Pysgota bras yn Llyn Aled

Am

Mae Llyn Aled, llyn naturiol dwfn, yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond mae’n lleoliad da iawn ar gyfer pysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid. Nid oes unrhyw goed yn tyfu ar lannau’r llyn 110 acer o faint, mae’r tir yn gorsiog mewn mannau, ac mae lliw oren y dŵr yn adlewyrchu natur fawnog y rhostiroedd sy’n amgylchynu’n llyn. Gallwch gael mynediad at y llefydd gorau i bysgota drwy ddilyn y lôn fynyddig, gul o’r A543, ger y fan lle mae’r nant yn llifo o’r llyn. Mae’r cyfleusterau agosaf i’w canfod yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig lle gallwch hefyd brynu trwyddedau.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pysgota yn Llyn Aled

Pysgota

Llyn Aled, Pentrefoelas, Conwy

Ffôn: 01490 389222

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Diolch i Ddŵr Cymru, mae Llyn Brenig yn ganolbwynt iechyd a lles. Mae’n lle gwych i…

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  3.54 milltir i ffwrdd
 4. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852-1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.53 milltir i ffwrdd
 1. Mae Zip World Fforest wedi’i leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Conwy, ychydig y tu allan…

  7.23 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  7.25 milltir i ffwrdd
 3. Adeiladwyd yr eglwys yn y 14eg Ganrif a hwn yw’r adeilad hynaf ym Metws-y-Coed. Mae…

  7.71 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd. Treuliwch…

  7.79 milltir i ffwrdd
 5. Dechreuwyd gwaith adeiladu’r capel ym 1673, ac mae tu allan carreg syml y capel yn rhoi…

  8.04 milltir i ffwrdd
 6. Mae Castell Gwydir yn dŷ Cymreig hynafol yn harddwch Dyffryn Conwy, ar odre Eryri. Caiff…

  8.05 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys hanesyddol Gradd I a godwyd yn 1470, sy’n edrych dros afon Conwy yng nghanol…

  8.07 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6,000 hectar (15,000…

  9.03 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol lle mae’r Afon Llugwy’n…

  9.7 milltir i ffwrdd
 10. Coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghanol Eryri. Mae Parc Coedwig Gwydir yn gartref i…

  9.89 milltir i ffwrdd
 11. Er bod Cwm Wybrnant yn fan tawel ac anghysbell heddiw, mae’r lleoliad yn arwyddocaol iawn…

  10.13 milltir i ffwrdd
 12. Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n…

  10.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Cysylltiedig

Llyn Aled and Hiraethog MoorsLlyn Aled, CorwenMae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond hyfryd tu hwnt ac dyma un o’r llefydd gorau i bysgota cwrs yn yr ardal.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....