastell Conwy,…

  0.08 milltir i ffwrdd
 1. Ar lan afon Conwy, ger Castell Conwy, mae Amgueddfa Cregyn Gleision Conwy yn llawn hanes…

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.13 milltir i ffwrdd
 3. Gellir dod o hyd i’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain yn swatio o blith teras o dai ar lan y cei yng…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Plas Mawr yw’r tŷ tref Elisabethaidd gorau ym Mhrydain. Lleolir yng Nghonwy, cartref un o…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Porth Diwylliannol i Sir Conwy - Mae Canolfan Ddiwylliant Conwy dafliad carreg oddi wrth…

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a grëwyd o…

  0.83 milltir i ffwrdd
 8. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.01 milltir i ffwrdd
 9. Ar 150 erw o dir, gallwch fwynhau heddwch Pensychnant. Adeiladwyd o fewn Bwlch Sychnant…

  2 milltir i ffwrdd
 10. Mae Colin a Charlotte yn eich gwahodd chi i ymuno â nhw ar gyfer profiad gwinllan unigryw…

  2.22 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Tourist Information Centre - LlandudnoCanolfan Groeso - Llandudno, LlandudnoAngen helpu i archebu llety, cyngor i gynllunio eich diwrnod, rhywbeth blasus i’w fwyta neu rodd wedi’i gwneud yn lleol ar gyfer y person arbennig hwnnw? Galwch heibio Canolfan Groeso Llandudno yng Nghanolfan Fictoria.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....