Pysgota

Pysgota

Pysgota

Pysgota

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Pysgota

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 10

 1. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn 63 erw ac wedi’i stocio â brithyllod seithliw, gan ychwanegu at y brithyllod gwyllt.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Crafnant i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llyn Aled, Pentrefoelas, Conwy

  Ffôn

  01490 389222

  Pentrefoelas

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond dyma le da iawn i bysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Pentrefoelas

  Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond hyfryd tu hwnt ac dyma un o’r llefydd gorau i bysgota cwrs yn yr ardal.

  Ychwanegu Llyn Aled i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Corwen

  Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys pysgota plu ardderchog. Mae’r llyn 920 acer o faint yn cael ei stocio â brithyll seithliw, sy’n cael eu magu ar y safle.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Brenig i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4PF

  Ffôn

  07515 870026

  Rhos-on-Sea

  P’un a ydych yn ddechreuwr neu neu’n unigolyn profiadol, byddwn yn gwneud ein gorau i sicrhau eich bod wrth bysgod a’ch bod yn cael diwrnod gwych.

  Ychwanegu Teithiau Pysgota Môr Incentive i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389227

  Cerrigydrudion

  Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i ymweld ag o i osgoi’r dorf a mwynhau awyr iach wrth i chi gerdded, beicio, pysgota, bwyta ac edmygu’r golygfeydd

  Ychwanegu Cronfa Ddŵr a Chanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Alwen, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 389222

  Corwen

  Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu stocio’n dda â brithyll seithliw, ond mae yma ddigonedd o ddraenogiaid hefyd. Lleoliad delfrydol ar gyfer dechreuwyr.

  Ychwanegu Pysgota yng Nghronfa Ddŵr Alwen i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Moelfre, Abergele, Conwy, LL22 9RF

  Ffôn

  01745 826722

  Abergele

  Mae Tan-y-Mynydd yn hafan bysgota brithyllod. Mae’r tiroedd yn cael eu cynnal a’u cadw fel pin mewn papur ac mae’r bysgodfa mewn ardal o gefn gwlad hygyrch, hardd a thawel yng Ngogledd Cymru.

  Ychwanegu Pysgodfa Brithyll Tan-y-Mynydd i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Deganwy, Conwy, LL31 9TL

  Ffôn

  01492 572707

  Deganwy

  Mae cwmni Sea Fishing Trips yng Nghonwy, Gogledd Cymru yn arbenigo mewn pysgota llongddrylliadau, pysgota môr dwfn a physgota creigresi.

  Ychwanegu Teithiau pysgota “Sea Fishing Trips” yng Ngogledd Cymru i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Conwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy, LL32 8TP

  Ffôn

  01492 650063

  Rowen

  Ar safle Gerddi Dŵr Conwy mae tri llyn pysgota sydd â chyflenwad da o bysgod breision. Mae golygfeydd trawiadol o’r llynnoedd hyn i gyfeiriad Dyffryn Rowen ac mae coetir naturiol a thir amaethyddol o’u cwmpas.

  Ychwanegu Pysgodfa Fras Gerddi Dŵr Conwy i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....